Αλλαγή Της Προκαθορισμένης Εμφάνισης Προβολής Του PowerPoint Όταν Το Ανοίγουμε

How To Change The Default View Of PowerPoint When We Open It

Πιστεύω πως ο καθένας μας θα έχει αναρωτηθεί εάν υπάρχει ο τρόπος για να αλλάξει η προβολή του PowerPoint κάθε φορά που ανοίγουμε την εφαρμογή. Δηλαδή εάν έχουμε τη δυνατότητα να ανοίγει η εφαρμογή και να εμφανίζεται η προβολή Ταξινόμηση Διαφανειών, η προβολή Μόνο Διάθρωση και άλλες.

Υπάρχει λοιπόν ο τρόπος με το οποίο μπορούμε να ρυθμίσουμε το PowerPoint να το κάνει.

Αφού ξεκινήσουμε το PowerPoint θα πρέπει να διαλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού να διαλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) από τα αριστερά του παραθύρου. Τότε κυλάμε μέσα στο παράθυρο για να βρούμε το τμήμα που αναγράφει Εμφάνιση (Display) και στα δεξιά της περιοχής που αναγράφει Άνοιγμα Όλων Των Εγγράφων Με Χρήση Αυτής Της Προβολής (Open All Documents Using This View), εμφανίζουμε το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες επιλογές. Αφού επιλέξουμε την προβολή πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστούν οι αλλαγές.

Οι διαθέσιμες προβολές που έχουμε είναι οι εξής:

  • Την Προβολή Που Αποθηκεύτηκε Στο Αρχείο (The View Saved In The File)
  • Κανονική – Διάρθρωση, Σημειώσεις Και Διαφάνεια (Normal – Outline, Notes And Slide)
  • Κανονική – Μικρογραφίες, Σημειώσεις Και Διαφάνεια (Normal – Thumbnails, Notes And Slide)
  • Κανονική – Διάρθρωση Και Διαφάνεια (Normal – Outline And Slide)
  • Κανονική – Μικρογραφίες Και Διαφάνεια (Normal – Thumbnails And Slide)
  • Κανονική – Σημειώσεις Και Διαφάνεια (Normal – Notes And Slide)
  • Κανονική – Μόνο Διαφάνεια (Normal – Slide Only)
  • Μόνο Διάρθρωση (Outline Only)
  • Ταξινόμηση Διαφανειών (Slide Sorter)
  • Σημειώσεις (Notes)

01

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσουμε το PowerPoint θα εμφανιστεί με την προβολή που είχαμε επιλέξει.

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να γίνουν και στο PowerPoint 2003 (μενού Εργαλεία (Tools) – Επιλογές (Options) – tab Προβολή (View) – Προκαθορισμένη Προβολή (Default View) και στο PowerPoint 2007 (PowerPoint Επιλογές (Options) – Για Προχωρημένους (Advanced) – Προβολή (Display).

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 9, 2011, in Microsoft Office 2010 Greek, PowerPoint 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Της Προκαθορισμένης Εμφάνισης Προβολής Του PowerPoint Όταν Το Ανοίγουμε.

Comments are closed.