Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες στο Excel 13

Recommended PivotTables in Excel 13

Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας (PivotTable) μας επιτρέπει να ταξινομήσουμε αυτόματα τα δεδομένα μας στο φύλλο εργασίας.

Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας (PivotTable) μπορεί να μας αποδώσει το σύνολο και το πλήθος των δεδομένων που έχουμε καταχωρίσει στον πίνακα του φύλλου εργασίας.

Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας (PivotTable) κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη.

Ένας Συγκεντρωτικός Πίνακας (PivotTable)! Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε επιλέξει τον πιο κατάλληλο;

Εδώ κάνει την εμφάνιση του το Excel 13, με το καινούργια του λειτουργία η οποία ονομάζεται Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες).

Αυτή η νέα λειτουργία προτείνει ποιο Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable) θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε στο φύλλο εργασίας μας έτσι ώστε να συνοψίσουμε τα δεδομένα μας.

Για να δούμε πώς λειτουργεί!!!

Πρώτα από όλα θα πρέπει να έχουμε επιλέξει τα δεδομένα μας στο φύλλο εργασίας ή έστω να έχουμε επιλέξει ένα από τα κελιά τα οποία θα θέλουμε να απεικονίσουμε με Συγκεντρωτικό Πίνακα (PivotTable). Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Insert (Εισαγωγή) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Tables (Πίνακες) να επιλέξουμε την εντολή Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Recommended PivotTables

 

Από τη στιγμή που έχει επιλεχθεί η εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Το παράθυρο διαλόγου αυτό διαφέρει κάθε φορά καθώς εξαρτάται από τα δεδομένα τα οποία έχουμε καταχωρίσει στο φύλλο εργασίας μας. Για το δικό μου παράδειγμα και αναλόγως τα δεδομένα που έχω καταχωρίσει στο φύλλο εργασίας βλέπουμε ότι η πρώτη επιλογή που έχω από Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) είναι το Sum of Total by Company (Συνολικό Άθροισμα Εταιριών).

Recommended - Sum

Η δεύτερη πρόταση του Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) είναι Sum of Amount by Company (Άθροισμα Ποσού Εταιριών).

Sum

Η τρίτη πρόταση του Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) είναι το Sum of FPA, Sum of Amount and Count of Code Number by Company (Άθροισμα ΦΠΑ, Άθροισμα Ποσού και Πλήθος Κωδικών ανά Εταιρεία).

Sum

Η τέταρτη πρόταση του Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) είναι το Count of Code Number by Company (Πλήθος Κωδικών ανά Εταιρεία).

Count

Η πέμπτη πρόταση του Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) είναι ο Average of Total by Company (Συνολικός Μέσος Όρος ανά Εταιρεία).

Average

Στο κάτω μέρος του παραθύρου διαλόγου Recommended PivotTables (Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες) μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Blank PivotTable (Κενός Συγκεντρωτικός Πίνακας) και Change Source Data (Αλλαγή Προέλευσης Δεδομένων).

Blank PivotTable - Change Source Data

Εάν επιλέξουμε την εντολή Blank PivotTable (Κενός Συγκεντρωτικός Πίνακας) ένας Blank PivotTable (Κενός Συγκεντρωτικός Πίνακας) θα δημιουργηθεί όπου θα πρέπει να επιλέξουμε εμείς τα PivotTable Fields (Λίστες Πεδίων Συγκεντρωτικού Πίνακα) για να δημιουργηθεί ο PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Blank PivotTable

Εάν επιλέξουμε την εντολή Change Data Source (Αλλαγή Προέλευσης Δεδομένων), θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Change Data Source (Αλλαγή Προέλευσης Δεδομένων) έτσι ώστε να επιλέξουμε ξανά τα δεδομένα τα οποία θέλουμε να αναπαρασταθούν στον PivotTable (Συγκεντρωτικό Πίνακα).

Choose Data Source

Ότι και εάν επιλέξουμε ο PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας) θα εμφανιστεί σε νέο φύλλο εργασίας όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Μπορούμε να το επεξεργαστούμε, να το μορφοποιήσουμε και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται για να απεικονίσουμε τα δεδομένα μας με επαγγελματικό τρόπο.

PivotTable Fields

Ποιος χρειάζεται λοιπόν να είναι διάνοια στους PivotTable (Συγκεντρωτικοί Πίνακες) για να δημιουργήσει έναν; Ψωμοτύρι διαδικασία!!!

Παρακάτω μπορείτε και να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τους Προτεινόμενους Συκγεντρωτικούς Πίνακες (Recommended PivotTables) στο Excel 13.

Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 6, 2013, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προτεινόμενοι Συγκεντρωτικοί Πίνακες στο Excel 13.

Comments are closed.