Επιλογές Ανοίγματος Αρχείων Στο Microsoft Office 13

Open File Options in Microsoft Office 13

Όταν θέλουμε να ανοίξουμε ένα αρχείο σε μία εφαρμογή του Microsoft Office όπως, Microsoft Word, PowerPoint και Excel έχουμε μία πληθώρα επιλογών για το πώς θα ανοίξουμε το συγκεκριμένο αρχείο.  Αυτές οι επιλογές θα περιγραφούν παρακάτω και η εφαρμογή που χρησιμοποίησα για χάρη της δημοσίευσης είναι το Microsoft Excel 13. Κάποιες εντολές μεταξύ των εφαρμογών του Office ενδέχεται να διαφέρουν αναμεταξύ τους.

Εάν επιλέξουμε το βέλος δεξιά της εντολής Άνοιγμα (Open) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Άνοιγμα (Open) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα έχουμε τις εξής επιλογές:

  • Άνοιγμα (Open)
  • Άνοιγμα Μόνο Για Ανάγνωση (Open Read Only)
  • Άνοιγμα Αντιγράφου (Open As Copy)
  • Άνοιγμα Σε Πρόγραμμα Περιήγησης (Open In Browser)
  • Άνοιγμα Σε Προστατευμένη Προβολή (Open In Protected View)
  • Άνοιγμα Και Επιδιόρθωση (Open And Repair)

Όλες οι παραπάνω εντολές μας επιτρέπουν να ανοίξουμε αρχεία με διαφορετικούς τρόπους, οι οποίοι θα περιγραφούν παρακάτω:

Άνοιγμα (Open)

Είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να ανοίξουμε ένα αρχείο έτσι ώστε να το επεξεργαστούμε.

Open

 

Άνοιγμα Μόνο Για Ανάγνωση (Open Read Only)

Όταν επιλέγουμε αυτήν την εντολή μπορούμε μόνο να αναγνώσουμε το αρχείο, γεγονός που σημαίνει ότι μπορούμε να το επεξεργαστούμε αλλά δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές στο συγκεκριμένο αρχείο. Για να μπορέσουμε να το αποθηκεύσουμε, θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Ως (Save As) και να δώσουμε ένα νέο όνομα στο αρχείο.

Open As Copy

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα παράδειγμα της εντολής Άνοιγμα Μόνο Για Ανάγνωση (Open Read-Only), όπου στα δεξιά του ονόματος του βιβλίου εργασίας εμφανίζεται το κείμενο [Μόνο Για Ανάγνωση] (Read-Only).

Read Only

 

Άνοιγμα Αντιγράφου (Open As Copy)

Όταν επιλέγουμε αυτήν την εντολή, ανοίγει ένα αντίγραφο του αρχείου που έχουμε επιλέξει να ανοίξουμε. Είναι ένα πολύ καλό χαρακτηριστικό, γιατί σε αυτήν την περίπτωση και να καταστρέψουμε το αρχείο αυτό θα έχουμε πάντα το αρχικό αρχείο ως αντίγραφο ασφαλείας.

Open As Copy

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα παράδειγμα της εντολής Άνοιγμα Αντιγράφου (Open As copy), όπου παρατηρούμε το κείμενο ΑΝΤ. (1) (Copy 1) στα αριστερά του ονόματος του αρχείου. Μπορούμε να ανοίξουμε όσα αντίγραφα θέλουμε, αλλά κάθε φορά θα αλλάζει και η αρίθμηση του αντιγράφου του αρχείου ανάλογα με το πόσες φορές το έχουμε ανοίξει.

Copy

 

Άνοιγμα Σε Πρόγραμμα Περιήγησης (Open In Browser)

Όταν επιλέγουμε αυτήν την εντολή, ανοίγει το αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει σε μορφή Ιστοσελίδας (Web Page) με τον προεπιλεγμένο περιηγητή ιστού. Εάν έχουμε αποθηκεύσει το αρχείο ως ένα κανονικό αρχείο η εντολή αυτή δεν είναι διαθέσιμη.

Open In Browser

Αφού επιλέξουμε την εντολή Άνοιγμα Σε Πρόγραμμα Περιήγησης (Open In Browser), ένα προειδοποιητικό παράθυρο ασφαλείας εμφανίζεται, προειδοποιώντας μας ότι εντοπίστηκε πιθανό θέμα ασφαλείας, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Εάν θέλουμε να προχωρήσουμε επιλέγουμε το κουμπί Ναι (Yes) ή το κουμπί Όχι (No) εάν δεν θέλουμε να το ανοίξουμε.

Security Warning

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα παράδειγμα του αρχείου που έχει ανοίξει με τον Προεπιλεγμένο Περιηγητή Ιστού (Web Browser).

Web Browser

 

Άνοιγμα Σε Προστατευμένη Προβολή (Open in Protected View)

Όταν επιλέγουμε αυτήν την εντολή το αρχείο ανοίγει σε Προστατευμένη Προβολή (Protected View), που σημαίνει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στο περιεχόμενο, εκτός και εάν επιλέξουμε το κουμπί Ενεργοποίηση Επεξεργασίας (Enable Editing).

Open In Protected View

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα παράδειγμα της εντολής Άνοιγμα Σε Προστατευμένη Προβολή (Open In Protected View), όπου παρατηρούμε το κείμενο Προστατευμένη Προβολή (Protected View) στα δεξιά του ονόματος του αρχείου, και την κορδέλα Προστατευμένη Προβολή ακριβώς από κάτω με την ειδοποίηση Προστατευμένη Προβολή: Αυτό Το Αρχείο Άνοιξε Σε Προστατευμένη Προβολή (Protected View: This File Was Opened In Protected View) , και το κουμπί Ενεργοποίηση Επεξεργασίας (Enable Editing), όπου το επιλέγουμε για να ενεργοποιήσουμε την επεξεργασία του αρχείου.

Protected View

 

Άνοιγμα Και Επιδιόρθωση (Open and Repair)

Χρησιμοποιούμε αυτήν την εντολή όταν έχουμε ένα κατεστραμμένο αρχείο. Αυτή η εντολή προσπαθεί να επιδιορθώσει το αρχείο πριν το ανοίξει.

Open And Repair

Όταν επιλέγουμε την εντολή Άνοιγμα Και Επιδιόρθωση (Open And Repair), ένα παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται όπου έχουμε μία από τις εξής επιλογές:

  • Επιδιόρθωση (Repair): Επιλέγουμε αυτήν την εντολή εάν θέλουμε να ανακτήσουμε όσο τον δυνατό περισσότερο το αρχείο.
  • Εξαγωγή Δεδομένων (Extract Data): Επιλέγουμε αυτήν την εντολή εάν θέλουμε να εξάγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα δεδομένα σε περίπτωση που δεν δουλέψει η εντολή Επιδιόρθωση (Repair).
  • Άκυρο (Cancel): Εάν θέλουμε να ακυρώσουμε τη διαδικασία ανοίγματος και επιδιόρθωσης του αρχείου.

Repair

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video σχετικά με τις επιλογές ανοίγματος αρχείου.

Open File Options in Office 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 7, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επιλογές Ανοίγματος Αρχείων Στο Microsoft Office 13.

Comments are closed.