Monthly Archives: February 2012

Πώς να Δημιουργήσουμε Φόρμες Επιστολών στο Outlook

How to create form letters in Outlook

Τι είναι όμως μία Φόρμα Επιστολών (Form Letter); Είναι ένα γράμμα με τυποποιημένο κείμενο που έχει εκτυπωθεί ξανά και ξανά, αλλά με ένα διαφορετικό όνομα και διεύθυνση εκτυπωμένο σε κάθε αντίγραφο.

Για να δημιουργήσουμε μία Φόρμα Επιστολής (Form Letter) στο Outlook θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να ξεκινήσουμε το Outlook και από το κάτω αριστερό μέρος της οθόνης μας να επιλέξουμε το εικονίδιο που αναγράφει Επαφές (Contacts), για να εμφανιστούν οι επαφές μας. Τότε από την περιοχή της κορδέλας που αναγράφει Ενέργειες (Actions) επιλέγουμε το κουμπί Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge) για τους χρήστες του Outlook 2010. Για τους χρήστες του Outlook 2007, θα πρέπει να επιλέξουμε το μενού Εργαλεία (Tools) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge). Οποιαδήποτε έκδοση χρησιμοποιούμε το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση Αλληλογραφίας Επαφών (Mail Merge Contacts) εμφανίζεται.

01

Αφού εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Συγχώνευση Αλληλογραφίας Επαφών (Mail Merge Contacts), από την περιοχή του παραθύρου που ονομάζεται Επιλογές Συγχώνευσης (Merge Options) και που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου επιλέγουμε την εντολή Φόρμα Επιστολών (Form Letters) από το πτυσσόμενο μενού. Αφού το επιλέξουμε θα δούμε να αναγράφεται Φόρμα Επιστολών (Form Letters) στην περιοχή αυτή.

02

Τώρα η επιλογή Συγχώνευση Σε (Merge To) βρίσκεται ακριβώς στα δεξιά της επιλογής Τύπος Εγγράφου (Document Type), όπου θα πρέπει να επιλέξουμε την επιλογή Δημιουργία Εγγράφου (New Document) από το πτυσσόμενο μενού. Συνήθως εμφανίζεται αυτόματα εκεί, αλλά καλό είναι να το τσεκάρουμε.

03

Αφού έχουμε τελειώσει με όλες τις ρυθμίσεις πατάμε στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου όπου μας ενημερώνει ότι υπάρχουν Λίστες Διανομής (Contact Groups) στις επαφές μας και οι οποίες δεν θα συμπεριληφθούν στη Συγχώνευση Αλληλογραφίας (Mail Merge), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

04

Για να προχωρήσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

Το Outlook εξάγει τις επαφές μας και μετά από λίγο ξεκινάει η εφαρμογή του Microsoft Word, εμφανίζοντας ένα κενό έγγραφο. Εδώ θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το κείμενο για την Φόρμα Επιστολής (Form Letter). Αφού τελειώσουμε το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να εισάγουμε τα Πεδία Συγχώνευσης (Insert Merge Fields) οπουδήποτε θέλουμε να εμφανίζονται τα δεδομένα από το Βιβλίο Διευθύνσεων του Outlook (Outlook Address Book) στη Φόρμα Επιστολές (Form Letter) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

05

Οποιοσδήποτε θελήσει να διαβάσει για τη λειτουργία της Συγχώνευσης Αλληλογραφίας (Mail Merge) που έχω περιγράψει σε προηγούμενα Post, μπορεί να το κάνει στις ακόλουθες συνδέσεις:

Σύνδεση 1: Συγχώνευση Αλληλογραφίας με τη Χρήση της Κορδέλας

Σύνδεση 2: Συγχώνευση Αλληλογραφίας με τη Χρήση του Οδηγού

How to create Form Letters in Outlook

First of all, what is a Form Letter? It is a letter with standard text that has been printed over and over but with a different name and address printed on each copy.

In order for us to create a Form Letter in Outlook we must follow the below procedure.

