Προβολή Παρουσίασης Στο PowerPoint

PowerPoint Slide Show

Πολλές φορές όταν ανοίγει μία παρουσίαση του PowerPoint αυτόματα ξεκινάει σε Προβολή Παρουσίασης (Slide Show), χωρίς να είμαστε εμείς αναγκασμένοι να πατήσουμε στο πλήκτρο F5 ή να επιλέξουμε την εντολή Προβολή Παρουσίασης (Slide Show). Έχετε αναρωτηθεί καμιά φορά πώς γίνεται αυτό;

Γίνεται γιατί το άτομο που δημιούργησε την Παρουσίαση (Presentation) την έχει αποθηκεύσει σε μορφή Προβολή του PowerPoint (PowerPoint Show) αντί για Παρουσίαση του PowerPoint (PowerPoint Presentation);

Για να το επιτύχουμε αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να δημιουργήσουμε την Παρουσίαση (Presentation) και αφού το κάνουμε να επιλέξουμε το tab Κεντρική (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή backstage. Από το πτυσσόμενο μενού και από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Αποθήκευση Ως (Save As) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Save As

 

Αφού επιλέξουμε την εντολή, πλοηγούμαστε έτσι ώστε να αποθηκεύσουμε το αρχείο στη θέση που θέλουμε, και τότε δίνουμε όνομα στο αρχείο μας. Αφού το κάνουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Αποθήκευση Ως (Save As Type) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται θα πρέπει να επιλέξουμε τον τύπο αρχείου Προβολή του PowerPoint (PowerPoint Show) (*.ppsx).

Save As Type - PowePoint Show

Αφού το επιλέξουμε, θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι ο τύπος αρχείου είναι Προβολή του PowerPoint (PowerPoint Show) (*.ppsx), όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Αφού έχουμε επιλέξει την τοποθεσία αποθήκευσης, το όνομα του αρχείου και τον τύπο του αρχείου πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) που βρίσκεται στην κάτω δεξιά γωνία του παραθύρου.

Save As Type

Τότε εντοπίζουμε το αρχείο που μόλις αποθηκεύσαμε ως Προβολή του PowerPoint (PowerPoint Show), όπου και παρατηρούμε ότι το εικονίδιο του αρχείου διαφέρει από ότι συνήθως. Αυτό εξαρτάται από την Προβολή (View) που έχουμε ορίσει στο φάκελο. Τη συγκεκριμένη προεπισκόπηση του αρχείου μπορούμε να τη δούμε ως Μικρά Εικονίδια (Small Icons) και Λεπτομέρειες (Details).

PowerPoint Show Icon

Εάν επιλέξουμε διαφορετική Προβολή (View) θα εμφανιστεί όπως παρακάτω.

PowerPoint Slide Show

Το μόνο που μένει να κάνουμε ή σε όποιον(α) έχουμε στείλει το αρχείο είναι απλώς να το ανοίξει και απευθείας θα εμφανιστεί σε Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) αυτόματα.

PowerPoint Show

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μία Προβολή Παρουσίασης (Slide Show) στο PowerPoint.

PowerPoint Slide Show

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 16, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή Παρουσίασης Στο PowerPoint.

Comments are closed.