Συνάρτηση Αντιμετάθεσης Για Συνδεδεμένα Δεδομένα

Transpose Function with Linked Data

Όπως ανέφερα και σε προηγούμενο post, όταν επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε την Αντιμετάθεση (Transpose) από τις Επιλογές Επικόλλησης (Paste Options), τα δεδομένα μεταξύ των δύο πινάκων δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να Αντιμεταθέσουμε δεδομένα, έτσι ώστε όποιο δεδομένο αλλάξουμε στον πρώτο πίνακα, αμέσως το δεδομένο να αλλάξει και στην αντιμετατιθεμένη έκδοση.

Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να μετρήσουμε τις Γραμμές (Rows) και τις Στήλες (Columns) του πίνακα τον οποίο θέλουμε να αντιμεταθέσουμε. Στο παράδειγμα στην παρακάτω εικόνα, η περιοχή του πίνακα είναι η A2:E9, όπου σημαίνει ότι αποτελείτε από 5 στήλες και 8 γραμμές.

01. Select Empty Space

Τώρα θα πρέπει να επιλέξουμε μία κενή περιοχή του φύλλου εργασίας με τις διαστάσεις του αρχικού πίνακα αντιμετατιθέμενες. Θα πρέπει λοιπόν να επιλέξουμε μία περιοχή η οποία να αποτελείται από 8 στήλες και 5 γραμμές όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

02. Select Empty Cells

Τώρα στην πάνω αριστερή γωνία της επιλεγμένης περιοχής θα πρέπει να καταχωρίσουμε την συνάρτηση =TRANSPOSE(A2:E9), όπου A2:E9 είναι η διεύθυνση του πίνακα.

03. Type In Formula

Αφού έχουμε καταχωρίσει την συνάρτηση, θα πρέπει να πατήσουμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+Shift+Enter (γνωστή ως Συνάρτηση Σειράς)

Τα δεδομένα μας έχουν αντιμετατεθεί, και εάν παρατηρήσουμε στην γραμμή τύπων, θα δούμε την συνάρτησή μας να περικλείεται από αγκύλες, όπως εμφανίζεται και παρακάτω υποδεικνύοντας ότι είναι Συνάρτηση Σειράς.

05. Formula Bar

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε τα αντιμετατιθέμενα δεδομένα, και οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στον αρχικό μας πίνακα, θα εμφανιστούν αμέσως και στην αντιμετατιθεμένη έκδοση. Δεν μπορούμε να κάνουμε οποιεσδήποτε αλλαγές στην αντιμετατιθεμένη έκδοση του πίνακα.

04. Ctrl Alt Delete

Μπορείτε επίσης να δείτε και το παρακάτω video που περιγράφει τα βήματα για πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση της Αντιμετάθεσης (Transpose) στο Excel.

E2VM2BW2NSM2

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 26, 2012, in Excel 2010 Greek, Microsoft Office 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Συνάρτηση Αντιμετάθεσης Για Συνδεδεμένα Δεδομένα.

Comments are closed.