Λωρίδες Χρόνου στο Excel 13

Timelines in Excel 13

Θέλετε να φιλτράρετε τα δεδομένα στο φύλλο εργασίας σας σε χρονολογική σειρά;

Θέλετε να φιλτράρετε PivotTables (Συγκεντρωτικοί Πίνακες) και Pivot Charts (Συγκεντρωτικά Γραφήματα) πιο γρήγορα και εύκολα απλώς επιλέγοντας μια συγκεκριμένη ημερομηνία;

Το νέο αυτό χαρακτηριστικό φιλτράρει τα δεδομένα σε έναν Συγκεντρωτικό Πίνακα (Pivot Table). Μπορούμε να φιλτράρουμε δεδομένα βασισμένα σε έτη, ημέρες, μήνες ακόμα και τρίμηνα με αυτό το νέο χαρακτηριστικό του Excel 13 που ονομάζεται Timeline (ελεύθερη μετάφραση Λωρίδα Χρόνου).

Πρώτα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Συγκεντρωτικό Πίνακα (Pivot Table). Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει τα δεδομένα από το φύλλο εργασίας και έπειτα επιλέγω το tab Insert (Εισαγωγή) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Tables (Πίνακες) επιλέγω την εντολή PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert tab - PivotTable

Αφού επιλέξουμε την εντολή PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Create PivotTable (Δημιουργία Συγκεντρωτικού Πίνακα) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ θα πρέπει να επιλέξουμε πού θέλουμε να δημιουργήσουμε το Pivot Table (Συγκεντρωτικός Πίνακας): New Worksheet (Νέο Φύλλο Εργασίας) ή Existing Worksheet (Στο Υπάρχον Φύλλο Εργασίας). Για το δικό μου παράδειγμα επιλέγω New Worksheet (Νέο Φύλλο Εργασίας). Αφού έχουμε επιλέξει πού θέλουμε το PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας) να δημιουργηθεί επιλέγουμε το κουμπί ΟΚ.

Create PivotTable

Αφού δημιουργηθεί το φύλλο εργασίας, θα πρέπει να επιλέξουμε τα κουμπιά ελέγχου από την περιοχή PivotTable Fields (Λίστα Πεδίων Συγκεντρωτικού Γραφήματος) που εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της οθόνης στο παράθυρο εργασιών έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το PivotTable (Συγκεντρωτικό Πίνακα).

Anaylyze PivotTable Fields

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει όλα τα απαραίτητα κουμπιά ελέγχου, όπου αφού το κάνουμε δημιουργείται και ο PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας).

PivotTable Fields

Μόλις δημιουργήσουμε το PivotTable (Συγκεντρωτικό Πίνακα) ενεργοποιείται και το tab PivotTable Tools (Εργαλεία Συγκεντρωτικού Πίνακα), όπου είναι χωρισμένο σε δύο tab: Analyze (Ανάλυση) και Design (Σχεδίαση). Τώρα εάν θέλουμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα μας σύμφωνα με τη χρονική στιγμή θα πρέπει αν επιλέξουμε το tab Analyze (Ανάλυση) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Filters (Φίλτρα) να επιλέξουμε την εντολή Insert Timelines (Εισαγωγή Λωρίδας Χρόνου).

Insert Timeline

Άλλος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Insert (Εισαγωγή) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Filters (Φίλτρα) να επιλέξουμε την εντολή Timeline (Λωρίδα Χρόνου) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Insert Timeline

Αφού έχουμε επιλέξει την εντολή Timeline (Λωρίδα Χρόνου) ένα παράθυρο διαλόγου που ονομάζεται Insert Timelines (Εισαγωγή Λωρίδας Χρόνου) εμφανίζεται, όπου θα πρέπει να επιλέξουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της Order Date (Ημερομηνία Παραγγελίας, η οποία είναι η ονομασία της ετικέτας της στήλης με τα χρονικά δεδομένα στο φύλλο εργασίας μας).

Insert Timelines

Αφού επιλέξουμε το κουμπί ελέγχου, πατάμε στο κουμπί ΟΚ που έχει ενεργοποιηθεί, όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Insert Timelines

Εμφανίζεται το Deliver Date Time Line (Χρονική Ημερομηνία Παράδοσης) στην οθόνη μας (μοιάζει με Slicer – Αναλυτής) σύμφωνα με τους μήνες όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Timelines All Periods

Τώρα σε αυτό το Timeline (Λωρίδα Χρόνου), εάν επιλέξουμε έναν συγκεκριμένο μήνα (για το παράδειγμα έχω επιλέξει Δεκέμβριο), o PivotTable (Συγκεντρωτικός Πίνακας) φιλτράρεται σύμφωνα με το μήνα Δεκέμβριο.

Timelines Months

Μπορούμε να φιλτράρουμε τα δεδομένα του PivotTable (Συγκεντρωτικού Πίνακα) σύμφωνα με Years (Έτη), Quarters (Τρίμηνα), Months (Μήνες) και Days (Ημέρες) εάν επιλέξουμε το βέλος που βρίσκεται στο επάνω δεξιό μέρος του Timeline (Λωρίδα Χρόνου) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την αντίστοιχη χρονική στιγμή που επιθυμούμε όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Timelines Months

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει από το Timeline (Λωρίδα Χρόνου) να εμφανίζονται τα δεδομένα με βάση το έτος, και απευθείας τα δεδομένα του PivotTable (Συγκεντρωτικού Πίνακα) φιλτράρονται σύμφωνα με το επιλεγμένο έτος (παράδειγμα 2007).

Timelines Years

Εάν επιθυμούμε να επιλέξουμε συνεχόμενες χρονικές στιγμές είτε για Years (Έτη), Quarters (Τρίμηνα), Months (Μήνες) και Days (Ημέρες), απλώς επιλέγουμε τη πρώτη χρονική στιγμή και κάνουμε κλικ στο αριστερό ή δεξιό μέρος της επιλεγμένης χρονικής στιγμής και το σύρουμε στο επιθυμητό σημείο. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε την πρώτη χρονική στιγμή και κρατώντας πατημένο το πλήκτρο Shift να επιλέξουμε την άλλη χρονική στιγμή (οι χρονικές στιγμές που βρίσκονται ενδιάμεσα επιλέγονται όλες).

Select Multiple Timelines

Από τη στιγμή που δημιουργούμε ένα Timeline (Λωρίδα Χρόνου) ένα νέο κυρίως tab εμφανίζεται όπου ονομάζεται Timeline Tools (Εργαλεία Λωρίδας Χρόνου) όπου μπορούμε να επεξεργαστούμε και να μορφοποιήσουμε το Timeline (Λωρίδα Χρόνου) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Timelines Tools

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τη λειτουργία Timeline (Λωρίδα Χρόνου) στο Excel 13.

Timelines in Excel 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 15, 2013, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Λωρίδες Χρόνου στο Excel 13.

Comments are closed.