Αναδιάταξη Φακέλων Στο Outlook 13

Reorder Folders in Outlook

Σε αρκετούς χρήστες του Outlook τους αρέσει οι Φάκελοι (Folders) που έχουν δημιουργήσει στα Εισερχόμενά (Inbox) τους να μην είναι σε μία αλφαβητική σειρά. Έτσι μπορούνε να έχουνε τους σημαντικούς ή πιο χρησιμοποιημένους φακέλους στο πάνω μέρος και αυτούς που δεν χρησιμοποιούνε αρκετά ή λιγότερους σημαντικούς φακέλους στο κάτω μέρος. Στο Outlook 2010 η αναδιάταξη των φακέλων δεν ήταν δυνατή με εύκολο τρόπο. Τώρα όμως με το Outlook 13, απλώς μεταφέρουμε το φάκελο στη νέα του θέση, οπουδήποτε θέλουμε.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το Φάκελο (Folder), και να το σύρουμε στη νέα του θέση όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Στην παρακάτω εικόνα βλέπουμε μία λεπτή μαύρη γραμμή, όπου σημαίνει ότι ο φάκελος θα τοποθετηθεί στο σημείο αυτό.

Drag and Drop Folders In Outlook

Πώς όμως μπορούμε να τοποθετήσουμε και πάλι τους φακέλους μας σε μία αλφαβητική σειρά; Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε την διεύθυνση του λογαριασμού μας και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του. Από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ταξινόμηση Φακέλων Από Το Α Προς Το Ω (Sort Subfolders A to Z) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Sort Subfolders A to Z

Απευθείας όλοι οι Φάκελοι (Folders) έχουν ταξινομηθεί αλφαβητικά.

Τέλος, εάν θέλουμε οι Φάκελοι (Folders) να εμφανίζονται πάντα αλφαβητικά όπως ήταν εξ’ ορισμού στο Outlook 2010 θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Φάκελος (Folders) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Εκκαθάριση (Clean Up) επιλέγουμε την εντολή Εμφάνιση Όλων των Φακέλων Από Το Α Προς Το Ω (Show All Folders A to Z) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Με τη χρήση αυτής της εντολής όλοι οι Φάκελοι (Folders) θα ταξινομηθούν αλφαβητικά ότι και εάν κάνουμε.

Show All Folders A to Z

Από τη στιγμή που επιλέξουμε την εντολή Εμφάνιση Όλων των Φακέλων Από Το Α Προς Το Ω (Show All Folders A to Z) δεν θα μπορούμε να μεταφέρουμε και να αποθέτουμε φακέλους. Ένα εικονίδιο Δεν Επιτρέπεται (Not Allowed) εμφανίζεται κάθε φορά που προσπαθούμε να μεταφέρουμε ένα φάκελο σε μία νέα θέση. Για να μπορέσουμε να το κάνουμε θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε την εντολή κάνοντας ένα κλικ πάνω της.

Not Allowed

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τη νέα αυτή λειτουργία του Outlook 13.

Reorder Folders in Outlook 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 17, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αναδιάταξη Φακέλων Στο Outlook 13.

Comments are closed.