First we must start Outlook and from the left area of the screen we must select the Contacts button in order for the contacts to appear. Then from the area of the ribbon named Actions we select the Mail Merge button (this procedure is for Outlook 2010). For the users of Outlook 2007, we select the menu Tools and from the drop down menu that appears we select the command Mail Merge. Whatever version we are using the Mail Merge Contacts window appears.

01

Once the Mail Merge Contacts window appears, from the area of the window which is named Merge Options and is located at the lower left corner of the window we select the Form Letters option from the drop down menu. Once selected the Form Letters appears once we have made our choice.

02

Now the Merge To list is located at the right of the Document Type, where we must select the New Document options from the drop down menu. Usually it appears automatically but we check it just in case.

03

Once we have done the adjustments, and by pressing the OK button, a warning window will appear notifying us that we have contact groups in our contacts that will not be included in our mail merge, as shown in the image below.

04

In order to continue we press the OK button.

Outlook starts exporting our Contacts and after a little bit Microsoft Word starts up, displaying a blank document. Here we type our Form Letter. Once finished typing our Form Letter all that is left to do is to Insert Merge Fields everywhere that we want the data from our Outlook Address book to appear in our form letter shown as shown in the image below.

05

Whoever wants to check out the Mail Merge procedure, that I have described in earlier posts can do so at the following links:

Link 1: Mail Merge With the Use of the Ribbon

Link 2: Mail Merge With the Use of the Wizard

Flags In Outlook

Σημαίες Στο Outlook

Γιατί να επισημαίνουμε με σημαία ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;

Ο λόγος είναι προφανέστατος! Για να κάνουμε τη δουλειά μας πιο γρήγορα.

Πώς μπορούμε λοιπόν να επισημάνουμε ένα μήνυμα με σημαία απλά και γρήγορα;

Μεταβαίνουμε λοιπόν στον φάκελο των Εισερχομένων (Inbox), όπου στο δεξιό μέρος της γραμμής θέματος του μηνύματος παρατηρούμε μία γκρίζα σκίαση σημαίας. Εάν κάνουμε ένα αριστερό κλικ με το ποντίκι μας πάνω στη σκίαση αυτό επισημαίνεται κατευθείαν με μία κόκκινη σημαία.

00

Κάθε φορά λοιπόν που θα κοιτάμε στα μηνύματά μας, θα γνωρίζουμε σε ποια μηνύματα θα πρέπει να δώσουμε την προσοχή μας. Τα μηνύματά που επισημαίνουμε με σημαία εμφανίζονται επίσης και στην περιοχή Λίστα Εργασιών (To Do) που εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της οθόνης του Outlook.

02

Αφού έχουμε ολοκληρώσει την επισκόπηση του μηνύματος, εάν επιλέξουμε με το ποντίκι μας τη σημαία, η σημαία θα αντικατασταθεί με ένα σημάδι ελέγχου, που σημαίνει ότι έχουμε τελειώσει με το μήνυμα αυτό.

03

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, όταν επισημαίνουμε ένα μήνυμα με σημαία, αυτό εμφανίζεται και στην περιοχή Λίστα Εργασιών (To Do), μαζί με άλλες εργασίες που έχουμε προγραμματισμένες. Τι γίνεται όμως όταν δεν θέλουμε να διαβάσουμε ένα συγκεκριμένο μήνυμα σήμερα, αλλά την επόμενη μέρα ή ακόμα και την επόμενη εβδομάδα;

Εάν κάνουμε ένα δεξί κλικ στο εικονίδιο της σημαίας, θα εμφανιστεί μία λίστα από πιθανές ημερομηνίες λήξης που περιλαμβάνουν Σήμερα (Today), Αύριο (Tomorrow), Αυτήν την Εβδομάδα (This Week), Επόμενη Εβδομάδα (Next Week), Χωρίς Ημερομηνία (No Date) και Προσαρμογή (Custom).

04

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να επιλέξουμε μία ημερομηνία από τη λίστα.  Αυτό μπορεί να γίνει και με τη μέθοδο της μεταφοράς και απόθεσης από την περιοχή Λίστα Εργασιών (To Do). Για παράδειγμα μπορούμε να σύρουμε μία ημερομηνία από το γκρουπ Σήμερα (Today) στο γκρουπ Επόμενη Εβδομάδα (Next Week) με μεταφορά και απόθεση.

