Νέες Επιλογές Διάταξης Αντικειμένου στο Word 13

New Object Layout Options in Word 13

Σε όλες τις προγενέστερες εκδόσεις του Word, η διαδικασία για να τοποθετήσουμε ένα αντικείμενο στο έγγραφό μας ήταν λίγο κουραστική και χρονοβόρα. Όλοι θα έχουμε χρησιμοποιήσει κατά καιρούς τη λειτουργία Αναδίπλωση Κειμένου (Wrap Text) έτσι ώστε να μπορέσουμε να τοποθετήσουμε και να προσαρμόσουμε το αντικείμενο σε σχέση με το κείμενό μας. Τώρα με το Word 13, ένα απλό κλικ πάνω στο αντικείμενο εμφανίζει όλα όσα είναι απαραίτητα για τις Επιλογές Διάταξης (Layout Options) στην επάνω δεξιά γωνία του αντικειμένου.

Από τη στιγμή που το αντικείμενο έχει επιλεχθεί κάνοντας ένα απλό κλικ πάνω του, οι Επιλογές Διάταξης (Layout Options) εμφανίζονται όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Layout Options

 

Εάν κάνουμε ένα κλικ πάνω στο κουμπί Επιλογές Διάταξης (Layout Options), όλες οι διαθέσιμε εντολές θα εμφανιστούν όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Layout Options

Μπορούμε να κάνουμε τα εξής:

Σε Ευθυγράμμιση με το Κείμενο (In Line with Text)

Με Αναδίπλωση Κειμένου (With Text Wrapping)

  • Τετράγωνη (Square)
  • Ερμητική (Tight)
  • Δια Μέσου (Through)
  • Επάνω και Κάτω (Top And Bottom)
  • Πίσω από το Κείμενο (Behind Text)
  • Εμπρός από το Κείμενο (In Front Of Text)

Οι παρακάτω εντολές ενεργοποιούνται αφού έχουμε επιλέξει μία Αναδίπλωση Κειμένου (Wrap Text):

Layout Options

  • Μετακίνηση με Κείμενο (Move with Text): Επιτρέπει στο αντικείμενο να μετακινείται στη σελίδα καθώς προσθέτουμε ή διαγράφουμε κείμενο.
  • Καθορισμός Θέσης στη Σελίδα (Fix Position on Page): Διατηρεί το αντικείμενο στην ίδια θέση στη σελίδα καθώς προσθέτουμε ή διαγράφουμε κείμενο.
  • Δείτε Περισσότερα (See More):

Αφού επιλέξουμε την εντολή Δείτε Περισσότερα (See More) το παράθυρο διαλόγου Διάταξη (Layout) εμφανίζεται με περισσότερες επιλογές να χρησιμοποιήσουμε για το αντικείμενο.

Το παράθυρο διαλόγου Διάταξη (Layout) διαθέτει τρία tab προς χρήση, τα οποία εμφανίζονται στις παρακάτω εικόνες:

Θέση (Position)

Layout - Position

Αναδίπλωση Κειμένου (Text Wrapping)

Layout - Text Wrapping

Μέγεθος (Size)

Layout - Size

Το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ. Εναλλακτικός τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε τις εντολές αυτές είναι να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε τις αντίστοιχες εντολές.

Shortcut Menu

Τώρα με τις Επιλογές Διάταξης (Layout Options) διαθέσιμες στο Word 13, δεν χρειάζεται να “χανόμαστε” χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες εντολές στην κορδέλα. Ένα απλό κλικ χρειάζεται μόνο.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τις νέες Επιλογές Διάταξης (Layout Options) αντικειμένου στο Word 13.

Object Placements in Word 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 3, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Νέες Επιλογές Διάταξης Αντικειμένου στο Word 13.

Comments are closed.