Καθορισμός Σπουδαιότητας και Διαβάθμισης στο Outlook 13

Set Importance and Sensitivity In Outlook 13

Στέλνετε τα μηνύματά σας πάντα με Υψηλή Σπουδαιότητα (High Priority); Θέλετε πάντα το επίπεδο Διαβάθμισης (Sensitivity) του μηνύματος να είναι Εμπιστευτικό (Confidential); Η διαδικασία για να αλλάξουμε το Προεπιλεγμένο Επίπεδο Σπουδαιότητας (Default Importance Level) και Προεπιλεγμένο Επίπεδο Διαβάθμισης (Default Sensitivity Level) στο Outlook, είναι πολύ απλή και θα περιγραφεί παρακάτω.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage, και τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά του μενού όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options - Advanced

Από τη στιγμή που επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Αλληλογραφία (Mail) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Outlook Options - Advanced

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Αλληλογραφία (Mail) χρησιμοποιούμε την γραμμή κύλισης ώστε να πλοηγηθούμε στο παράθυρο έτσι ώστε να εντοπίσουμε την περιοχή Αποστολή Μηνυμάτων (Send Messages) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Mail - Messages

Κάτω από την περιοχή Αποστολή Μηνυμάτων (Send Messages) μπορούμε να αλλάξουμε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τα εξής:

  • Προεπιλεγμένο Επίπεδο Σπουδαιότητας (Default Importance Level): Στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού ώστε να εμφανιστούν οι διαθέσιμες εντολές, όπου μπορούμε να αλλάξουμε το Προεπιλεγμένο Επίπεδο Σπουδαιότητας (Default Importance Level) είτε σε Χαμηλή (Low), Κανονική (Normal) και Υψηλή (High). Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να αλλάξουμε τη σπουδαιότητα απλώς κάνοντας ένα κλικ πάνω του, και από εδώ και στο εξής κάθε φορά που δημιουργούμε ένα νέο μήνυμα η σπουδαιότητα του μηνύματος θα είναι αυτό που είχαμε επιλέξει όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Default Importance Level

  • Προεπιλεγμένο Επίπεδο Διαβάθμισης (Default Sensitivity Level): Στα δεξιά της εντολής, μπορούμε να επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού ώστε να εμφανιστούν οι διαθέσιμες εντολές, όπου μπορούμε να αλλάξουμε το Προεπιλεγμένο Επίπεδο Διαβάθμισης (Default Sensitivity Level) είτε σε Κανονικό (Normal), Προσωπικό (Personal), Ιδιωτικό (Private) και Εμπιστευτικό (Confidential). Απλώς επιλέγουμε το επίπεδο διαβάθμισης που θέλουμε κάνοντας ένα κλικ πάνω του, και από εδώ και στο εξής κάθε φορά που δημιουργούμε ένα νέο μήνυμα το επίπεδο διαβάθμισης θα είναι αυτό που είχαμε καθορίσει όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Default Sensitivity Level

Οποιαδήποτε ρύθμιση κάνουμε θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ του παραθύρου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος έτσι ώστε να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Στην παρακάτω εικόνα εμφανίζεται ένα μήνυμα που έχει αποσταλεί με Υψηλή Σπουδαιότητα (High Sensitivity) και Εμπιστευτικό (Confidential). Παρατηρούμε και τη λωρίδα πληροφόρησης που μας αναφέρει το εξής:

Θεωρήστε Το Ως Εμπιστευτικό και Αυτό Το Μήνυμα Στάλθηκε με Υψηλή Σπουδαιότητα (Please Treat This As Confidential and This Message Was Sent With High Importance)

Importance And Sensitivity Example

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video περιγράφοντας τα βήματα για να αλλάξουμε τις προκαθορισμένες ρυθμίσεις για τη Σπουδαιότητα (Importance) και Διαβάθμιση (Sensitivity) για όλα τα καινούργια μηνύματα στο Outlook 13.

Set Importance and Sensitivity In Outlook 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on January 30, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Καθορισμός Σπουδαιότητας και Διαβάθμισης στο Outlook 13.

Comments are closed.