Γρήγορη Ανάλυση Στο Excel 13

Quick Analysis in Excel 13

Θέλετε να αναλύσετε τα δεδομένα σας γρήγορα και απλά και να τα παρουσιάσετε με έναν διαφορετικό τρόπο; Θέλετε να τα απεικονίσετε γρήγορα και εύκολα;

Εδώ κάνει την εμφάνιση του το καινούργιο χαρακτηριστικό στο Excel 13 το οποίο ονομάζεται Quick Analysis (Γρήγορη Ανάλυση). Αυτό το νέο χαρακτηριστικό προτείνει αυτόματα τι είδους Μορφοποίηση Υπό Όρους (Conditional Formatting) να χρησιμοποιήσουμε, προτείνει τα γραφήματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε για να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας σε γραφήματα βασιζόμενα στα δεδομένα που έχουμε καταχωρίσει και άλλα πολλά.

Κάθε φορά που επιλέγουμε μία περιοχή από δεδομένα σε ένα φύλλο εργασίας του Excel ένα μικρό εικονίδιο εμφανίζεται στην κάτω δεξιά γωνία της επιλεγμένης περιοχής, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν πλοηγηθούμε με το ποντίκι μας πάνω από το εικονίδιο μία συμβουλή οθόνης εμφανίζεται, πληροφορώντας μας με λίγα λόγια τι κάνει αυτό το νέο χαρακτηριστικό.

Quick Analysis Tool

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει μία περιοχή από δεδομένα στο φύλλο εργασίας, όπου εμφανίζεται το εικονίδιο Quick Analysis (Γρήγορη Ανάλυση) και το οποίο επιλέγουμε για να εμφανιστούν οι διαθέσιμες επιλογές όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Quick Analysis

Όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα το εργαλείο Quick Analysis (Γρήγορη Ανάλυση) διαθέτει κάποιες κατηγορίες από τις οποίες μπορούμε να επιλέξουμε και οι οποίες είναι οι εξής:

  • Formatting (Μορφοποίηση) – Μπορούμε εύκολα να επισημάνουμε ενδιαφέροντα κελιά, να δώσουμε έμφαση σε ασυνήθιστες τιμές και να οπτικοποιήσουμε δεδομένα χρησιμοποιώντας γραμμές δεδομένων, χρωματικές κλίμακες και σύνολα εικονιδίων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια:

Data Bars (Γραμμές Δεδομένων), Color Scale (Χρωματικές Κλίμακες), Icon Set (Σύνολα Εικόνων), Greater Than (Μεγαλύτερο Από), Top 10% (Τα Πρώτα 10%), Clear Format (Απαλοιφή Κανόνων).

Formatting

  • Charts (Γραφήματα) – Απεικόνιση δεδομένων σε γραφήματα:

Scatter (Διασποράς), Clustered Column (Συγκεντρωτική Στήλη), Clustered Bar (Συγκεντρωτική Γραμμή), Line (Γραμμή), Stacked Column (Σωρευμένη Στήλη), More Charts (Περισσότερα Γραφήματα).

Charts

  • Totals (Σύνολα) – Μπορούμε να δημιουργήσουμε αυτόματα αθροίσματα για τα δεδομένα μας:

Sum (Άθροισμα), Average (Μέσος Όρος), Count (Καταμέτρηση), % Total (% Συνόλου), Running Total (Τρέχων Σύνολο).

Totals

  • Tables (Πίνακας) – Μπορούμε να ταξινομήσουμε, φιλτράρουμε και να συνοψίσουμε τα δεδομένα μας:

Table (Πίνακα), Blank Pivot Table (Κενό Συγκεντρωτικό Πίνακα).

Tables

  • Sparklines (Γραφήματα Sparkline) – Μπορούμε να δημιουργήσουμε μικρά γραφήματα σε ένα μεμονωμένο κελί για να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας:

Line (Γραμμή), Column (Στήλη), Win/Loss

Sparklines

Να έχουμε υπόψη ότι ανάλογα με τα δεδομένα τα οποία έχουμε επιλέξει στο φύλλο εργασίας μας το εργαλείο Quick Analysis (Γρήγορη Ανάλυση) μας προτείνει ανάλογα με αυτά. Έτσι οι παραπάνω εικόνες μπορούμε να διαφέρουν ανάλογα και με τα επιλεγμένα δεδομένα.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε και το παρακάτω video σχετικά με την νέα λειτουργία Quick Analysis (Γρήγορη Ανάλυση) στο Excel 13.

Quick Analysis in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 14, 2012, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Γρήγορη Ανάλυση Στο Excel 13.

Comments are closed.