Προσαρμογή Τρόπου Εκκίνησης του Excel

Customize The Way Excel Starts

Θέλετε να αλλάξετε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις στο Excel;

Για παράδειγμα θέλετε να αλλάξετε την Προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Default Font), Προκαθορισμένο Μέγεθος Γραμματοσειράς (Default Font Size), την Προκαθορισμένη Προβολή του Βιβλίου Εργασίας (Default View of Excel), για κάθε νέο βιβλίο εργασίας που δημιουργούμε; Ή θέλουμε να αλλάξουμε το Προκαθορισμένο Πλήθος Φύλλων Εργασιών (Worksheets) με το οποίο το Excel ξεκινάει;

Για παράδειγμα όταν το Excel ξεκινάει, η προκαθορισμένη Γραμματοσειρά (Font) είναι Calibri, το προκαθορισμένο Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size) είναι 11, η Προβολή  Κανονική (View Normal) και ο αριθμός των Φύλλων Εργασιών (Worksheets) είναι 1 όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Home - Font

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Κεντρική (File) για να περάσουμε σε προβολή Backstage, και τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από το κάτω αριστερό μέρος του μενού.

Info - Backstage

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Από αυτό το παράθυρο διαλόγου βεβαιωνόμαστε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι επιλεγμένη όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω.

Excel Options - General

Αφού βεβαιωθούμε ότι η κατηγορία Γενικά (General) είναι επιλεγμένη, εντοπίζουμε την περιοχή που αναγράφει: Κατά Τη Δημιουργία Νέων Βιβλίων Εργασίας (When Creating New Workbooks), όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Κάτω από αυτήν την περιοχή έχουμε τις εξής επιλογές:

  • Χρήση Αυτής Της Γραμματοσειράς Ως Προεπιλεγμένης (Use This As The Default Font):
  • Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size):
  • Προεπιλεγμένη Προβολή Για Νέα Φύλλα (Default View For New Sheets):
  • Να Συμπεριληφθεί Αυτό Το Πλήθος Φύλλων (Include This Many Sheets):

When Creating New Workbooks

Χρήση Αυτής Της Γραμματοσειράς Ως Προεπιλεγμένης (Use This As The Default Font): Εάν επιλέξουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες Γραμματοσειρές (Fonts) όπου μπορούμε να επιλέξουμε έτσι ώστε να είναι η Προεπιλεγμένη Γραμματοσειρά (Default Font) για όλα τα νέα βιβλία εργασίας όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Uses This As The Default Font

Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size): Εάν επιλέξουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα Μεγέθη Γραμματοσειρών (Font Sizes), όπου μπορούμε να επιλέξουμε έτσι ώστε να είναι το Προεπιλεγμένο Μέγεθος Γραμματοσειράς (Default Font Size) για όλα τα νέα βιβλία εργασίας όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Font Size

Προεπιλεγμένη Προβολή Για Νέα Φύλλα (Default View For New Sheets): Εάν επιλέξουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τις διαθέσιμες Προβολές Για Νέα Φύλλα (Default View For New Sheets), όπου μπορούμε να επιλέξουμε έτσι ώστε να είναι η Προεπιλεγμένη Προβολή Για Νέα Φύλλα (Default View For New Sheets) για όλα τα νέα βιβλία εργασίας όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Default View For New Sheets

Να Συμπεριληφθεί Αυτό Το Πλήθος Φύλλων (Include This Many Sheets): Εάν επιλέξουμε το βέλος αυξομείωσης μεγέθους από τα δεξιά, θα μπορούμε να καθορίσουμε το πλήθος των φύλλων εργασίας που θα εμφανίζονται όταν θα δημιουργούμε ένα Νέο Βιβλίο Εργασίας (New Workbook).

Include This Many Sheets

Αυτό ήταν!!! Έχουμε προσαρμόσει τον τρόπο εκκίνησης του Excel σύμφωνα με τα δικά μας κριτήρια.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για την αλλαγή ρυθμίσεων εκκίνησης του Excel.

Customize The Way Excel Starts

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 9, 2013, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσαρμογή Τρόπου Εκκίνησης του Excel.

Comments are closed.