Monthly Archives: January 2014

Καθορισμός Σπουδαιότητας και Διαβάθμισης στο Outlook 13

Set Importance and Sensitivity In Outlook 13

Στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα με Υψηλή Σπουδαιότητα (High Priority); Θέλετε πάντα το επίπεδο Διαβάθμισης (Sensitivity) του μηνύματος να είναι Εμπιστευτικό (Confidential); Η διαδικασία για να αλλάξουμε το Προεπιλεγμένο Επίπεδο Σπουδαιότητας (Default Importance Level) και Προεπιλεγμένο Επίπεδο Διαβάθμισης (Default Sensitivity Level) στο Outlook, είναι πολύ απλή και θα περιγραφεί παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage, και τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά του μενού όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options - Advanced

Read the rest of this entry

Set Importance and Sensitivity In Outlook 13

Do you send your mails with High Priority?  Do you always want the Sensitivity Level to be Confidential?  Nothing to worry about anymore!!! The procedure to change the Default Importance Level and Default Sensitivity Level in Outlook 13 is very simple and will be described below.

First of all we must select the File tab in order to move to backstage view, and then from the drop down menu that appears we select the category Options from the left of the menu as shown in the image below.

File - Options - Advanced

Read the rest of this entry

Αλλαγή Ρυθμίσεων Εκτύπωσης Στο PowerPoint 13

How To Change The Print Settings in PowerPoint 13

Χρησιμοποιείται πάντα τις ίδιες επιλογές εκτύπωσης για την Παρουσίασή σας στο PowerPoint; Εκτυπώνετε μόνο τις Σημειώσεις (Notes) ή τη Διάρθρωση (Outline) της Παρουσίασης; Καταντάει εκνευριστικό να ακολουθάτε πάντα τα ίδια βήματα ξανά και ξανά όταν πρόκειται να το εκτυπώσετε; Στο PowerPoint έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις Επιλογές Εκτύπωσης (Print Settings) για την τρέχουσα Παρουσίαση (Presentation) ή για κάποια άλλη ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή backstage, και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του πτυσσόμενου μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File Options - Advanced

Read the rest of this entry

How To Change The Print Settings in PowerPoint 13

Do you always use the same print settings for your PowerPoint Presentation? Do you only print the Outlines or Notes of your Presentation? Does it become irritating doing the same steps over and over again when coming to print it? Well in PowerPoint we can change the Print Settings for the current Presentation or for another one by following the steps below.

First of all we must select the File tab in order to move to backstage View, and then from the drop down menu that appears we select the Options category which is located at the bottom left corner of the menu as shown in the image below.

PowerPoint Options

Read the rest of this entry

Επαναφορά Πλαισίων Κράτησης στο PowerPoint 13

Reset Command in PowerPoint 13

Έχετε μορφοποιήσει πλαίσια κράτησης στο PowerPoint, όπως τη Γραμματοσειρά (Font); Έχετε αλλάξει το μέγεθος των πλαισίων κράτησης και τις έχετε μετακινήσει μέσα στη διαφάνεια και στο τέλος δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα; Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αναίρεση (Undo) γιατί δεν ήταν το τελευταίο που κάναμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας; Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, γιατί το χαρακτηριστικό Επαναφορά (Reset) είναι στη διάθεσή μας. Τι κάνει αυτό το χαρακτηριστικό; Επαναφέρει με ένα μόνο κλικ στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις την μορφοποίηση, το μέγεθος και τη θέση που έχουμε εφαρμόσει στα πλαίσια κράτησης της διαφάνειας. Παρακάτω θα περιγράψω αυτό το χαρακτηριστικό που χρειάζεται μόνο λίγα βήματα για να το εφαρμόσουμε.

Read the rest of this entry

Reset Command in PowerPoint 13

Have you ever formatted placeholders in PowerPoint, such as the Font of it? Have you ever resized the placeholders and moved them around in your slide and at the end you were not happy with the result? You couldn’t use the Undo feature because it was not the last thing that you did in your Presentation? Not to worry, the Reset feature is available. What does this feature do? It resets the formatting, the size and the position that we have applied to the placeholders to their default settings in our Presentation. Below I will describe this feature, which only takes a couple of steps.

