Προσθήκη Λέξεων Στο Προσαρμοσμένο Λεξικό του Word

Add A Word In the Custom Dictionary of Word 13

Έχετε δημιουργήσει ένα έγγραφο στο Word και στο τέλος αφού το έχετε τελειώσει, παρατηρείτε κάποιες κόκκινες υπογραμμίσεις σε λέξεις του κειμένου; Παρόλο που οι λέξεις είναι σωστές και δεν έχετε κάνει κάποιο λάθος, ο ορθογραφικός έλεγχος δείχνει ότι είναι λανθασμένες. Το Word θεωρεί ότι η συγκεκριμένη λέξη είναι λάθος. Αυτό συμβαίνει αρκετές φορές με τα επίθετά μας. Τι κάνετε σε αυτήν την περίπτωση; Προσθέτουμε την “άγνωστη”, στο λεξικό του προγράμματος, έτσι ώστε την επόμενη φορά που θα την πληκτρολογήσουμε και πάλι να μη μας την υποσημειώνει με κόκκινη υπογράμμιση και να τη θεωρεί λάθος. Παρακάτω θα περιγράψω πώς γίνεται αυτή η διαδικασία.

Ο πιο εύκολος και γρήγορος τρόπος για να προσθέσουμε μία λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) είναι να εντοπίσουμε την άγνωστη “λανθασμένη” λέξη (το υποδηλώνει η κόκκινη υπογράμμιση) και να κάνουμε ένα δεξί κλικ οπουδήποτε μέσα στη λέξη. Αφού κάνουμε το δεξί κλικ, ένα μενού συντόμευσης εμφανίζεται όπως και στην παρακάτω εικόνα.

Αυτό το μενού συντόμευσης, μας προτείνει κάποιες άλλες λέξεις καθώς θεωρεί ότι η λέξη είναι λανθασμένη και θεωρεί ότι θέλαμε να γράψουμε κάποια άλλη λέξη όπως Roves, Rivas κτλ.  Εάν όντως έχουμε κάνει λάθος απλώς επιλέγουμε τη σωστή λέξη και έχει αντικατασταθεί από αυτή που επιλέξαμε. Ακριβώς από κάτω από τις προτεινόμενες λέξεις, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Παράβλεψη Όλων (Ignore All), σε περίπτωση που η “λανθασμένη” λέξη επαναλαμβάνεται και στο υπόλοιπο έγγραφο, οπότε χρησιμοποιώντας την εντολή Παράβλεψη Όλων (Ignore All) όλες οι περιπτώσεις της συγκεκριμένης λέξης του εγγράφου θα παραλειφθούν αλλά δεν θα προστεθούν στο λεξικό. Αυτό σημαίνει ότι εάν θα πληκτρολογήσουμε και πάλι τη συγκεκριμένη λέξη σε ένα νέο έγγραφο αυτό θα επισημανθεί και πάλι με κόκκινη υπογράμμιση και θα θεωρηθεί λανθασμένη.

Έπειτα έχουμε την εντολή Προσθήκη Στο Λεξικό (Add To Dictionary) όπως μπορούμε να δούμε και παρακάτω. Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή η “λανθασμένη” λέξη θα προστεθεί στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) και δεν θα θεωρείται πια λανθασμένη. Σημαίνοντας ότι όπου επαναλαμβάνεται η συγκεκριμένη λέξη είτε στο έγγραφό αυτό είτε σε ένα καινούργιο έγγραφο δεν θα θεωρείται πια λανθασμένη. Ένα απλό κλικ και αυτό είναι, η λέξη έχει προστεθεί στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary).

Add To Dictionary

Όταν έχουμε αρκετές λανθασμένες λέξεις στο έγγραφό μας, ή να θέλουμε να προσθέσουμε περισσότερες από μία στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary), ο καλύτερος τρόπος είναι ακολουθήσουμε την παρακάτω διαδικασία. Θα πρέπει πρώτα να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και έπειτα από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) που βρίσκεται στα αριστερά, να επιλέξουμε την εντολή Ορθογραφικός και Γραμματικός Έλεγχος (Spelling & Grammar) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Review - Spelling and Grammar

Αφού επιλεχθεί η εντολή εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών στα δεξιά της οθόνης που ονομάζεται Ορθογραφία (Spelling) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Πρώτα από όλα στο παράθυρο εργασιών παρατηρούμε τη λανθασμένη λέξη να αναγράφεται και ακριβώς από κάτω έχουμε τις εξής επιλογές:

  • Παράβλεψη (Ignore): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, μόνο η τρέχουσα περίπτωση της συγκεκριμένης λέξης θα παραλειφθεί και θα μεταφερθούμε στην επόμενη λανθασμένη λέξη.
  • Παράβλεψη Όλων (Ignore All): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή, όλες οι περιπτώσεις της συγκεκριμένης λέξης θα παραλειφθούν σε όλο το έγγραφο και θα μεταφερθούμε στην επόμενη λανθασμένη λέξη.
  • Προσθήκη (Add): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή η τρέχουσα λέξη θα προστεθεί στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary). Αυτό σημαίνει ότι, οπουδήποτε αλλού αναγράφεται η συγκεκριμένη λέξη, ή εάν την ξανά-πληκτρολογήσουμε είτε σε αυτό το έγγραφο ή σε οποιοδήποτε άλλο νέο έγγραφο η λέξη δεν θα θεωρείτε πια λανθασμένη. Είναι ακριβώς το ίδιο με τη διαδικασία που περιγράφηκε πιο πάνω.

Ακριβώς από κάτω από τις τρεις εντολές που περιγράφηκαν, έχουμε μία περιοχή με προτεινόμενες λέξεις που θεωρούνται ότι αυτές θέλαμε να γράψουμε στο έγγραφο.

Spelling

Εάν θέλουμε να αντικαταστήσουμε τη λέξη με αυτή που το λεξικό θεωρεί λανθασμένη, το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να τη επιλέξουμε από την προτεινόμενη λίστα και τότε να επιλέξουμε μία από τις παρακάτω εντολές.

  • Αλλαγή (Change): Εάν επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή (Change), η τρέχουσα περίπτωση της λέξεως θα αντικατασταθεί με αυτήν που διαλέξαμε από την προτεινόμενη λίστα.
  • Αλλαγή Όλων (Change All): Εάν επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Όλων (Change All), όλες οι περιπτώσεις της συγκεκριμένης λέξης που αναγράφονται στο έγγραφο θα αντικατασταθούν με αυτή που διαλέξαμε από την προτεινόμενη λίστα.

Εάν δεν γνωρίζουμε πώς μία λέξη εκφωνείται σωστά, μπορούμε επίσης να επιλέξουμε τη λέξη από την προτεινόμενη λίστα και από το μέσο του παραθύρου εργασιών Ορθογραφία (Spelling), επιλέγουμε το μικρό ηχείο που βρίσκεται στα δεξιά της λέξης και να ακούσουμε την εκφώνηση.

Από τη στιγμή που ο Ορθογραφικός και Γραμματικός Έλεγχος (Spelling & Grammar) έχει ολοκληρωθεί, ένα προειδοποιητικό παράθυρο διαλόγου εμφανίζεται αναφέροντας τα εξής:

Ο Ορθογραφικός Και Ο Γραμματικός Έλεγχος Ολοκληρώθηκαν

Spelling And Grammar Check Complete. You’re Good To Go!

Αυτό είναι. Έχουμε ελέγξει το έγγραφό μας για ορθογραφικά και γραμματικά λάθη, αλλά έχουμε προσθέσει και λέξεις στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) που δεν συμπεριλαμβάνονταν. Στην επόμενη ανάρτησή μου θα περιγράψω πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) είτε για να συμπεριλάβουμε είτε για να αφαιρέσουμε λέξεις από αυτό.

Spelling Complete

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς μπορούμε να προσθέσουμε μία άγνωστη λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary) του Word 13.

Add A Word In the Custom Dictionary of Word 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on February 20, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσθήκη Λέξεων Στο Προσαρμοσμένο Λεξικό του Word.

Comments are closed.