Αλλαγή Προκαθορισμένης Γραμματοσειράς Στο Word

Change the Default Font in Word

Έχετε βαρεθεί την Προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Default Font) στο Word, όπως το Calibri, το Προκαθορισμένο Μέγεθος (Default Size) και άλλες προκαθορισμένες ρυθμίσεις που το Word μας παρέχει; Θέλετε να τα αλλάξετε όλα αυτά, σε κάτι άλλο που να προσδίδει στο έγγραφο έναν πιο προσωπικό τόνο;

Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

Στο tab Κεντρική (Home) εντοπίζουμε την περιοχή Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εδώ επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της περιοχής Γραμματοσειρά (Font).

Home - Font Area

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου κάνουμε τις ρυθμίσεις που θέλουμε να έχει η Γραμματοσειρά (Font) μας ως προεπιλεγμένη. Μπορούμε να αλλάξουμε την Γραμματοσειρά (Font), το Στυλ (Font Style), το Μέγεθος (Font Size), Χρώμα Γραμματοσειράς (Font Color) και άλλες πολλές ρυθμίσεις που μπορούμε να κάνουμε. Για το δικό μου παράδειγμα έχω κάνει τις εξής μορφοποιήσεις:

  • Γραμματοσειρά (Font): Neobyzantine
  • Στυλ Γραμματοσειράς (Font Style): Έντονα (Bold)
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size): 16
  • Χρώμα Γραμματοσειράς (Font Color): Πορτοκαλί, Έμφαση 2, Πιο Σκούρο 50%.

Στο κάτω και μέσο του παραθύρου της Γραμματοσειράς (Font) έχουμε μία Προεπισκόπηση (Preview) για το πώς θα εμφανίζονται οι ρυθμίσεις μας.

Font Formatting

Αφού έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλουμε και είμαστε ικανοποιημένοι με το αποτέλεσμα, εντοπίζουμε και επιλέγουμε το κουμπί Ορισμός Ως Προεπιλογής (Set As Default) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του παραθύρου διαλόγου Γραμματοσειρά (Font) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Set Default Font

Αφού επιλέξουμε το κουμπί Ορισμός Ως Προεπιλογής (Set As Default), ένα πληροφοριακό παράθυρο διαλόγου του Word εμφανίζεται, που μας πληροφορεί τα εξής:

Θέλετε Να Ορίσετε Την Προεπιλεγμένη Γραμματοσειρά Σε: “Δικές Μας Ρυθμίσεις”

Do You Want To Set The Default Font To: “Our Customization”

  • Αυτό Το Έγγραφο Μόνο; (This Document Only?)
  • Όλα Τα Έγγραφα Που Βασίζονται Στο Πρότυπο Normal.dotm; (All Documents Based On The Normal.dotm Template?)

Εάν επιλέξουμε την εντολή Αυτό Το Έγγραφο Μόνο; (This Document Only?), οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε θα εφαρμοστούν μόνο για το συγκεκριμένο έγγραφο.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Όλα Τα Έγγραφα Που Βασίζονται Στο Πρότυπο Normal.dotm; (All Documents Based On The Normal.dotm Template?), όλες οι ρυθμίσεις που κάναμε θα είναι η προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Font) για όλα τα μελλοντικά μας έγγραφα.

Set As Default

Αφού επιλέξουμε αυτό που θέλουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί ΟΚ και αυτό είναι. Οι ρυθμίσεις μας έχουν εφαρμοστεί.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video σχετικά με την Αλλαγή Προκαθορισμένης Γραμματοσειράς Στο Word (Change The Default Font In Word).

Change The Default Font In Word

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 25, 2013, in Microsoft Office 2013 English, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Προκαθορισμένης Γραμματοσειράς Στο Word.

Comments are closed.