Εάν περάσει η ημερομηνία λήξης χωρίς να έχουμε κάνει κάποια αλλαγή στο μήνυμα, τότε η επικεφαλίδα του μηνύματος επισημαίνεται με κόκκινο χρώμα όπως επίσης και στην περιοχή Λίστα Εργασιών (To Do).

10

Εάν θέλουμε να αλλάξουμε την προκαθορισμένη σημαία λήξης, θα πρέπει να κάνουμε ένα δεξί κλικ σε οποιαδήποτε σημαία και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ορισμός Γρήγορου Κλικ (Set Quick Click). Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ορισμός Γρήγορου Κλικ (Set Quick Click) όπου επιλέγουμε αυτό που επιθυμούμε όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

05

Εάν θέλουμε να απαλείψουμε ένα μήνυμα από σημαία που βάλαμε κατά λάθος, θα πρέπει να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στη σημαία του μηνύματος και από το μενού συντόμευσης να επιλέξουμε την εντολή Απαλοιφή Σημαίας (Clear Flag) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

06

Flags in Outlook

Why do we flag an e-mail message? Well the reason is obvious! For us to do our job quickly!

So how can we flag a message fast and easy?

First of all we have to select our Inbox folder, where at the right of the Subject line of the message appears we notice a grey outline of a flag. Once we click on it, the flag changes from grey to red.

00

Every time now that we look at our messages, we will know at which messages we have to pay attention to. The messages that we flag show up also in the To Do pane, which appears in the bottom right area of the Outlook screen.

00a

Once we have finished with the flagged message, if we click the flag again, it will be replaced with a check mark, notifying us that we have finished over viewing the message.

00b

As mentioned above, when we mark a message with a flag; it appears also in the To Do pane, with other tasks that we have scheduled. What happens though when we don’t want to read that specific message today, but the next day or even the next week?

If we right click on the flag icon, a list with due dates will appear which includes Today, Tomorrow, This Week, Next, No Date and Custom.

01

All we have to do is to select the date that we want from the list. That can also be done by dragging and dropping the item from the To Do pane. For example we can drag one date from the Today group to the Next Week group by using drag and drop.

If the due date has passed without us having done any changes to the message, then the message heading will by highlighted in red color as well as in the To Do pane as shown in the image below.

10

If we want to change the default due dates of the flags, we must do a right click on any flag and from the shortcut menu to select the command Set Quick Click. The Set Quick Click window appears where we can choose whatever we desire as we can see in the following image.

02

If we want to clear a message from a flag that we accidentally highlighted with, we must do a right click on the flag and from the shortcut menu that appears to select the command Clear Flag as shown below.

04

Sending Repeat Messages In Outlook

Αποστολή Επαναλαμβανόμενων Μηνυμάτων Στο Outlook

Αρκετοί από εμάς στέλνουν επανειλημμένα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιλαμβάνουν το ίδιο κείμενο, ξανά και ξανά. Για παράδειγμα, εάν ήθελα να ευχαριστήσω κάποιον για την παραγγελία τους και την ενημέρωσή τους σχετικά με την ημερομηνία αποστολής του προϊόντος, αποθηκεύω το κείμενο του μηνύματος ως ένα Γρήγορο Τμήμα (Quick Parts).

Για να προσθέσουμε κείμενο ως κομμάτι ενός Γρήγορου Τμήματος (Quick Parts), θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το κείμενο που θέλουμε να εμφανίζεται στο σώμα του μηνύματος και να το επιλέξουμε. Αφού το επιλέξουμε, μεταβαίνουμε στο tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) επιλέγουμε την εντολή Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

01

Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Αποθήκευση Επιλογής Στη Συλλογή Γρήγορων Τμημάτων (Save Selection To Quick Part Gallery). Αφού επιλέξουμε την εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Δημιουργία Νέου Μπλοκ Δόμησης (Create New Building Block), όπου κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε. Στο δικό μου παράδειγμα, απλώς πληκτρολόγησα το όνομα του Γρήγορου Τμήματος (Quick Part). Αφού κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