Read the rest of this entry

Επιλογές Ανοίγματος Αρχείων Στο Microsoft Office 13

Open File Options in Microsoft Office 13

Όταν θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο σε μία εφαρμογή του Microsoft Office όπως, Microsoft Word, PowerPoint και Excel έχουμε μία πληθώρα επιλογών για το πώς θα ανοίξουμε το συγκεκριμένο αρχείο.  Αυτές οι επιλογές θα περιγραφούν παρακάτω και η εφαρμογή που χρησιμοποίησα για χάρη της δημοσίευσης είναι το Microsoft Excel 13. Κάποιες εντολές μεταξύ των εφαρμογών του Office ενδέχεται να διαφέρουν αναμεταξύ τους.

Εάν επιλέξουμε το βέλος δεξιά της εντολής Άνοιγμα (Open) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Άνοιγμα (Open) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα έχουμε τις εξής επιλογές:

 • Άνοιγμα (Open)
 • Άνοιγμα Μόνο Για Ανάγνωση (Open Read Only)
 • Άνοιγμα Αντιγράφου (Open As Copy)
 • Άνοιγμα Σε Πρόγραμμα Περιήγησης (Open In Browser)
 • Άνοιγμα Σε Προστατευμένη Προβολή (Open In Protected View)
 • Άνοιγμα Και Επιδιόρθωση (Open And Repair)

Όλες οι παραπάνω εντολές μας επιτρέπουν να ανοίξουμε αρχεία με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα περιγραφούν παρακάτω:

Read the rest of this entry

Open File Options in Microsoft Office 2013

When we want to open a file in one of the Microsoft Office applications such as Microsoft Word, PowerPoint and Excel we have a variety of options on how to open the specific file.  These options will be described below and the application that I used for this post is Microsoft Excel 13. In this post are featured the common commands between Microsoft Office applications.

If we select the drop down button which is located at the bottom right corner of the Open dialog box and next to the command Open we can do one of the following:

 • Open
 • Open Read Only
 • Open As Copy
 • Open In Browser
 • Open In Protected View
 • Open And Repair

All the above commands let us open the files in a different way which I will describe below:

Read the rest of this entry

Βραβείο Microsoft MVP 2014

Όταν μου πρωτοανέφεραν να γράψω κάποιες δημοσιεύσεις για το Microsoft Office System, συλλογίστηκα και αναρωτήθηκα στον εαυτό μου, ο λόγος ποιος;

Έπειτα αποφάσισα!!!

Απλώς κάν’ το!!!

Μοίρασε αυτό που γνωρίζεις με αυτούς που θέλουν να μάθουν!!!

Μιλάμε για πώρωση, και η μεγαλύτερη και καλύτερη ανταμοιβή είναι ο τιμητικός τίτλος MVP στο Microsoft Office System για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά.

Ευχαριστώ όλους αυτούς που διαβάζουν τις αναρτήσεις μου, και συγνώμη που δεν μπόρεσα να βοηθήσω στις διάφορες εκδηλώσεις που γίνανε κατά τη διάρκεια του έτους.

Συγχαρητήρια και σε όλους τους υπόλοιπους MVP’s ανά τον κόσμο.

Καλή Χρονιά Σε Όλους

MVP_Horizontal_FullColor

Microsoft MVP Award Renewed For 2014

When I was first encouraged in writing posts about Microsoft Office System. I thought to myself, what the hex.

Just Do It!!!

Share what you know with the ones that want to know!!!

This is the fourth consecutive year that I have been honored with MVP® Award in Microsoft Office System.

Thank you all for reading my posts, and sorry for not being able to participate in events.

Congratulations to rest of the MVP’s all over the world.

Happy New Year To Everyone.

MVP Logo

%d bloggers like this: