Γρήγορη Συμπλήρωση Στο Excel 13

Flash Fill in Excel 13

Flash a-ah

Savior of the Universe

Flash a-ah

He’ll save every one of us

Οι στίχοι παραπάνω είναι από το soundtrack του έργου Flash Gordon από τους Queen (παρεμπιπτόντως κάτσε καλά τραγούδια) και είναι το πρώτο πράγμα που μου ήρθε μόλις είδα τη λειτουργία Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) στο Excel 13.

Φανταστείτε το παρακάτω: Έχουμε όλα τα δεδομένα όπως εμφανίζονται και στην παρακάτω εικόνα, τα οποία όμως δεν είναι σε επεξεργάσιμη μορφή. Τα δεδομένα θα έπρεπε να είναι απλωμένα κατά το μήκος των στηλών έτοιμα για επεξεργασία, αλλά αντίθετα βρίσκονται όλα μέσα σε μία στήλη και κελί. Τι κάνουμε λοιπόν;

Χρησιμοποιούμε τις συναρτήσεις Left ή Right ή οποιαδήποτε άλλη συνάρτηση έτσι ώστε τα δεδομένα να εμφανιστούν στην επιθυμητή μορφή; Όχι!!!

Εδώ κάνει την εμφάνιση του η λειτουργία Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση). Το καινούργιο χαρακτηριστικό στο Excel 13. Η νέα αυτή λειτουργία είναι εδώ για να απλουστεύσει τη ζωή μας.

Mixed Data

Για να δούμε λοιπόν πώς δουλεύει το Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση). Στο κελί Α2 έχουμε όλα τα μικτά δεδομένα μας «Φίλιππος, Κασσάνδρα, 12400, Εισηγητής” όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Στο κελί Β2, Β4, Β5, Β6 και Β7 και κάτω από την στήλη Όνομα θέλουμε να εξάγουμε τα ονόματα των ατόμων.

Filled In Information

 

Πρώτα από όλα θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε στο κελί Β2 το όνομα του πρώτου ατόμου το οποίο θέλουμε, όπου για το παράδειγμά μου το όνομα “Φίλιππος” και έπειτα να πατήσουμε το πλήκτρο Enter για να μεταφερθούμε στο κελί Β3. Έπειτα από το tab Home (Κεντρική) πλοηγούμαστε στην περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Editing (Επεξεργασία) και πατάμε στο βέλος δεξιά της εντολής Fill (Συμπλήρωση) για να εμφανιστεί το μενού με τις διαθέσιμες εντολές. Αφού εμφανιστεί το μενού επιλέγουμε την εντολή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του και ονομάζεται Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Flash Fill Drop Down Menu

Αφού επιλεχθεί η εντολή Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) όλα τα ονόματα όλων των ατόμων έχουν συμπληρωθεί αυτόματα στα αντίστοιχα κελιά όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Filled In Information

Τώρα στο κελί C2, έχω πληκτρολογήσει το όνομα της τοποθεσίας το οποίο θέλω να εξάγω και έχω πατήσει το πλήκτρο Enter για να μεταφερθώ στο κελί C3. Τώρα με τη χρήση του Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) θέλω τα ονόματα όλων των άλλων τοποθεσιών να εξαχθούν αυτόματα στα αντίστοιχα κελιά. Ένας άλλος γρήγορος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τη λειτουργία Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) είναι να πατήσουμε τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E.

Flash Fill

Για μία ακόμα φορά όλα τα ονόματα των τοποθεσιών έχουν εξαχθεί στα αντίστοιχα κελιά όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Flash Fill

Η ίδια διαδικασία έχει ακολουθηθεί έτσι ώστε να συμπληρώσουμε αυτόματα όλα τα άλλα δεδομένα για τις στήλες Ποσό και Περιγραφή. Στο κελί D2 πληκτρολόγησα το πρώτο ποσό που θέλω να εξάγω και έχω πατήσει το πλήκτρο Enter για να μεταβώ στο κελί D3 και έπειτα έχω πατήσει τον συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+E και όλα τα υπόλοιπα δεδομένα συμπληρώθηκαν αυτόματα στα αντίστοιχα κελιά. Η ίδια διαδικασία έχει ακολουθηθεί για τη στήλη Περιγραφή.

Ctrl+E

Κάθε φορά που χρησιμοποιούμε τη λειτουργία Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) εμφανίζεται το κουμπί Επιλογές Γρήγορης Συμπλήρωσης (Flash Fill Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν πατήσουμε το βέλος στα δεξιά του κουμπιού ελέγχου εμφανίζεται το μενού συντόμευσης με τις επιλογές που μπορούμε να δούμε παρακάτω.

Flash Fill Shortcut Menu

Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video σχετικά με τη λειτουργία του Flash Fill (Γρήγορη Συμπλήρωση) με αρκετά παραδείγματα.

Flash Fill in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 7, 2012, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Γρήγορη Συμπλήρωση Στο Excel 13.

Comments are closed.