Κατάργηση Διπλοτύπων Στο Excel 2010

Remove Duplicates in Excel 2010

Αρκετές φορές όταν το Excel χρησιμοποιείται για να διαχειριστεί λίστες δεδομένων, διπλότυπες εγγραφές μπορεί να υπάρχουν στη λίστα δεδομένων, που πρέπει να εντοπιστούν και να διαγραφούν. Πώς μπορούμε να εντοπίσουμε και να διαγράψουμε τις διπλότυπες εγγραφές στο Excel;

Στο φύλλο εργασίας παρακάτω θέλουμε να βρούμε τις διπλότυπες εγγραφές για τη στήλη Προϊόν, (φανταστείτε να υπάρχουν δεδομένα πολύ πιο περισσότερα από ότι το παράδειγμα). Αντί να περνάμε τα δεδομένα ένα προς ένα για να εντοπίσουμε τα διπλότυπα μπορούμε να κάνουμε το εξής:

01

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε ένα κελί μέσα στην περιοχή των δεδομένων και έπειτα να μεταβούμε στο tab Δεδομένα (Data), και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εργαλεία Δεδομένων (Data Tools) επιλέγουμε την εντολή Κατάργηση Διπλότυπων (Remove Duplicates) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

02

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Κατάργηση Διπλοτύπων (Remove Duplicates) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Εξορισμού είναι επιλεγμένη η εντολή Τα Δεδομένα Έχουν Κεφαλίδες (My Data Has Headers), και όλες οι κεφαλίδες των στηλών του φύλλου εργασίας είναι επιλεγμένα.

03

Εάν δεν έχουμε κεφαλίδες στο φύλλο εργασίας θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου αριστερά της εντολής Τα Δεδομένα Έχουν Κεφαλίδες (My Data Has Headers) και το παράθυρο διαλόγου Κατάργηση Διπλοτύπων (Remove Duplicates) εμφανίζεται όπως και στην παρακάτω εικόνα.

04

Εάν θέλουμε να από-επιλέξουμε όλες τις κεφαλίδες απλώς πατάμε στο κουμπί Κατάργηση Επιλογής Όλων (Unselect All). Τότε επιλέγουμε τα κουτιά ελέγχου στα αριστερά της ονομασίας της στήλης που θέλουμε να ελέγξουμε για διπλότυπες εγγραφές. Τότε πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να ξεκινήσει το Excel την αναζήτηση και διαγραφή των διπλότυπων εγγραφών.

05

Το πλαίσιο διαλόγου πληροφορίας εμφανίζεται, όπου μας αναφέρει ότι μία διπλότυπη τιμή βρέθηκε και καταργήθηκε και ότι απομένουν άλλες 7 μοναδικές τιμές.

06

Εάν είχαμε επιλέξει ένα κελί εκτός της περιοχής δεδομένων και προσπαθούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κατάργηση Διπλοτύπων (Remove Duplicates) θα εμφανίζονταν το προειδοποιητικό πλαίσιο διαλόγου όπου θα μας ενημέρωνε ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της εντολής με την περιοχή που είχαμε επιλέξει.

07

Εάν δεν θέλουμε να καταργήσουμε τις διπλότυπες εγγραφές στο φύλλο εργασίας, αλλά απλώς να της επισημάνουμε για να μπορέσουμε να τις εξετάσουμε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Μορφοποίηση Υπό Όρους (Conditional Formatting). Για να τη χρησιμοποιήσουμε θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή Στυλ (Styles) να επιλέξουμε την εντολή Μορφοποίηση Υπό Όρους (Conditional Formatting) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

08

Αφού εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού, επιλέγουμε την εντολή Επισήμανση Κανόνων Κελιών (Highlight Cells Rules) και από τα δεξιά του υπομενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Διπλότυπες Τιμές (Duplicate Values).

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διπλότυπες Τιμές (Duplicate Values) όπου μπορούμε να επιλέξουμε το είδος της μορφοποίησης που θα έχουν οι Διπλότυπες (Duplicate) ή οι Μοναδικές (Unique) τιμές όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

09

Κατευθείαν οι Διπλότυπες (Duplicates) ή οι Μοναδικές (Unique) τιμές έχουν επισημανθεί σύμφωνα με την μορφοποίηση που είχαμε επιλέξει.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κατάργηση Διπλοτύπων (Remove Duplicates) στο Excel 2010.

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 11, 2012, in Excel 2010 Greek, Microsoft Office 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κατάργηση Διπλοτύπων Στο Excel 2010.

Comments are closed.