Σταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου Στο Excel 13

Locking Columns And Rows in Excel 13

Έχουμε ένα μεγάλο φύλλο εργασίας με αρκετά δεδομένα καταχωρημένα και καθώς κυλούμε προς το κάτω μέρος του φύλλου εργασίας χανόμαστε!!! Δεν μπορούμε να δούμε ποια δεδομένα αντιστοιχούν στις αντίστοιχες ετικέτες των στηλών. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κυλούμε προς το δεξί μέρος του φύλλου εργασίας, δεν μπορούμε να δούμε την πρώτη στήλη που περιέχει σημαντικές πληροφορίες, πληροφορίες όπου θέλουμε να είναι πάντα ορατά. Στο Excel μπορούμε να σταθεροποιήσουμε τμήματα παραθύρου του φύλλου εργασίας έτσι ώστε να είναι πάντα ορατά. Για να σταθεροποιήσουμε τίτλοι στηλών και πληροφορίες να είναι πάντα ορατές θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το Tab Προβολή (View) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράθυρο (Window) να επιλέξουμε το βέλος δεξιά της εντολής Σταθεροποίηση Παραθύρων (Freeze Panes) για να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Freeze Panes

Οι διαθέσιμες εντολές είναι οι εξής:

  • Σταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου (Freeze Panes):
  • Σταθεροποίηση Πρώτης Γραμμής (Freeze Top Row):
  • Σταθεροποίηση Πρώτης Στήλης (Freeze First Column):

Για να γίνουν αυτές οι εντολές πιο κατανοητές, έχουμε ένα μεγάλο φύλλο εργασίας όπου θέλουμε να πλοηγηθούμε στα δεδομένα μας. Το μόνο πράγμα όμως είναι ότι όταν θέλουμε να κυλήσουμε στο κάτω μέρος του φύλλου εργασίας μας, θέλουμε οι πρώτες δύο γραμμές (1, 2) να είναι ορατές, και όταν θέλουμε να κυλήσουμε προς τα δεξιά η πρώτη στήλη (Α) να είναι και αυτή πάντα ορατή. Πώς μπορεί να γίνει; Φυσικά με την εντολή Σταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου (Freeze Panes).

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το κατάλληλο κελί για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Spreadsheet

Στο παραπάνω φύλλο εργασίας θέλουμε να κλειδώσουμε τις δύο πρώτες γραμμές που περιέχουν τις ετικέτες για τα δεδομένα μας, όπως Έσοδα, Έξοδα και Προμηθευτές που συνεργαζόμαστε. Επίσης θέλουμε να κλειδώσουμε και την πρώτη στήλη που περιέχει τις ημερομηνίες των συναλλαγών. Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε το κελί Β3 επειδή οι δύο γραμμές που βρίσκονται από επάνω από το κελί θέλουμε να σταθεροποιηθούν όπως και η στήλη στα αριστερά θέλουμε να σταθεροποιηθεί που στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για τις γραμμές 1 και 2 και τη στήλη Α.

Selected Cell

Αφού επιλέξουμε το κελί μεταβαίνουμε στο tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παράθυρο (View) επιλέγουμε την εντολή Σταθεροποίηση Παραθύρων (Freeze Panes) και από το πτυσσόμενο μενού επιλέγουμε την εντολή Σταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου (Freeze Panes) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Freeze Panes

Από την στιγμή που έχει επιλεχθεί η εντολή μία γκρίζα οριζόντια και κάθετη γραμμή εμφανίζεται πάνω και αριστερά από το επιλεγμένο κελί Β3.

Proper Cell

Τώρα εάν κυλήσουμε προς τα κάτω στο φύλλο εργασίας μας οι γραμμές 1 και 2 θα είναι πάντα ορατές έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε ανά πάσα στιγμή τις ετικέτες όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Scroll Down

Εάν κυλήσουμε προς τα δεξιά στο φύλλο εργασίας μας η στήλη Α που περιέχει τις ημερομηνίες θα είναι πάντα εμφανής στο φύλλο εργασίας μας όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Scroll Right

Εάν για οποιοδήποτε λόγο θέλουμε να αποσταθεροποιήσουμε τα τμήματα του παραθύρου, απλώς ακολουθούμε την ίδια διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω, απλώς τώρα η εντολή έχει αλλάξει και ονομάζεται Αποσταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου (Unfreeze Panes) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Unfreeze Panes

Εάν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την Πρώτη Γραμμή, δηλαδή τη Γραμμή 1 επιλέγουμε την εντολή Σταθεροποίηση Πρώτης Γραμμής (Freeze Top Row).

Freeze Top Row

Εάν θέλουμε να σταθεροποιήσουμε την πρώτη στήλη, δηλαδή τη  Στήλη Α επιλέγουμε την εντολή Σταθεροποίηση Πρώτης Στήλης (First Column).

Freeze First Column

Οποιαδήποτε εντολή διαλέξουμε μπορούμε να αποσταθεροποιήσουμε τα τμήματα παραθύρου επιλέγοντας την εντολή Αποσταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου (Unfreeze Panes) όπως περιγράφηκε πιο πάνω.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video σχετικά με τη λειτουργία Σταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρων (Freeze Panes) στο Excel 13.

Freeze Panes in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 3, 2013, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Σταθεροποίηση Τμημάτων Παραθύρου Στο Excel 13.

Comments are closed.