Αλλαγή Ρυθμίσεων Εκτύπωσης Στο PowerPoint 13

How To Change The Print Settings in PowerPoint 13

Χρησιμοποιείται πάντα τις ίδιες επιλογές εκτύπωσης για την Παρουσίασή σας στο PowerPoint; Εκτυπώνετε μόνο τις Σημειώσεις (Notes) ή τη Διάρθρωση (Outline) της Παρουσίασης; Καταντάει εκνευριστικό να ακολουθάτε πάντα τα ίδια βήματα ξανά και ξανά όταν πρόκειται να το εκτυπώσετε; Στο PowerPoint έχουμε τη δυνατότητα να αλλάξουμε τις Επιλογές Εκτύπωσης (Print Settings) για την τρέχουσα Παρουσίαση (Presentation) ή για κάποια άλλη ακολουθώντας τα βήματα που περιγράφονται παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να μεταφερθούμε σε προβολή backstage, και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του πτυσσόμενου μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File Options - Advanced

Εφόσον επιλεγεί εμφανίζεται και το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του PowerPoint (PowerPoint Options) όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (For Advanced) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από το μέσο του παραθύρου χρησιμοποιούμε τις γραμμές κύλισης για να πλοηγηθούμε στην περιοχή που αναγράφει Κατά Την Εκτύπωση Αυτού Του Εγγράφου (When Printing This Document).

Advanced - When Printing This Document

Όταν εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Κατά Την Εκτύπωση Αυτού Του Εγγράφου (When Printing This Document) μπορούμε να επιλέξουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της περιοχής αυτής, ώστε να εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού με όλες τις διαθέσιμες ανοιχτές παρουσιάσεις, όπου επιλέγουμε αυτήν που θέλουμε να για αλλάξουμε τις Προκαθορισμένες Επιλογές Εκτύπωσης (Default Print Settings). Στην παρακάτω εικόνα έχω ανοιχτές δύο Παρουσιάσεις (Presentations) έτσι ώστε να επιλέξω αυτήν την οποία θέλω να αλλάξω τις Ρυθμίσεις Εκτύπωσης (Print Settings). Στην περίπτωση που έχω μόνο μία παρουσίαση ανοιχτή, μόνο η τρέχουσα παρουσίαση θα εμφανιστεί στο πτυσσόμενο μενού.

Which Presentation

Η πρώτη εντολή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και η οποία είναι η προκαθορισμένη είναι η εντολή Χρήση Των Πιο Πρόσφατων Ρυθμίσεων Εκτύπωσης (Use The Most Recently Used Print Settings). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να επιλέξουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής και οι πιο πρόσφατες ρυθμίσεις που έχουμε κάνει θα εφαρμοστούν. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε και τις υπόλοιπες εντολές θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Χρήση Των Ακόλουθων Ρυθμίσεων Εκτύπωσης (Use The Following Print Settings) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Use The Following Print Settings

Από την στιγμή που ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά της εντολής Χρήση Των Ακόλουθων Ρυθμίσεων Εκτύπωσης (Use The Following Print Settings) μπορούμε να κάνουμε τις εξής ρυθμίσεις:

Εκτύπωση (Print What):

 • Διαφάνειες Πλήρους Σελίδας
 • Σημειώσεις Ακροατηρίου (2 Διαφάνειες Ανά Σελίδα) ( Handouts (2 Slides per Page)
 • Σημειώσεις Ακροατηρίου (3 Διαφάνειες Ανά Σελίδα) ( Handouts (3 Slides per Page)
 • Σημειώσεις Ακροατηρίου (6 Διαφάνειες Ανά Σελίδα) ( Handouts (6 Slides per Page)
 • Σημειώσεις (Notes)
 • Διάρθρωση (Outlines)

Print What

Χρώμα/με αποχρώσεις του γκρι (Color/grayscale): Εάν επιλέξουμε το βέλος στα δεξιά της εντολής θα εμφανιστεί το πτυσσόμενο μενού όπου μπορούμε να ρυθμίσουμε τις επιλογές χρώματος για την εκτύπωση της παρουσίασης. Μπορούμε να επιλέξουμε από τα εξής:

 • Χρώμα (Color)
 • Αποχρώσεις Του Γκρι (Grayscale)
 • Αμιγώς Ασπρόμαυρο (Pure Black And White)

Print What

Τέλος στο κάτω μέρος της περιοχής Χρήση Των Ακόλουθων Ρυθμίσεων Εκτύπωσης (When Printing This Document) έχουμε τις εξής επιλογές όπου απλώς ενεργοποιούμε τα κουμπιά ελέγχου στα αριστερά των εντολών όπου μπορούμε να κάνουμε τις εξής ρυθμίσεις:

 • Εκτύπωση Κρυφών Διαφανειών (Print Hidden Slides): Εάν έχουμε κρύψει μία διαφάνεια στην παρουσίασή μας, ενεργοποιώντας αυτήν την εντολή θα εκτυπωθεί.
 • Προσαρμογή Στο Μέγεθος Σελίδας (Scale To Fit Paper): Στην περίπτωση που το μέγεθος της παρουσίασης είναι μεγαλύτερο από το μέγεθος του χαρτιού που μπορεί ο εκτυπωτής μας να εκτυπώσει, ενεργοποιώντας αυτήν την εντολή η παρουσίαση θα προσαρμοστεί στο μέγεθος του χαρτιού.
 • Πλαίσιο Διαφανειών (Frame Slides): Ενεργοποιώντας αυτήν την εντολή ένα λεπτό μαύρο πλαίσιο εμφανίζεται στις διαφάνειες της παρουσίασης.

Print Hidden Slides

Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις κάνουμε αλλάζοντας τις Προκαθορισμένες Ρυθμίσεις Εκτύπωσης Του Εγγράφου (When Printing This Document) θα εφαρμοστούν μόνο για την παρουσίαση που έχουμε επιλέξει. Εάν θέλουμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις για μία άλλη παρουσίαση θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις ίδιες διαδικασίες που περιγράφηκαν πιο πάνω. Εάν θέλουμε να επαναφέρουμε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θα πρέπει να απενεργοποιήσουμε όλες τις εντολές από την αρχή.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τις Αλλαγές Ρύθμισης Εκτύπωσης (Print Settings) μιας Παρουσίασης του PowerPoint.

How To Change Print Settings in PowerPoint 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 23, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Ρυθμίσεων Εκτύπωσης Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.