Επιλογές Εμφάνισης Σχολίων Στο Excel 13

Display Options For Comments In Excel 13

Θέλετε να έχετε τις επιλογές εμφάνισης των Σχολίων (Comments) που εμφανίζονται στο φύλλο εργασίας; Θέλετε τα Σχόλια (Comments) να είναι πάντα ορατά ή όχι στο φύλλο εργασίας. Για να ρυθμίσουμε τις επιλογές εμφάνισης των Σχόλιων (Comments) στο φύλλο εργασίας θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το κελί που θέλουμε να εισάγουμε το Σχόλιο (Comment) και έπειτα να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review). Τότε εντοπίζουμε την περιοχή Σχόλια (Comments) και επιλέγουμε την εντολή Νέο Σχόλιο (New Comment) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Review - Comments

Αφού επιλέξουμε την εντολή Νέο Σχόλιο (New Comment), εμφανίζεται ένα τετράγωνο αιωρούμενο πλαίσιο στα δεξιά του κελιού, με ένα μικρό πράσινο βέλος που έχει κατεύθυνση στο κελί που έχουμε εισάγει το σχόλιο. Στο πλαίσιο εμφανίζεται και το Όνομα του Συντάκτη (Authors Name), και το μόνο που μένει να κάνουμε είναι να πληκτρολογήσουμε το σχόλιο που θέλουμε.

Comments

Αφού πληκτρολογήσουμε το Σχόλιο (Comment) εάν μετακινηθούμε στο φύλλο εργασίας, θα παρατηρήσουμε ένα μικρό κόκκινο τρίγωνο που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία του κελιού, που μας ενημερώνει ότι στο συγκεκριμένο κελί βρίσκεται ένα Σχόλιο (Comment) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Όταν πλοηγηθούμε με το ποντίκι μας πάνω από το συγκεκριμένο κελί, εμφανίζεται το Σχόλιο (Comment), εμφανίζοντάς μας το κείμενο που πληκτρολογήσαμε προηγουμένως.

Indicator

Έχουμε κάποιες επιλογές στη διάθεσή μας σχετικά με τα Σχόλια (Comments) στο Excel. Για να εντοπίσουμε αυτές τις επιλογές θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή backstage, και τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Options

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Excel (Excel Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί πλοηγούμαστε στο παράθυρο διαλόγου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή Εμφάνιση (Display).

Advanced - Display

Στο κάτω μέρος της περιοχής Εμφάνιση (Display) παρατηρούμε το εξής:

Για Τα Κελιά Με Σχόλια, Να Εμφανίζεται: (For Cells With Comments, Show) και τις εξής τρείς εντολές:

  • Κανένα Σχόλιο Ή Ένδειξη (No Comments Or Indicators)
  • Μόνο Ενδείξεις Και Τα Σχόλια Με Κατάδειξη (Indicators Only, And Comments On Hover)
  • Σχόλια και Ενδείξεις (Comments And Indicators)

Indicators Only

Εάν επιλέξουμε την εντολή Κανένα Σχόλιο Ή Ένδειξη (No Comments Or Indicators), δεν θα μπορούμε να δούμε ούτε τα Σχόλια (Comments) ούτε τις Ενδείξεις (Indicators).

Εάν επιλέξουμε την εντολή Μόνο Ενδείξεις Και Τα Σχόλια Με Κατάδειξη (Indicators Only, And Comments On Hover), οι Ενδείξεις (Indicators) πάντα θα εμφανίζονται και όποτε θα πλοηγούμαστε πάνω από το Σχόλιο (Comment) αυτό θα εμφανίζεται.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Σχόλια και Ενδείξεις (Comments And Indicators) τα Σχόλια (Comments) και οι Ενδείξεις (Indicators) θα εμφανίζονται πάντα ανεξαρτήτως εάν πλοηγούμαστε πάνω από τα Σχόλια (Comments) ή όχι.

Comments

Εάν επιλέξουμε την εντολή Κανένα Σχόλιο Ή Ένδειξη (No Comments Or Indicators), για να μπορέσουμε να δούμε τα Σχόλια (Comments) στο φύλλο εργασίας μας, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Σχόλια (Comments) να επιλέξουμε την εντολή Εμφάνιση Όλων Των Σχολίων (Show All Comments), όπως εμφανίζεται και παρακάτω και όλα τα Σχόλια (Comments) θα εμφανιστούν στο φύλλο εργασίας μας.

Show All Comments

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τις Επιλογές Σχολίων στο Excel.

Display Options For Comments In Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on December 20, 2013, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επιλογές Εμφάνισης Σχολίων Στο Excel 13.

Comments are closed.