Σύμπτυξη και Ανάπτυξη ενός Εγγράφου στο Word 13

Collapse And Expand A Document In Word 13

Συνήθως όταν δουλεύουμε με μεγάλα έγγραφα η διαδικασία επεξεργασίας τους γίνεται πολύ δύσκολη ειδικά όταν δουλεύουμε σε ένα μικρό κομμάτι του εγγράφου. Τώρα με το Word 13, έχουμε τη δυνατότητα να συμπτύξουμε και να αναπτύξουμε ένα έγγραφο για να μπορέσουμε να δούμε μόνο τα απαραίτητα σημεία που χρειαζόμαστε. Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι είμαστε σε Προβολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout). Έπειτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (Views) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές (View) επιλέγουμε την εντολή Διάταξη Εκτύπωσης (Print Layout) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

View - Print Layout

Το επόμενο βήμα είναι ότι πρέπει να μορφοποιήσουμε τα κομμάτια τίτλων του εγγράφου σε Επικεφαλίδες (Headings) όπως Επικεφαλίδα 1 (Heading 1), Επικεφαλίδα 2 (Heading 2) κτλ., Για να το κάνουμε αυτό θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Κεντρική (Home), να τοποθετήσουμε τον εισαγωγέα μας στην αρχή του κειμένου που θέλουμε να γίνει επικεφαλίδα ή να το επιλέξουμε όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Home tab

Τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Στυλ (Styles) επιλέγουμε μία από τις προκαθορισμένες Επικεφαλίδες (Styles) όπου απευθείας το κείμενο μας αλλάζει στην Επικεφαλίδα (Heading) που επιλέξαμε.

Apply Heading

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει ένα διαφορετικό μέρος κειμένου ώστε να μετατραπεί σε Επικεφαλίδα (Heading) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Apply Heading

Αφού έχουμε μετατρέψει σε Επικεφαλίδες (Headings) τα μέρη του εγγράφου που θέλουμε, ένα μικρό τρίγωνο εμφανίζεται μπροστά από την Επικεφαλίδα (Heading) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε ένα αριστερό κλικ με το ποντίκι μας πάνω στο τρίγωνο και το κείμενο που ακολουθεί έχει συμπτυχθεί. Η παράγραφος έχει κρυφτεί και το μόνο που μένει ορατό είναι η Επικεφαλίδα (Heading).

Expand

Όταν το κείμενο που ακολουθεί την Επικεφαλίδα (Heading) έχει συμπτυχθεί όπως μπορούμε να δούμε παρακάτω το τρίγωνο αλλάζει κατεύθυνση.

Expand

Εάν θέλουμε η παράγραφος να εμφανιστεί και πάλι, απλώς επιλέγουμε το τρίγωνο και το κείμενο εμφανίζεται και πάλι.

Expand Headings

Με αυτόν τον τρόπο δουλεύοντας με μεγάλα έγγραφα, η διαδικασία επεξεργασίας και πλοήγησης του εγγράφου γίνεται πολύ πιο απλή.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με το πώς μπορούμε να Συμπτύξουμε και να Αναπτύξουμε μέρη ενός εγγράφου στο Word 13.

Collapse and Expand A Document in Word 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 9, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Σύμπτυξη και Ανάπτυξη ενός Εγγράφου στο Word 13.

Comments are closed.