Προβολή Παρουσίας Σε Παράθυρο Στο PowerPoint

Slide Show In A Window For PowerPoint

Έχετε βρεθεί στην ανάγκη να ξεκινήσετε μία προβολή παρουσίασης του PowerPoint σε ένα ξεχωριστό παράθυρο;

Αυτό μπορεί εύκολα να γίνει με την προσθήκη ενός μικρού κουμπιού στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης που ονομάζεται Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window).

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε στη backstage προβολή και να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από το πτυσσόμενο μενού. Μόλις εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Προσαρμογή (Adjust). Έπειτα από την περιοχή του παραθύρου που αναγράφει Επιλογή Εντολών Από (Select Commands From) επιλέγουμε το πτυσσόμενο μενού και διαλέγουμε είτε την εντολή Χωρίς Εντολές Στην Κορδέλα (Commands Not In The Ribbon) είτε Όλες Οι Εντολές (All Commands)

01

Από τη στιγμή που έχουμε διαλέξει κάνουμε κύλιση μέσα στις διαθέσιμες εντολές μέχρι να βρούμε την εντολή Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window), όπου το επιλέγουμε και πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

Αφού το προσθέσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να επιστρέψουμε στην παρουσίασή μας. Παρατηρούμε τότε στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar)την εντολή Προβολή Παρουσίασης Σε Παράθυρο (Slide Show In A Window) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

03

Εάν έχουμε ήδη ανοιχτή την παρουσίασή μας, απλώς πατάμε στην εντολή και αμέσως η παρουσίασή μας εμφανίζεται σε ένα νέο ξεχωριστό παράθυρο όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω

04

Εάν θελήσουμε να επιστρέψουμε στις διαφάνειες μας απλώς πατάμε στο κουμπί Escape.

Τα screenshots είναι από το Ελληνικό Office 2007 γι’ αυτό και οι Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) διαφέρουν με τις επιλογές που έχουμε στο PowerPoint 2010, όπου έχουμε και την κατηγορία Προσαρμογή Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 16, 2011, in Microsoft Office 2010 Greek, PowerPoint 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή Παρουσίας Σε Παράθυρο Στο PowerPoint.

Comments are closed.