02

Την επόμενη φορά που θα θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε το Γρήγορο Τμήμα (Quick Part) θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Δημιουργούμε ένα νέο μήνυμα και κάνουμε ενεργό το κυρίως σώμα του μηνύματος. Μεταβαίνουμε στο tab Εισαγωγή (Insert) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) επιλέγουμε την εντολή Γρήγορα Τμήματα (Quick Parts), όπου επιλέγουμε την ονομασία του Γρήγορου Τμήματος (Quick Parts) που θέλουμε να εισάγουμε στο μήνυμα. Για το δικό μου παράδειγμα επιλέγω το Επιβεβαίωση Παραγγελίας, και το κείμενο έχει εισαχθεί στο κυρίως σώμα του μηνύματος.

03

Το μήνυμά μας είναι έτοιμο για αποστολή, από τη στιγμή που έχουμε καταχωρίσει τη διεύθυνση του παραλήπτη και θέμα στο μήνυμα.

Για να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε τις ιδιότητες του Γρήγορου Τμήματος (Quick Parts) ή για να το διαγράψουμε, θα πρέπει να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στο Γρήγορο Τμήμα και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή που θέλουμε.

Μόλις εμφανιστεί το μενού συντόμευσης μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

 • Εισαγωγή στην Τρέχουσα Θέση του Εγγράφου (Insert at Current Document Position)
 • Εισαγωγή στην Αρχή του Εγγράφου (Insert at Beginning of Document)
 • Εισαγωγή στο Τέλος του Εγγράφου (Insert at End of Document)
 • Επεξεργασία Ιδιοτήτων (Edit Properties)
 • Οργάνωση και Διαγραφή (Organize and Delete)
 • Προσθήκη Συλλογής στη Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Add Gallery to Quick Access Toolbar)

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε περισσότερες επιλογές (όπως κεφαλίδα, υποσέλιδο, ενότητα κλπ.) γιατί είναι από το Outlook 2007, ενώ στο Outlook 2010 δεν υπάρχουν:

04

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Οργάνωση Και Διαγραφή (Organize And Delete), όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Οργάνωση Μπλοκ Διεύθυνσης (Building Blocks Organizer). Εδώ βλέπουμε μία προεπισκόπηση του γρήγορου τμήματος στα δεξιά του παραθύρου, και στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορούμε να Επεξεργαστούμε τις Ιδιότητες (Edit Properties), να Διαγράψουμε (Delete) ή να Εισάγουμε (Insert) το γρήγορο τμήμα.

05

Τα Γρήγορα Τμήματα είναι διαθέσιμα και στο Word και βρίσκονται στο ίδιο σημείο της κορδέλας. Δηλαδή tab Εισαγωγή (Insert), περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κείμενο (Text) και επιλέγουμε την ομώνυμη εντολή.

Sending Repeat Messages in Outlook

Many of us send out messages repeatedly which always involve the same text over and over again. For example, when I want to thank someone for their order and to inform them about the shipping detail, I store the text of those messages as Quick Parts in order to save time.

In order to add text as Quick Parts, we must type in the text that we want to appear in the body of the e-mail and once finished, we select it. Then we select the Insert tab and from the area of the ribbon named Text we select the Quick Parts button as we can see in the image below.

01

From the drop down menu of the Quick Parts button we select the command Save Selection To Quick Part Gallery. Once selected the Create New Building Block dialog box appears in order for us to do the adjustments that we want. In my example I only have typed in the name of my Quick Part. When we are finished with all the settings we press the OK button.

02

Now the next time we want to use the text that we had stored as a Quick Part we just follow the steps:

Create a new message and activate the body of the message. Then we select the Insert tab and from the area of the ribbon named Text we select the Quick Part button and from the drop down menu we select the Quick Part named Order Confirmation (for my example) and the text is inserted in the body of the message.

03

Our message is ready to be sent, as long as we have inserted a recipient’s address and a subject for our message.

