Πώς Να Ρυθμίσουμε Το Outlook Να Αλλάζει Τον Προκαθορισμένο Φάκελο Με Το Οποίο Το Outlook Ξεκινάει

How To Setup Outlook To Change The Default Folder That Outlook Starts.

Χρησιμοποιείτε το Ημερολόγιο (Calendar) πιο συχνά και θέλετε να εμφανίζεται αυτό πρώτα κάθε φορά που ξεκινάτε το Outlook αντί για τα Εισερχόμενα (Inbox); Ή θέλετε να εμφανίζονται πρώτα οι Επαφές (Contacts);

Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

00

Εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου να επιλέξουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced). Τότε από τα δεξιά του παραθύρου και στην περιοχή που αναγράφει Εκκίνηση Και Έξοδος Από Το Outlook (Outlook Start and Exit) εντοπίζουμε την εντολή που αναγράφει Έναρξη Του Outlook Σε Αυτόν Τον Φάκελο (Start Outlook In This Folder).

Τότε επιλέγουμε το κουμπί Αναζήτηση (Browse), όπου εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογή Φακέλου (Select Folder), όπου επιλέγουμε τον φάκελο που επιθυμούμε.

01

Την επόμενη φορά που θα ξεκινήσουμε το Outlook ο προκαθορισμένος φάκελος που θα εμφανίζεται θα είναι αυτός που είχαμε επιλέξει.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε ένα video για το πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε το Outlook να εμφανίζει διαφορετικό φάκελο κάθε φορά που ξεκινάει.

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 1, 2012, in Microsoft Office 2010 Greek, Outlook 2010 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Πώς Να Ρυθμίσουμε Το Outlook Να Αλλάζει Τον Προκαθορισμένο Φάκελο Με Το Οποίο Το Outlook Ξεκινάει.

Comments are closed.