Αυτόματη Λήψη Εικόνων Στο Outlook 13

Automatic Download Pictures Outlook 13

Έχετε αντιμετωπίσει καμιά φορά προβλήματα με τις εικόνες που λαμβάνεται σε μηνύματα του Outlook; Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε λήψη, ή κάντε αλλαγή ρυθμίσεων αυτόματης λήψης, εντολές που φαίνονται αρκετά περίπλοκες; Το Outlook συμβάλει στην προστασία του απορρήτου μας, αυτό είναι σίγουρο.  Σε αυτήν την δημοσίευση θα περιγράψω τις επιλογές που έχουμε στη διάθεσή μας όταν πρόκειται να κάνουμε λήψη εικόνων στα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που λαμβάνουμε.

Στα δεξιά του παραθύρου του Outlook και στην Περιοχή Προεπισκόπησης Μηνύματος (Preview Pane) παρατηρούμε ότι το μήνυμα που έχουμε λάβει, δεν εμφανίζει τις εικόνες. Ακριβώς από κάτω εμφανίζεται μία Πληροφοριακή Λωρίδα (Informational Ribbon) που αναφέρει τις εξής πληροφορίες:

Κάντε Κλικ Εδώ, Για Να Κάνετε Λήψη Των Εικόνων. Για Να Συμβάλει Στην Προσταστία Του Απορρήτου Σας, Το Outlook Απέτρεψε Την Αυτόματη Λήψη Ορισμένων Εικόνων Σε Αυτό Το Μήνυμα (Click Here To Download Pictures. To Help Protect Your Privacy, Outlook Prevented Automatic Download Of Some Pictures In This Message)

Click To Download

Εάν κάνουμε ένα κλικ στην περιοχή που αναφέρθηκε πιο πάνω, ένα μενού συντόμευσης εμφανίζεται όπου μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις ακόλουθες εντολές όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Shortcut Menu

      1. Λήψη Εικόνων (Download Pictures): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή όλες οι εικόνες στο μήνυμα θα εμφανιστούν όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Downloaded Images

      2. Αλλαγή Ρυθμίσεων Αυτόματης Λήψης… (Change Automatic Download Settings…): Εάν κάνουμε κλικ σε αυτήν εντολή, θα εμφανιστεί το παράθυρο διαλόγου Κέντρο Αξιοπιστίας (Trust Center) με επιλεγμένη την κατηγορία Αυτόματη Λήψη (Automatic Download) από τα αριστερά του παραθύρου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Trust Center - Automatic Download

Εδώ μας παρέχονται κάποιες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και γιατί το Outlook εξ’ ορισμού αποτρέπει τη λήψη εικόνων αυτόματα για προστασία του απορρήτου μας.

Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε την κυρίως εντολή η οποία είναι η εξής:

Να Μην Λαμβάνονται Αυτόματα Οι Εικόνες Σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Μορφής HTML Ή Σε Στοιχεία RSS (Don’t Download Pictures Automatically In HTML E-Mail Messages Or RSS Items). Εάν απενεργοποιήσουμε την εντολή αυτή, όλες οι υπόλοιπες εντολές θα απενεργοποιηθούν.

Στις υποκατηγορίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις υπόλοιπες εντολές ανάλογα με το τι επιθυμούμε εμείς οι ίδιοι και οι οποίες είναι οι εξής:

  • a. Να Επιτρέπεται Η Λήψη Στοιχείων Σε Μηνύματα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Από Αποστολείς Και Προς Παραλήπτες Που Έχουν Οριστεί Στις Λίστες Ασφαλών Αποστολέων Και Ασφαλών Παραληπτών Που Χρησιμοποιούνται Από Το Φίλτρο Ανεπιθύμητης Αλληλογραφία (Permit Downloads In E-Mail Messages From Senders And To Recipients Defined In The Safe Senders And Safe Recipients Lists Used By The Junk E-Mail Filter)
  • b. Να Επιτρέπονται Οι Λήψεις Από Τοποθεσίες Web Σε Αυτήν Την Ασφαλή Ζώνης: Αξιόπιστη Ζώνη (Permit Downloads From Web Sites In This Security Zone: Trusted Zone)
  • c. Να Επιτρέπονται Οι Λήψεις Σε Στοιχεία RSS (Permit Downloads In RSS Items)
  • d. Να Επιτρέπονται Οι Λήψεις Στους Πίνακες Συζητήσεων Του SharePoint (Permit Downloads In SharePoint Discussion Boards)
  • e. Να Προειδοποιούμαι Πριν Τη Λήψη Περιεχομένου Όταν Επεξεργάζομαι, Προωθώ Ή Απαντώ Σε Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (Warn Me Before Downloading Content When Editing, Forwarding Or Replying To E-Mail)

       3. Προσθήκη Αποστολέα Στη Λίστα Ασφαλών Αποστολέων (Add Sender To Safe Senders List)

To Outlook για την προστασία μας έχει αποτρέψει τη λήψη κάποιων εικόνων στο μήνυμα που μας έχει αποσταλεί. Ενεργοποιώντας την πιο πάνω εντολή, ο αποστολέας του μηνύματος θα προστεθεί στη και από εδώ και στο εξής, όταν λάβουμε ένα μήνυμα από αυτόν τον παραλήπτη δεν θα έχει πλέον προστεθεί στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk E-Mail).

      4. Προσθήκη του Τομέα στη λίστα των ασφαλών αποστολέων (Add The Domain @***************.com to Safe Senders List)

Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, όλα τα μηνύματα που θα λάβουμε από τον συγκεκριμένο Τομέα (Domain) ανεξαρτήτως ονόματος θα προστεθεί Λίστα Ασφαλών Παραληπτών (Safe Senders Lists) και δεν θα προστίθεται πλέον στην Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk E-Mail).

Μερικές φορές η λωρίδα Πληροφόρησης που εμφανίζεται στο μήνυμα που έχουμε λάβει εμφανίζει το παρακάτω κείμενο:

Εάν Υπάρχουν Προβλήματα Με Τον Τρόπο Με Τον Οποίο Εμφανίζεται Αυτό Το Μήνυμα, Κάντε Κλικ Εδώ Για Να Το Προβάλετε Σε Ένα Πρόγραμμα Περιήγησης Web (If There Are Problems With How The Message Is Displayed, Click Here To View It In A Web Browser)

Click To Download

Εάν κάνουμε κλικ πάνω στην Λωρίδα Πληροφόρησης (Informational Ribbon) έχει μία καινούργια εντολή που βρίσκεται στο κάτω μέρος του μενού συντόμευσης όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Προβολή Σε Πρόγραμμα Περιήγησης (View in Browser): Εάν κάνουμε κλικ πάνω σε αυτήν την εντολή το μήνυμα θα εμφανιστεί στον προεπιλεγμένο Πρόγραμμα Περιήγησης (Web browser).

View In Web Browser

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την Αυτόματη Λήψη Εικόνων (Automatic Download Pictures) στο Outlook 13.

Automatic Download Pictures in Outlook 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 7, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αυτόματη Λήψη Εικόνων Στο Outlook 13.

Comments are closed.