In order for us to edit the properties of the Quick Part or to delete it we must to a right click on the Quick Part and from the shortcut menu that appears we select the command that we want.

Once the shortcut menu appears we can do the following:

 • Insert at Current Document Position
 • Insert at Beginning of Document
 • Insert at End of Document
 • Edit Properties
 • Organize and Delete
 • Add Gallery to Quick Access Toolbar

04

In the image below I have selected the command Organize and Delete where the Building Blocks Organizer window appears. In this window we can see a preview of our Quick Part at the right and at the bottom of the window we can Edit Properties, Delete or Insert the Quick Part.

05

Quick Parts are also available in Word and they are at the same exact location as in Outlook. Tab Insert, area of the ribbon named Text, where we select the Quick Parts command.

How to Reduce The Size Of Picture Files Attached In Outlook

Πώς Να Μειώσουμε Το Μέγεθος Των Συνημμένων Εικόνων Στο Outlook

Πολλές φορές είμαστε έτοιμοι να στείλουμε το ηλεκτρονικό μας μήνυμα με συνημμένες εικόνες και συνειδητοποιούμε ότι το μέγεθος των εικόνων είναι πολύ μεγάλο για να σταλούν. Τι κάνουμε;

Αφού έχουμε εισάγει την εικόνα(ες) ως συνημμένο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού είμαστε σε προβολή backstage επιλέγουμε την κατηγορία Πληροφορίες (Info) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Στα δεξιά της backstage προβολής εμφανίζεται στην περιοχή Συνημμένα Εικόνας (Image Attachments), η περιγραφή ότι μπορεί κάποιοι παραλήπτες να μην μπορέσουν να λάβουν αυτό το μήνυμα λόγω των συνημμένων εικόνων. Όπως επίσης ότι έχουμε τη δυνατότητα να μειώσουμε το μέγεθος για να βοηθήσουμε στην παράδοση του μηνύματος.

Όταν επιλέξουμε την εντολή να αλλάξουμε το μέγεθος μεγάλων εικόνων, όλες οι συνημμένες εικόνες μειώνονται σε μία μέγιστη ανάλυση των 1028 x768 pixel.

02

Ακριβώς κάτω από την περιγραφή Συνημμένα Εικόνας (Image Attachments) έχουμε τις εξής δύο επιλογές:

 • Αλλαγή μεγέθους μεγάλων εικόνων όταν στέλνω αυτό το μήνυμα (Resize large images when I send this message)
 • Να μην γίνεται αλλαγή μεγέθους εικόνων (Do not resize images)

Αφού επιλέξουμε την ρύθμιση που θέλουμε, ενεργοποιούμε το tab Μήνυμα (Message) για να επιστρέψουμε στο μήνυμα και αφού έχουμε ολοκληρώσει τη σύνταξη του μηνύματος πατάμε στο κουμπί Αποστολή (Send).

Για να μειώσουμε το μέγεθος της εικόνας εφόσον το έχουμε ενσωματώσει στο σώμα του μηνύματος η διαδικασία μείωσης μεγέθους της είναι διαφορετική και θα περιγραφεί σε επόμενο post μου.

How to Reduce The Size Of Picture Files Attached In Outlook

Many times we are ready to send an E-mail message with image attachments and we realize that the images sizes are to big to be send. What do we do?

Once we have attached the image(s) for our e-mail, we must select the File tab in order to go to backstage view. Once in backstage view we select the category Info as shown in the image below.

At the right of the Info backstage view we notice the Image Attachments area, with the description below mentioning that maybe some recipients will not be able to receive this message because of the attached image. Also it mentions that we can reduce the size of them in order for our message to be sent.

Once we have chosen to resize large images, all the images attached are reduced to a maximum resolution of 1028 x768 pixels.

01

Below of the Image Attachments section we have two options:

 • Resize large images when I send this message
 • Do not resize images

Once we have done the adjustment that we want, we select the Message tab in order to return to our message, and once we have finished typing our message we press that Send button.

In order to reduce the size of an image that we have inserted in the body of the message, the procedure is different and will be described in a further post.

%d bloggers like this: