Επαναφορά Πλαισίων Κράτησης στο PowerPoint 13

Reset Command in PowerPoint 13

Έχετε μορφοποιήσει πλαίσια κράτησης στο PowerPoint, όπως τη Γραμματοσειρά (Font); Έχετε αλλάξει το μέγεθος των πλαισίων κράτησης και τις έχετε μετακινήσει μέσα στη διαφάνεια και στο τέλος δεν είστε ευχαριστημένοι με το αποτέλεσμα; Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Αναίρεση (Undo) γιατί δεν ήταν το τελευταίο που κάναμε στην Παρουσίασή (Presentation) μας; Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε, γιατί το χαρακτηριστικό Επαναφορά (Reset) είναι στη διάθεσή μας. Τι κάνει αυτό το χαρακτηριστικό; Επαναφέρει με ένα μόνο κλικ στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις την μορφοποίηση, το μέγεθος και τη θέση που έχουμε εφαρμόσει στα πλαίσια κράτησης της διαφάνειας. Παρακάτω θα περιγράψω αυτό το χαρακτηριστικό που χρειάζεται μόνο λίγα βήματα για να το εφαρμόσουμε.

Εφαρμόζουμε την μορφοποίηση που θέλουμε στα πλαίσια κράτησης θέσης, αλλάζουμε τη θέση του καθώς και το μέγεθός τους όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

PowerPoint Presentation

Τότε εφόσον δεν είμαστε ευχαριστημένοι με τη μορφοποίηση, τη θέση και το μέγεθος που έχουμε εφαρμόσει στο πλαίσια κράτησης της διαφάνειας, απλώς επιλέγουμε το tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαφάνειες (Slides) απλώς επιλέγουμε το κουμπί Επαναφορά (Reset) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Slides - Reset

Αυτό είναι, η μορφοποίηση των πλαισίων κράτησης έχει επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, καθώς και το ίδιο ισχύει για το μέγεθος και τη θέση των πλαισίων κράτησης όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Η εντολή Επαναφορά (Reset) είναι πολύ χρήσιμο, γιατί με ένα μόνο κλικ επαναφέρουμε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τα πλαίσια κράτησης της διαφάνειας. Δεν χρειάζεται να επιλέξουμε τα πλαίσια κράτησης, το μόνο που χρειάζεται είναι να επιλέξουμε τη Διαφάνεια (Slide) που θέλουμε να επαναφέρουμε στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις τα πλαίσια κράτησης.

Reset Placeholders

Αυτό είναι!!! Όλα τα πλαίσια κράτησης της τρέχουσας διαφάνειας έχουν επανέλθει στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.  Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video σχετικά με την εντολή Επαναφορά (Reset) στο PowerPoint 13.

Reset Command In PowerPoint 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 17, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επαναφορά Πλαισίων Κράτησης στο PowerPoint 13.

Comments are closed.