Πώς Μπορείτε Να Βρείτε Εντολές Του Office 2003 Στο Office 2007 Και Office 2010

How To Find Office 2003 Commands In Office 2007 And 2010

Ακόμα ψάχνετε για εντολές στο Office 2007 και 2010; Είστε καινούργιοι στην κορδέλα του Office 2007 και 2010; Νοσταλγείτε τα μενού στο Office2003, και δεν γνωρίζετε τα κατατόπια με τις καινούργιες εκδόσεις;

Μην ανησυχείτε!!! Η Microsoft έχει δημιουργήσει έναν οδηγό για το Office 2007 και 2010. Αυτός ο οδηγός βοηθάει τους χρήστες να εξοικειωθούν με την κορδέλα. Είναι πολύ απλό στη χρήση του. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε την εφαρμογή που θέλουμε να εξασκηθούμε, και τότε να επιλέξουμε μία εντολή από το παλιό Office. Μία συμβουλή οθόνης εμφανίζεται, δείχνοντάς μας πού μπορούμε να βρούμε την συγκεκριμένη εντολή στην νέα έκδοση του Office.

Για να ξεκινήσουμε την εξάσκηση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τον παρακάτω σύνδεσμο:

http://office2010.microsoft.com/en-us/word-help/learn-where-menu-and-toolbar-commands-are-in-office-2010-HA101794130.aspx?CTT=5&origin=HA010370239#_Toc256784678

Αφού έχει ενεργοποιηθεί ο σύνδεσμος μεταφερόμαστε στην ιστοσελίδα της Microsoft Office 2010. Πλοηγούμαστε μέσα στην σελίδα μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναφέρει Use An Interactive Guide To Find My Commands. Κάτω από την περιοχή αυτή μπορούμε να ξεκινήσουμε τον οδηγό κάνοντας κλικ σε οποιαδήποτε από τα παρακάτω εικονίδια, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα:

Word-Excel-Outlook-PowerPoint-Project-Access-InfoPath-OneNote-Publisher-Visio

00

Για να δουλέψει ο οδηγός, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε το Silverlight (μας το ζητάει εάν δεν το έχουμε εγκαταστήσει).

Αφού ξεκινήσει ο οδηγός για την εφαρμογή που είχαμε επιλέξει πατάμε στο κουμπί Start (Έναρξη), όπως εμφανίζεται και παρακάτω:

01

Αφού ξεκινήσει ο οδηγός, βλέπουμε το παλιό περιβάλλον του Word. Τότε επιλέγουμε μία εντολή την οποία θέλουμε να εντοπίσουμε που βρίσκεται στο Word 2010, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Μία συμβουλή οθόνης εμφανίζεται, το οποίο αναφέρει που βρίσκεται η συγκεκριμένη εντολή στο Word 2010.

03

Αφού επιλέξουμε την εντολή, το περιβάλλον του Word 2010 εμφανίζεται, δείχνοντάς μας που ακριβώς βρίσκεται η συγκεκριμένη εντολή, όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

03a

Παρακάτω εμφανίζονται κάποια παραδείγματα από διάφορες εφαρμογές.

Excel 2003

05

Excel 2010

05a

Outlook 2003

06

Outlook 2010

06a

PowerPoint 2003

07

PowerPoint 2010

07a

Πατώντας το κουμπί Try Another Command (Δοκίμασε Άλλη Εντολή), μπορούμε να επιστρέψουμε και να επιλέξουμε μία άλλη εντολή.

Έχουμε τη δυνατότητα να εγκαταστήσουμε τους οδηγούς στον υπολογιστή μας, έτσι ώστε να έχουμε πρόσβαση οποιαδήποτε στιγμή. Επιλέγουμε τον οδηγό που θέλουμε να εγκαταστήσουμε και από την πάνω δεξιά γωνία της οθόνης μας πατάμε στο κουμπί Install (Εγκατάσταση).

08

Το παράθυρο διαλόγου Install Application (Εγκατάσταση Εφαρμογής)εμφανίζεται, όπου μας ζητάει να διαλέξουμε σε ποιο σημείο να εγκατασταθούν οι συντομεύσεις. Επιλέγουμε μία από τις δύο διαθέσιμες επιλογές και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

10

Μπορούμε επίσης να κατεβάσουμε τα Office Reference Workbooks (Βιβλία Αναφοράς Του Office), όπου μας δείχνουν τον τρόπο πρόσβασης κάθε εντολής από το Office 2003 στο Office 2010.

Ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να κατεβάσετε το Office Reference Workbook (Βιβλία Αναφοράς Του Office) που σας χρειάζεται.

http://office2010.microsoft.com/en-us/templates/CL101817133.aspx

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε τον Βιβλίο Αναφοράς του Outlook, όπου μας δείχνει τις εντολές του Outlook 2003 και που βρίσκονται στο Outlook 2010.

11

Η Microsoft επίσης παρέχει και έναν οδηγό για τους χρήστες του Office 2007 στην παρακάτω διεύθυνση.

http://office.microsoft.com/en-us/training/guides-to-the-ribbon-use-office-2003-menus-to-learn-the-office-2007-user-interface-HA010229584.aspx

Στην παρακάτω εικόνα έχω ξεκινήσει τον οδηγό για το Microsoft Office Excel 2007.

12

Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε τον οδηγό για το Microsoft Office Excel 2007.

13

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video που σας δείχνει πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Microsoft Office Interactive Guide.

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 9, 2012, in Microsoft Office 2010 Greek, Office 2010 Greek and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Μπορείτε Να Βρείτε Εντολές Του Office 2003 Στο Office 2007 Και Office 2010.

Comments are closed.