Πώς Να Εισάγουμε Αυτόματα Την Υπογραφή Μας Σε Έγγραφα Του Word

How To Insert Your Digital Signature Automatically In A Word Document

Όλοι πιστεύω πώς έχουμε βρεθεί στην ανάγκη να εισάγουμε την χειρόγραφη υπογραφή μας(την οποία έχουμε σε ψηφιακή μορφή στον υπολογιστή μας) σε κάποιο έγγραφο, να πρέπει να μεταβαίνουμε στο Tab Εισαγωγή (Insert) και από εκεί να διαλέγουμε την εντολή Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture), να αναζητούμε πού έχουμε αποθηκεύσει την υπογραφή μας και μετά να την εισάγουμε στο έγγραφό μας. Ταλαιπωρία σκέτη!!!

Υπάρχει τρόπος όμως για να κάνουμε την ζωή μας πιο εύκολη. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουμε κάνει σάρωση της υπογραφής μας και να την έχουμε αποθηκεύσει στον υπολογιστή μας.

Παρακάτω θα περιγράψω τα βήματα που χρειάζονται για να εισάγουμε αυτόματα την χειρόγραφη υπογραφή μας αυτόματα σε κάποιο έγγραφο.

Βήμα 1: Θα πρέπει να ακολουθήσουμε την γνωστή διαδικασία για να εισάγουμε την υπογραφή μας μόνο για μία φορά στο έγγραφό μας. Δηλαδή να μεταβούμε στο Tab Εισαγωγή (Insert) και έπειτα στην περιοχή Απεικονίσεις (Illustrations) της κορδέλας να επιλέξουμε την εντολή Εικόνα (Picture). Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Εισαγωγή Εικόνας (Insert Picture) όπου θα πρέπει να πλοηγηθούμε μέχρι να εντοπίσουμε την υπογραφή μας και να την εισάγουμε στο έγγραφο.

Βήμα 2: Εφόσον έχουμε εισάγει την υπογραφή μας στο έγγραφο την επιλέγουμε κάνοντας ένα κλικ πάνω του με το ποντίκι όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

00

Βήμα 3: Καθώς έχουμε την εικόνα επιλεγμένη, θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage και από το τις διαθέσιμες κατηγορίες να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options), όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου θα πρέπει να επιλέξουμε την κατηγορία Εργαλεία Ελέγχου (Proofing) που εμφανίζεται στα αριστερά του παραθύρου. Όταν έχουμε επιλέξει την κατηγορία Εργαλεία Ελέγχου (Proofing), στα δεξιά του παραθύρου και στην περιοχή Επιλογές Αυτόματης Διόρθωσης (AutoCorrect Options) να επιλέξουμε το αντίστοιχο κουμπί.

01

Βήμα 4: Στο καινούργιο παράθυρο που εμφανίζεται και ονομάζεται Αυτόματη Διόρθωση (AutoCorrect), θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι επιλεγμένη η καρτέλα Αυτόματη Διόρθωση (AutoCorrect). Έπειτα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είναι επιλεγμένο το κουμπί ελέγχου Μορφοποιημένο Κείμενο (Formatted Text) και τέλος στην περιοχή κειμένου κάτω από την εντολή που αναγράφει Αντικατάσταση (Replace) να πληκτρολογήσουμε τη λέξη κλειδί που θέλουμε να χρησιμοποιούμε ως συντόμευση για την εισαγωγή της υπογραφής μας. Στην δικιά μου περίπτωση έχω καταχωρίσει την συντομογραφία ppan όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

02

Αφού έχουμε καταχωρίσει την συντομογραφία της υπογραφής μας πατάμε ΟΚ σε όλα τα ανοιχτά παράθυρα για να επιστρέψουμε στο έγγραφο του Word. Όποτε λοιπόν πληκτρολογήσουμε τη συντομογραφία της υπογραφής μας σε κάποιο σημείο του εγγράφου μας, αμέσως αυτόματα θα εμφανίζεται και η υπογραφή μας. Αυτή η λειτουργία υπάρχει και στις προγενέστερες εκδόσεις του Office.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 7, 2011, in Microsoft Office 2010 Greek, Word 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Εισάγουμε Αυτόματα Την Υπογραφή Μας Σε Έγγραφα Του Word.

Comments are closed.