Ασφάλεια – Απεμπλοκή Ενός Αρχείου του Office 2013

Security – Unblock A Office 2013 File

Σε ένα προηγούμενο post είχα αναφερθεί στη λειτουργία Προστασία Προβολής (Protected View) στο Office 2010. Τώρα με το Office 2013 και τα Windows 8 η λειτουργία είναι πολύ πιο ασφαλής.

Πρώτα από όλα ας θυμηθούμε τη λειτουργία Προστασία Προβολής (Protected View). Η Προστασία Προβολής (Protected View) εμφανίζεται όταν κατεβάζουμε αρχεία από το Διαδίκτυο ή όταν αποθηκεύουμε συνημμένα αρχεία από το Outlook. Είτε κατεβάζουμε ένα αρχείο από το Διαδίκτυο ή ανοίγουμε ένα συνημμένο αρχείο από το Outlook, μία Λωρίδα Προειδοποίησης (Security Warning) εμφανίζεται κάτω από την κορδέλα που μας πληροφορεί το εξής: Προσοχή – Τα Αρχεία Από Το Internet Μπορεί Να Περιέχουν Ιούς. Εκτός Και Αν Θέλετε Να Το Επεξεργαστείτε, Είναι Ασφαλέστερα Να Παραμείνετε Σε Προστατευμένη Προβολή (Be Careful-Files From The Internet Can Contain Viruses. Unless you need to edit, it’s safer to stay in Protected View) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν είμαστε σίγουροι για το αρχείο ότι είναι ασφαλές μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Ενεργοποίηση Επεξεργασίας (Enable Content) που εμφανίζεται στα δεξιά της λωρίδας και να το επεξεργαστούμε και να το αναγνώσουμε.

Protected View

Τώρα με τα Windows 8 εάν έχουμε κατεβάσει ένα αρχείο από το Διαδίκτυο ή έχουμε ένα συνημμένο αρχείο από το Outlook και είμαστε σίγουροι για την ασφάλεια του, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την Προστασία Προβολής (Protected View) απευθείας από την επιφάνεια εργασίας.

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να το εντοπίσουμε, να το επιλέξουμε και να κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στο αρχείο, και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Ιδιότητες (Properties) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Properties

Από τη στιγμή που επιλέξουμε την εντολή Ιδιότητες (Properties), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να είμαστε σίγουροι ότι η καρτέλα Γενικά (General) είναι επιλεγμένο και από την κάτω δεξιά γωνία και δίπλα στην περιοχή Ασφάλεια (Security) να πατήσουμε στο κουμπί Απεμπλοκή (Unlock) όπως εμφανίζεται παρακάτω. Παρατηρούμε ότι στα δεξιά υπάρχει η περιγραφή ότι Αυτό Το Αρχείο Προήλθε Από Άλλον Υπολογιστή Και Μπορεί Να Είναι Κλειδωθεί Για Να Προστατέψει Αυτόν Τον Υπολογιστή (This File Came From Another Computer And Might Be Blocked To Help Protect This Computer).

Security - Unblock

Από τη στιγμή που έχει επιλεχθεί το κουμπί Απεμπλοκή (Unlock), απευθείας απενεργοποιείται και εξαφανίζεται και εάν ανοίξουμε το αρχείο η Λωρίδα Προειδοποίησης (Security Warning) Προστασία Προβολής (Protected View) δεν εμφανίζεται πια.

General Tab

Η ίδια διαδικασία ισχύει και εάν κάνουμε το ίδιο για ένα αρχείο του Word 2013 όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Word Properties

Η ίδια διαδικασία ισχύει και εάν κάνουμε το ίδιο για ένα αρχείο του PowerPoint 2013 όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

PowerPoint Properties

Στο επόμενο post θα περιγράψω περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την Προστασία Προβολής (Protected View), όπως αναγκάζοντας ένα αρχείο να ανοίξει σε Κανονική Προβολή (Normal View) και μερικές λεπτομέρειες σχετικά με το Κέντρο Αξιοπιστίας (Trust Center).

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την Απεμπλοκή Ενός Αρχείου του Office 2013 (Unblock A Office 2013 File).

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 17, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ασφάλεια – Απεμπλοκή Ενός Αρχείου του Office 2013.

Comments are closed.