Monthly Archives: February 2014

Επεξεργασία Προσαρμοσμένου Λεξικού Στο Word 13

How To Edit Custom Dictionaries in Word 13

Σε μία προηγούμενη ανάρτησή μου, ανέφερα πώς μπορούμε να προσθέσουμε μία λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) στο Word 13. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να επεξεργαστούμε το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary); Πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μία λέξη που ήδη έχουμε προσθέσει; Πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε μία λέξη που έχουμε γράψει λάθος και την έχουμε ήδη προσθέσει στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary); Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορεί να γίνει.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage, και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του μενού.

Backstage - Options

Read the rest of this entry

How To Edit Custom Dictionaries In Word 13

In a previous post of mine I mentioned how to add a word in the Custom Dictionary in Word 13. What happens though when we want to edit the Custom Dictionary? How can we edit a word that we have already added? How can we delete a word that we have misspelled and already added it in the Custom Dictionary? Below I will describe how this can be done.

First of all we must select the File tab in order to move to backstage view, and then from the drop down menu that appears we select the category Options which is located at the bottom left of the menu.

Backstage - Options

Read the rest of this entry

Προσθήκη Λέξεων Στο Προσαρμοσμένο Λεξικό του Word

Add A Word In the Custom Dictionary of Word 13

Έχετε δημιουργήσει ένα έγγραφο στο Word και στο τέλος αφού το έχετε τελειώσει, παρατηρείτε κάποιες κόκκινες υπογραμμίσεις σε λέξεις του κειμένου; Παρόλο που οι λέξεις είναι σωστές και δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος, ο ορθογραφικός έλεγχος δείχνει ότι είναι λανθασμένες. Το Word θεωρεί ότι η συγκεκριμένη λέξη είναι λάθος. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές με τα επίθετά μας. Τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση; Προσθέτουμε την “άγνωστη”, στο λεξικό του προγράμματος, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα την πληκτρολογήσουμε και πάλι να μη μας την υποσημειώνει με κόκκινη υπογράμμιση και να τη θεωρεί λάθος. Παρακάτω θα περιγράψω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία.

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να προσθέσουμε μία λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) είναι να εντοπίσουμε την άγνωστη “λανθασμένη” λέξη (το υποδηλώνει η κόκκινη υπογράμμιση) και να κάνουμε ένα δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στη λέξη. Αφού κάνουμε το δεξί κλικ, ένα μενού συντόμευσης εμφανίζεται όπως και στην παρακάτω εικόνα.

Read the rest of this entry

Add A Word In the Custom Dictionary of Word 13

Have you ever create a document in Word and after finishing typing it, you notice some red underlines in certain words of the document? Even though the words are correct and you haven’t typed anything wrong, the spelling check shows that they are incorrect? Word assumes that these particular words are misspelled. So what do we do? We add these “unknown” words in the programs dictionary, so the next time that we type these words, they will not be marked by the red underline and considered misspelled. Below I will describe how this can be done.

The easiest and quickest way to add a word in the Custom Dictionary is to locate it (by its red underline) and to do a right click anywhere in the word. Once we do the right click, a shortcut menu appears as shown in the image below.

Read the rest of this entry

Εμφάνιση Σημαδιών Μορφοποίησης Στο Word 13

Reveal Formatting Marks in Word 13

Now you see them, now you don’t!!!

Πολλές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα έγγραφο του Word, παρατηρούμε κάτι σύμβολα που δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο έγγραφο, και που είμαστε σίγουροι ότι δεν τα έχουμε πληκτρολογήσει εμείς οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε!!! Αυτά τα σύμβολα είναι οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο έγγραφό μας έτσι ώστε να μας βοηθήσουν σχετικά με τη διάταξη του εγγράφου. Μπορούμε να εμφανίσουμε σημάδια παραγράφων και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης για τη δικιά μας διευκόλυνση επεξεργασίας του εγγράφου. Μερικοί χρήστες μπερδεύονται με αυτά τα σημάδια και τους φαίνονται δυσνόητα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ χρήσιμα.

Ένα απλό κλικ αρκεί για να τα εμφανίσουμε ή όχι. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να τα εμφανίσουμε με ένα απλό κλικ, ή να καθορίσουμε ποιους ειδικούς χαρακτήρες θέλουμε εμείς να εμφανίζονται στο έγγραφό μας.

Document

 

Read the rest of this entry

Reveal Formatting Marks In Word 13

Now you see them, now you don’t!!!

Many times when we are editing a document in Word, we notice some characters that are not supposed to be there, and that we are sure that we didn’t type them. Nothing to worry about!!! These are all the nonprinting characters that appear in our document in order to help us with the layout of our document. We can show paragraph marks and other hidden formatting symbols in order for them to help us. Some users find these marks too confusing and not understandable, but the thing is that they are very useful.

It is just a simple click away in order for them to appear or not. Below I will describe how can they be shown or not with a simple click, or if we want to be more specific in what special character to appear or not.

Document

Read the rest of this entry

Αυτόματη Λήψη Εικόνων Στο Outlook 13

Automatic Download Pictures Outlook 13

Έχετε αντιμετωπίσει καμιά φορά προβλήματα με τις εικόνες που λαμβάνεται σε μηνύματα του Outlook; Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε λήψη, ή κάντε αλλαγή ρυθμίσεων αυτόματης λήψης, εντολές που φαίνονται αρκετά περίπλοκες; Το Outlook συμβάλει στην προστασία του απορρήτου μας, αυτό είναι σίγουρο.  Σε αυτήν την δημοσίευση θα περιγράψω τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας όταν πρόκειται να κάνουμε λήψη εικόνων στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε.

Στα δεξιά του παραθύρου του Outlook και στην Περιοχή Προεπισκόπησης Μηνύματος (Preview Pane) παρατηρούμε ότι το μήνυμα που έχουμε λάβει, δεν εμφανίζει τις εικόνες. Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται μία Πληροφοριακή Λωρίδα (Informational Ribbon) που αναφέρει τις εξής πληροφορίες:

Κάντε Κλικ Εδώ, Για Να Κάνετε Λήψη Των Εικόνων. Για Να Συμβάλει Στην Προσταστία Του Απορρήτου Σας, Το Outlook Απέτρεψε Την Αυτόματη Λήψη Ορισμένων Εικόνων Σε Αυτό Το Μήνυμα (Click Here To Download Pictures. To Help Protect Your Privacy, Outlook Prevented Automatic Download Of Some Pictures In This Message)

Click To Download

Read the rest of this entry

Automatic Download Pictures in Outlook 13

Have you ever had problems viewing images in messages that you received in Outlook? Click to download or change download settings are too confusing? Outlook helps protect our privacy, that’s for sure. In this post, I will describe the options that we have when it comes to downloading images in mail that we receive.

At the right of Outlook and at the Preview Pane we notice that the mail that we have received, that it doesn’t display the images. Right below the message we are provided with an Informational ribbon which mentions the following:

Click Here To Download Pictures. To Help Protect Your Privacy, Outlook Prevented Automatic Download Of Some Pictures In This Message.

Click To Download

Read the rest of this entry

%d bloggers like this: