Λειτουργία Ανάγνωσης στο Word 13

Read Mode in Word 13

Αντιμετωπίζεται πρόβλημα διαβάζοντας μεγάλα έγγραφα στο Word; Δεν είστε ικανοποιημένοι με τις προβολές Διάταξη Εκτύπωσης (Page Layout), Ανάγνωση Πλήρους Οθόνης (Full Screening), Διάταξη Web (Web Layout), Διάρθρωση (Outline) και Πρόχειρη (Draft);

Τώρα με το Word 13 έχουμε μια νέα προβολή στη διάθεσή μας, η οποία ονομάζεται Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης ).

Σε τι διαφέρει η προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης);

Εργαλεία όπως η γραμμή εργασιών, η κορδέλα και η γραμμή κύλισης εξαφανίζονται από την προβολή. Με τον τρόπο αυτό έχουμε μια καθαρή οθόνη όπου το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εστιάσουμε στην ανάγνωση του κειμένου. Η οθόνη γεμίζει με κείμενο οριζοντίως, τα περιθώρια φτάνουν σχεδόν στα άκρα της οθόνης, γεγονός που κάνει το κείμενό μας εντελώς ευανάγνωστο.

Για να χρησιμοποιήσουμε την νέα αυτή προβολή θα πρέπει να επιλέξουμε το tab View (Προβολή) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Views (Προβολές Εγγράφου) να επιλέξουμε την εντολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View tab - Views

Απευθείας μεταφερόμαστε σε προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης).

Read Mode

Αφού έχουμε μεταφερθεί σε προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης), για να μπορέσουμε να πλοηγηθούμε στο έγγραφό μας θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το Αριστερό και Δεξιό βέλος που βρίσκονται στα άκρα της οθόνης μας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Right & Left Arrows

Εάν έχουμε εισάγει μία εικόνα στο έγγραφό μας αφού είμαστε σε προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης) και κάνουμε ένα διπλό κλικ πάνω της, η εικόνα θα μεγεθυνθεί. Στο πάνω δεξιό μέρος της εικόνας υπάρχει ένας Μεγεθυντικός Φακός όπου μπορούμε να μεγεθύνουμε ή να μικρύνουμε την προβολή της εικόνας. Για να επιστρέψουμε σε Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης) απλώς κάνουμε ένα κλικ εκτός της εικόνας.

Picture Zoom

Αφού βρισκόμαστε σε προβολή Read Mode (Λειτουργία Ανάγνωσης), υπάρχουν δύο διαθέσιμα tab, τα οποία είναι το tab Tools (Εργαλεία) και το tab View (Προβολή).

Το tab Tools (Εργαλεία) διαθέτει τις παρακάτω εντολές:

  • Find (Εύρεση): Αφού επιλέξουμε την εντολή Find (Εύρεση) το Navigation Pane (Παράθυρο Περιήγησης) εμφανίζεται στα αριστερά της οθόνης μας όπου μπορούμε να αναζητήσουμε συγκεκριμένο κείμενο, επικεφαλίδα, σελίδα, κτλ., στο έγγραφό μας.
  • Search With Bing (Αναζήτηση με το Bing): Εάν επιλέξουμε μια λέξη στο έγγραφό μας και χρησιμοποιήσουμε την εντολή Search With Bing (Αναζήτηση με το Bing) θα εμφανιστεί ο προεπιλεγμένος περιηγητής ιστού χρησιμοποιώντας την μηχανή αναζήτησης του Bing, έτσι ώστε να αναζητήσουμε πληροφορίες για τη συγκεκριμένη λέξη που είχαμε επιλέξει.
  • Can’t Undo (Δεν είναι δυνατή Αναίρεση)
  • Can’t Redo (Δεν είναι δυνατή η Ακύρωση Αναίρεσης)

03

Το tab View (Προβολή) διαθέτει τις παρακάτω εντολές:

  • Edit Document (Επεξεργασία Εγγράφου): Εάν επιλέξουμε αυτήν την προβολή θα επιστρέψουμε σε προβολή Print Layout (Διάταξη Εκτύπωσης) έτσι ώστε να μπορέσουμε να επεξεργαστούμε το έγγραφό μας.
  • Navigation Pane (Παράθυρο Περιήγησης): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή εμφανίζεται το Navigation Pane (Παράθυρο Περιήγησης) στα αριστερά της οθόνης μας έτσι ώστε να αναζητήσουμε κάτι συγκεκριμένο στο έγγραφό μας.
  • Show Comments (Εμφάνιση Σχολίων): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή όλα τα Comments (Σχόλια) που τυχόν είχαμε εισάγει στο έγγραφό μας θα εμφανιστούν.

View Menu

  • Column Width (Πλάτος Στηλών): Με την επιλογή αυτής της εντολής μπορούμε να καθορίσουμε τι είδους προβολή θέλουμε να έχουμε για το έγγραφό μας, διαλέγοντας το αντίστοιχο Column Width (Πλάτος Στηλών). Έχουμε τη δυνατότητα να επιλέξουμε Narrow (Στενό) όπου χωρίζεται η προβολή σε τρεις στήλες, Default (Προεπιλογή) που χωρίζει την προβολή μας σε δύο στήλες και Wide (Ευρύ) όπου θα το έγγραφό μας θα εμφανιστεί σε μία στήλη για την προβολή του εγγράφου.

View - Column Width

  • Page Color (Χρώμα Σελίδας): Με την επιλογή αυτής της εντολής μπορούμε να αλλάξουμε το χρώμα της σελίδας για την προβολή του εγγράφου. Έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε από τις εξής τρεις διαθέσιμες επιλογές: None (Κανένα), Sepia (ανοικτό κίτρινο) και Inverse (Αντίστροφο – μαύρο χρώμα σελίδας, άσπρο χρώμα γραμματοσειράς).

View - Page Color

Layout (Διάταξη): Με την επιλογή αυτής της εντολής μπορούμε να καθορίσουμε τι είδους διάταξη θα έχει η προβολή του εγγράφου. Μπορούμε να διαλέξουμε είτε Column Layout (Διάταξη Στήλης) είτε Paper Layout (Διάταξη Χαρτιού).

View - Layout

Τώρα μπορείτε να απολαύσετε το διάβασμα μεγάλων κειμένων στο Word 13.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την Προβολή Λειτουργία Ανάγνωσης (Read Mode) στο Word 13:

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 24, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Λειτουργία Ανάγνωσης στο Word 13.

Comments are closed.