Χρήση Προβολής Παρουσιαστή Στο PowerPoint 13

Presenter View in PowerPoint 13

Ακόμα έχετε ενδοιασμούς για να κάνετε μία Παρουσίαση; Πάντα μπερδεύεστε με το τι βλέπει το κοινό και με το τι βλέπετε εσείς;

Εδώ κάνει την εμφάνιση του η Χρήση Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View).

Είναι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε την παρουσίασή μας με τις σημειώσεις σε έναν υπολογιστή, καθώς το κοινό παρακολουθεί την παρουσίαση χωρίς τις σημειώσεις μας.

Σε προηγούμενες εκδόσεις του PowerPoint έπρεπε να ενεργοποιήσουμε την εντολή Χρήση Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View), καθώς επίσης χρειαζόμασταν περισσότερες από μία οθόνες για το χρησιμοποιήσουμε. Στην καινούργια έκδοση του PowerPoint 13, μπορούμε εύκολα να εξασκηθούμε στην προβολή της παρουσίασης μας με τη χρήση της Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View), χωρίς να έχουμε την ανάγκη μίας επιπλέον οθόνης. Σε αυτήν την έκδοση του PowerPoint η Χρήση Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View) είναι ενεργοποιημένη εξορισμού.

Για την χρήση αυτής της δημοσίευσης χρησιμοποιώ μία μόνο οθόνη.

Για να εντοπίσουμε που βρίσκεται η εντολή θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Οθόνες (Monitors), παρατηρούμε την εντολή Χρήση Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View), που ήδη είναι ενεργοποιημένο.

Use Presenter View

Τότε θα πρέπει να ξεκινήσουμε την Προβολή Παρουσίασης (Slide Show), είτε επιλέγοντας τις αντίστοιχες εντολές είτε πατώντας το πλήκτρο F5. Από την στιγμή που θα ξεκινήσει η Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) κάνουμε ένα δεξί κλικ οπουδήποτε και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Show Presenter View (Προβολή Παρουσιαστή) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Show Presenter View

Στην επόμενη εικόνα μπορούμε να δούμε ότι η Προβολή Παρουσιαστή (Presenter View) έχει ξεκινήσει. Η Προβολή Παρουσιαστή (Presenter View) χωρίζεται σε πέντε (5) διαφορετικά μέρη. Ας εξερευνήσουμε αυτά τα μέρη ένα προς ένα.

Presenter View

Στην επάνω αριστερή γωνία της Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις εξής εντολές:

  • Show Taskbar (Εμφάνιση Γραμμής Εργασιών)
  • Display Settings (Ρυθμίσεις Οθόνης): Όπου μπορούμε αν εναλλαχθούμε μεταξύ της Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View) και της Προβολής Παρουσίασης (Slide Show) όπως επίσης και να Αναπαράγουμε την Προβολή Παρουσίασης (Duplicate Slide Show).
  • End Slide Show (Τέλος Προβολής Παρουσίασης)

Display Settings

Ακριβώς από κάτω έχουμε μία μεγάλη προεπισκόπηση της τρέχουσας διαφάνειας που παρακολουθούμε. Στο πάνω ακριβώς μέρος αυτής της περιοχής μπορούμε να δούμε το Χρονόμετρο (Timer), να το κάνουμε Παύση (Pause), ή να Επανεκκινήσουμε (Restart It). Στην δεξιά γωνία της περιοχή βλέπουμε την τρέχουσα ώρα.

Timer

Στο κάτω μέρος της Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View) έχουμε τις εξής επιλογές:

Pen And Laser Pointer Tools (Εργαλεία Ελέγχου Πένας και Λέιζερ): Μπορούμε να καταδείξουμε ή να γράψουμε στις διαφάνειες μας με τη χρήση αυτών των εντολών.

Pen And Laser Pointer Tools

See All Slides (Προβολή Όλων Των Διαφανειών): Με τη χρήση αυτής της εντολής μπορούμε να προεπισκοπήσουμε σε μικρογραφίες όλες τις διαφάνειές μας, κάνοντάς έτσι εύκολα την πλοήγησή τους αναμεταξύ τους.

See All Slides

Αφού έχουμε κάνει χρήση της εντολής See All Slides (Προβολή Όλων Των Διαφανειών) μπορούμε να πατήσουμε στο βέλος στην επάνω αριστερή γωνία της οθόνης για να επιστρέψουμε στην Προβολή Παρουσιαστή (Presenter View) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Return To Presenter View

Zoom Into Slide (Ζουμ Μέσα Σε Διαφάνεια): Μπορούμε να επιλέξουμε αυτήν την εντολή για να μεγεθύνουμε λεπτομέρειες στη διαφάνεια μας, Επιλέγουμε την εντολή και έπειτα κάνουμε ένα κλικ πάνω στο σημείο που θέλουμε να δούμε από κοντά.

Zoom Into Slide

Black or Unblack Slide Show (Επικάλυψη Οθόνης Με Μαύρο ή Όχι): Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την εντολή για να κρύψουμε ή να επανεμφανίσουμε την τρέχουσα διαφάνεια της παρουσίασης.

Black or Unblack Slide Show

More Slide Show Options (Περισσότερες Επιλογές Προβολής Παρουσίασης): Επιλέγοντας αυτήν την εντολή έχουμε περισσότερες επιλογές να χρησιμοποιήσουμε όπως, Last Viewed (Τελευταία Προβολή), Custom Show (Προσαρμοσμένη Προβολή), Hide Presenter View (Απόκρυψη Προβολής Παρουσιαστή), Screen (Οθόνη), Help (Βοήθεια), Pause (Παύση), και End Show (Τέλος Προβολής).

More Slide Show Options

Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορούμε να δούμε τα κουμπιά Previous (Προηγούμενο) ή Next (Επόμενο), ώστε να μπορούμε να μετακινηθούμε ανάμεσα στις διαφάνειες.

Previous - Next

Στα δεξιά της Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View), μπορούμε να δούμε την επόμενη διαφάνεια που θα ακολουθήσει ή κίνηση σε μία μικρότερη προεπισκόπηση. Ακριβώς από κάτω μπορούμε να δούμε τις Σημειώσεις (Comments) της τρέχουσας διαφάνειας και ακριβώς στο κάτω μέρος μπορούμε να αυξομειώσουμε το μέγεθος των γραμματοσειρών για τις σημειώσεις μας χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες εντολές.

Comments

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τη χρήση Προβολής Παρουσιαστή (Presenter View) στο PowerPoint 13.

Presenter View In PowerPoint 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 28, 2012, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Χρήση Προβολής Παρουσιαστή Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.