Εμφάνιση Σημαδιών Μορφοποίησης Στο Word 13

Reveal Formatting Marks in Word 13

Now you see them, now you don’t!!!

Πολλές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα έγγραφο του Word, παρατηρούμε κάτι σύμβολα που δεν πρέπει να βρίσκονται μέσα στο έγγραφο, και που είμαστε σίγουροι ότι δεν τα έχουμε πληκτρολογήσει εμείς οι ίδιοι. Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε!!! Αυτά τα σύμβολα είναι οι μη εκτυπώσιμοι χαρακτήρες που εμφανίζονται στο έγγραφό μας έτσι ώστε να μας βοηθήσουν σχετικά με τη διάταξη του εγγράφου. Μπορούμε να εμφανίσουμε σημάδια παραγράφων και άλλα κρυφά σύμβολα μορφοποίησης για τη δικιά μας διευκόλυνση επεξεργασίας του εγγράφου. Μερικοί χρήστες μπερδεύονται με αυτά τα σημάδια και τους φαίνονται δυσνόητα, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είναι πολύ χρήσιμα.

Ένα απλό κλικ αρκεί για να τα εμφανίσουμε ή όχι. Παρακάτω θα περιγράψω πώς μπορούμε να τα εμφανίσουμε με ένα απλό κλικ, ή να καθορίσουμε ποιους ειδικούς χαρακτήρες θέλουμε εμείς να εμφανίζονται στο έγγραφό μας.

Document

 

Μια επιλογή και πιο εύκολη λύση είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου Εμφάνιση/Απόκρυψη (Show/Hide) που βρίσκεται στην πάνω δεξιά γωνία της περιοχής Παράγραφος (Paragraph) που βρίσκεται στο tab Κεντρική (Home) της κορδέλας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί εμφανίζονται όλοι οι χαρακτήρες μορφοποίησης και όλα τα σημάδια παραγράφων.

Show/Hide

Άλλη επιλογή είναι ότι εάν θέλουμε να καθορίσουμε ποιοι χαρακτήρες θα εμφανίζονται στο έγγραφό μας, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του μενού.

Info - Options

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Εμφάνιση (Display) και από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναφέρει το εξής:

Να Εμφανίζονται Πάντα Αυτά Τα Σημάδια Μορφοποίησης Στην Οθόνη

Always Show These Formatting Marks On The Screen

Always Show Formatting Marks

Κάτω από αυτήν την περιοχή μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις παρακάτω εντολές έτσι ώστε να εμφανιστούν στο έγγραφό μας:

  • Χαρακτήρες Tab (Tab Characters): Εμφανίζει τους χαρακτήρες tab όπως ένα βέλος.
  • Διαστήματα (Spaces): Εμφανίζει τα κενά διαστήματα με μικρές κουκίδες, έτσι ώστε να μπορούμε να δούμε που έχουμε πληκτρολογήσει κενά διαστήματα.
  • Σημάδια Παραγράφου (Paragraph Marks): Εμφανίζει σημάδια παραγράφων. Η μορφοποίηση παραγράφων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της παραγράφου, δηλαδή κάθε φορά που πληκτρολογούμε κείμενο και πατάμε το πλήκτρο Enter, εμφανίζεται το σημάδι παραγράφου.
  • Κρυφό Κείμενο (Hidden Text): Εμφανίζει κρυφό κείμενο, το οποίο μπορούμε να μορφοποιήσουμε από το παράθυρο διαλόγου Γραμματοσειράς (Font).
  • Προαιρετικά Ενωτικά (Optional Hyphens): Εμφανίζει προαιρετικά ενωτικά, που είναι χρήσιμα όταν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο στο συλλαβισμό του εγγράφου.
  • Αγκυρώσεις Αντικειμένων (Object Anchors): Εμφανίζει τις αγκυρώσεις αντικειμένων που καθορίζει τη συγκεκριμένη θέση του αντικειμένου στο έγγραφό μας.
  • Εμφάνιση Όλων Των Σημαδιών Μορφοποίησης (Show All Formatting Marks): Εμφανίζει όλα τα σημάδια μορφοποίησης στο έγγραφό μας.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Εμφάνιση Όλων Των Σημαδιών Μορφοποίησης (Show All Formatting Marks) όλα τα σημάδια μορφοποίησης θα εμφανιστούν στο έγγραφό μας, σαν να χρησιμοποιούσαμε την εντολή Εμφάνιση/Απόκρυψη (Show/Hide).

Detailed Formatting Marks

Στην παρακάτω εικόνα, μπορούμε να δούμε όλα τα σημάδια μορφοποίησης μέσα στο έγγραφο με μία σύντομη περιγραφή για το τι είναι το καθένα. Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, δεν έχει σημασία ένα ενεργοποιήσουμε ή όχι να εμφανίζονται οι κρυφοί χαρακτήρες μορφοποίησης στο έγγραφο, αυτά δεν θα εκτυπωθούν εάν επιλέξουμε να εκτυπώσουμε το έγγραφο.  Πολλές φορά κατά την διάρκεια επεξεργασίας των εγγράφων στο Word, θα συναντήσουμε και άλλους κρυφούς χαρακτήρες όπως Αλλαγές Σελίδων (Page Breaks), Αλλαγές Ενοτήτων (Section Breaks) Στήλες (Columns) κτλ.

Detailed Formatting Marks

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video σχετικά με το πώς μπορούμε να εμφανίσουμε όλους τους μη εκτυπώσιμους χαρακτήρες σε ένα έγγραφο του Word.

Reveal Formatting Marks In Word 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 11, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Σημαδιών Μορφοποίησης Στο Word 13.

Comments are closed.