Πώς να Εξάγουμε και Να Εισάγουμε Όλες Τις Προσαρμόσεις της Κορδέλας και της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης

Backup and Restore Your Office 2010 Ribbon And Quick Access Toolbar

Όπως όλοι γνωρίζουμε στο Microsoft Office 2010, μπορούμε να προσαρμόσουμε την Κορδέλα και την Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης. Μπορούμε να δημιουργήσουμε το δικό μας tab με όλες τις εντολές που χρησιμοποιούμε συχνά, και μπορούμε να προσθέσουμε εντολές που χρησιμοποιούμε πιο συχνά στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης. Δεν είναι κρίμα που θα πρέπει να τις προσαρμόσουμε ξανά και ξανά, εάν χρησιμοποιούμε κάποιον καινούργιο υπολογιστή ή φορητό.

Ευτυχώς, ότι προσαρμογές έχουμε κάνει στην Κορδέλα και στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, μπορούμε να τις αποθηκεύσουμε σε ένα αρχείο, και να τις εισάγουμε στο Office 2010 σε άλλον υπολογιστή.

00

Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να το κάνουμε. Να γνωρίζετε ότι μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προσαρμόσεις για μόνο ένα πρόγραμμα του Office. Για παράδειγμα, παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις προσαρμόσεις για το πρόγραμμα του Excel. Τα ίδια ακριβώς βήματα θα πρέπει να ακολουθήσουμε και για τα άλλα προγράμματα του Office.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File), για να περάσουμε σε προβολή backstage. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από το κάτω αριστερό μέρος όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

01

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Προσαρμογή της Κορδέλας (Customize Ribbon), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε την κατηγορία Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης (Quick Access Toolbar). Όποια κατηγορία και εάν διαλέξουμε οι προσαρμογές που έχουμε κάνει και για την Κορδέλα και για την Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης θα εξαχθούν.

02

Στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Προσαρμογή Κορδέλας (Customize Ribbon), βρίσκεται η περιοχή Προσαρμογές (Customizations). Επιλέγουμε την εντολή Εισαγωγή/Εξαγωγή (Import/Export) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Εξαγωγή Όλων Των Προσαρμογών (Export All Customizations) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

03

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αποθήκευση Αρχείου (File Save), όπου θα πρέπει να πλοηγηθούμε στο μέρος που θέλουμε να αποθηκεύσουμε το αρχείο, και τότε να πληκτρολογήσουμε ένα όνομα. Τέλος, πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save). Παρατηρούμε στην παρακάτω εικόνα την επέκταση του αρχείου που είναι .exportedUI (user interface).

04

Αυτό ήταν, έχουμε εξάγει επιτυχώς τις προσαρμόσεις που είχαμε κάνει στην Κορδέλα και στην Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης. Τώρα μπορούμε να την εισάγουμε σε κάποιον άλλο υπολογιστή.

Για να εισάγουμε την προσαρμογή της Κορδέλας και της Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα ίδια βήματα με πιο πάνω.

Να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File), από την προβολή backstage να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options). Από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options) να επιλέξουμε την κατηγορία Προσαρμογή Κορδέλας ή Γραμμή Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, και στο κάτω μέρος να αναπτύξουμε το πτυσσόμενο μενού της εντολής Εισαγωγή/Εξαγωγή (Import/Export) και να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Αρχείου Προσαρμογών (Import Customization File) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

05

Το παράθυρο διαλόγου Άνοιγμα Αρχείου (File Open) εμφανίζεται όπου θα πρέπει να πλοηγηθούμε και να εντοπίσουμε το αρχείο, και τότε να επιλέξουμε το κουμπί Άνοιγμα (Open).

06

Αφού επιλέξουμε το κουμπί Άνοιγμα (Open), εμφανίζεται ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου, όπου μας ρωτάει εάν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τις ήδη υπάρχουσες προσαρμόσεις της Κορδέλας και της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης  – Αντικατάσταση Όλων Των Υπάρχοντων Προσαρμογών Της Κορδέλας Και Της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης Για Αυτό Το Πρόγραμμα; (Replace All Existing Ribbon And Quick Access Toolbar Customizations For This Program). Επιλέγουμε Ναι (Yes) για να ολοκληρωθεί η εισαγωγή.

07

Πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να κλείσει το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options).

08

Να έχουμε υπόψη, όταν εισάγουμε ένα προσαρμοσμένο αρχείο για την Κορδέλα και της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης, όλες οι ήδη υπάρχουσες προσαρμόσεις θα χαθούν.

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τις άλλες εφαρμογές του Office 2010.

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video, που δείχνει τα βήματα για το πώς μπορούμε να Εισάγουμε/Εξάγουμε όλες τις προσαρμογές της Κορδέλας και της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 18, 2012, in Microsoft Office 2010 Greek, Office 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς να Εξάγουμε και Να Εισάγουμε Όλες Τις Προσαρμόσεις της Κορδέλας και της Γραμμής Εργαλείων Γρήγορης Πρόσβασης.

Comments are closed.