Προσθήκη Κουμπιών Εκλογής Στο Outlook

Add Voting Buttons in Outlook

Θέλετε να δημιουργήσετε μία ψηφοφορία στο Outlook με τη προσθήκη κουμπιών εκλογής στο μήνυμα που θα στείλουμε στους παραλήπτες; Τότε, αφού οι παραλήπτες απαντήσουν στην ψηφοφορία θα λάβουμε τις ψήφους τους στα εισερχόμενά μας.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα, που περιγράφουν τη διαδικασία δημιουργίας ψηφοφορίας στο Outlook.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Email). Για να γίνει αυτό πατάμε στο κουμπί Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Email) που βρίσκεται στην περιοχή Δημιουργία (New) στα αριστερά της κορδέλας όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα.

New Mail

Μπορούμε να συντάξουμε το μήνυμά μας τώρα ή αργότερα και το ίδιο ισχύει για να ορίσουμε τους παραλήπτες του μηνύματος. Τότε θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Επιλογές (Options) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Παρακολούθηση (Tracking) μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Χρήση Κουμπιών Εκλογής (Use Voting Buttons) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλέξουμε την εντολή εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με κάποιες προκαθορισμένες εκφράσεις Εκλογής (Voting) που είναι οι εξής:

  • Αποδοχή; Άρνηση (Approve; Reject)
  • Ναι; Όχι (Yes; No)
  • Ναι; Όχι; Ίσως (Yes; No; Maybe)

Μπορούμε να επιλέξουμε οποιοδήποτε θέλουμε και αυτό είναι. Αφού στείλουμε το μήνυμα στους παραλήπτες, οι παραλήπτες θα λάβουνε ένα μήνυμα που θα τους ζητείται να εκλέξουνε με μία έκφραση εκλογής.

Εάν δεν είμαστε ικανοποιημένοι με τις προκαθορισμένες εκφράσεις εκλογής μπορούμε να επιλέξουμε από το πτυσσόμενο μενού την εντολή Προσαρμογή (Custom).

Use Voting Buttons

Από τη στιγμή που επιλεγεί η εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ιδιότητες (Properties) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από την περιοχή Επιλογές Παρακολούθησης Και Εκλογής (Voting And Tracking Options), ενεργοποιούμε το κουτί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Χρήση Κουμπιών Εκλογής (Use Voting Buttons) και μετακινούμε τον εισαγωγέα μας στην περιοχή κειμένου στα δεξιά και αρχίζουμε να πληκτρολογούμε την νέα μας έκφραση. Στο παρακάτω παράδειγμα έχω πληκτρολογήσει τις εκφράσεις Οπωσδήποτε; Όχι Βεβαίως όπως φαίνεται. Αφού τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί Κλείσιμο (Close) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Ιδιότητες (Properties).

Properties

Τότε επιστρέφουμε στο μήνυμά μας, και παρατηρούμε ότι πάνω από τις επικεφαλίδες το κέιμενο Προσθέσατε Κουμπιά Εκλογής Σε Αυτό Το Μήνυμα (We Have Added Voting Buttons To This Message) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Message

Αυτό είναι, απλώς στέλνουμε το μήνυμά μας και οι παραλήπτες του μηνύματος, θα τους ζητηθεί να εκλέξουνε μία έκφραση όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα. Το κουμπί Πληροφόρησης (Informational) αναγράφει: Αυτό το Μήνυμα Περιλαμβάνει Κουμπιά Εκλογής. Κάντε Κλικ Εδώ Για Να Ψηφίσετε (This Message Includes Voting Buttons. Click Here To Vote).

Voting Buttons

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να κάνουμε κλικ στην περιοχή Πληροφόρησης (Informational Area) και απευθείας εμφανίζονται οι εκφράσεις που πληκτρολογήσαμε όπως εμφανίζεται παρακάτω. Για να εκλέξουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε μία από τις εκφράσεις.

Vote

Αφού κάνουμε κλικ πάνω σε μία έκφραση εμφανίζεται το Προειδοποιητικό Παράθυρο Διαλόγου του Outlook (Microsoft Outlook Warning). Σε αυτό το παράθυρο εμφανίζεται η έκφραση που επιλέξαμε, και μπορούμε είτε να:

  • Αποστολή της Απάντησης Τώρα (Send The Response Now)
  • Επεξεργασία της Απάντησης Πριν Από Την Αποστολή (Edit The Response Before Sending)

Microsoft Outlook Dialog Box

Εάν επιλέξουμε την εντολή Αποστολή Της Απάντησης Τώρα (Send The Response Now) και πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ θα παραλάβουμε το μήνυμα με την εκλογή του παραλήπτη. Εάν επιλέξουμε την εντολή Επεξεργασία της Απάντησης Πριν Από την Αποστολή (Edit The Response Before Sending) και πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, θα εμφανιστεί το μήνυμα μπροστά όπου μπορούμε να το επεξεργαστούμε πριν αποστείλουμε την απάντηση.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video για το πώς μπορούμε να προσθέσουμε Κουμπιά Εκλογής (Voting Options) στο Outlook.

Voting Options in Outlook 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 31, 2013, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσθήκη Κουμπιών Εκλογής Στο Outlook.

Comments are closed.