Προσθήκη Λεξικού Στο Word 13

Add A Dictionary In Word 13

Σε προηγούμενες αναρτήσεις μου, ανέφερα πώς μπορούμε να Προσθέσουμε Μία Λέξη στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Add A Word) και πώς μπορούμε να Επεξεργαστούμε το Προσαρμοσμένο Λεξικό Επεξεργαστούμε το Προσαρμοσμένο Λεξικό (Edit Custom Dictionary). Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να Προσθέσουμε Ένα Λεξικό (Add A Dictionary), στο Word όπως ένα λεξικό Χημείας ή Φυσικής ή οποιοδήποτε άλλο θέλουμε; Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα. (Για το παράδειγμα μου, έχω κατεβάσει ένα λεξικό Χημείας από το Διαδίκτυο).

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και έπειτα από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) που βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία του πτυσσόμενου μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Backstage - Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου επιλέγουμε την κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) και από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει το εξής:

Κατά Τη Διόρθωση Ορθογραφίας Στα Προγράμματα Του Microsoft Office

When Correcting Spelling In Microsoft Office Programs

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή επιλέγουμε το κουμπί που αναγράφει Προσαρμοσμένα Λεξικά (Custom Dictionaries) που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος της περιοχής του παραθύρου διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options).

Word Options - Proofing

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένα Λεξικά (Custom Dictionaries). Εδώ παρατηρούμε στην περιοχή Λίστα Λεξικών (Dictionary List) όλες τις γλώσσες που έχουμε εγκαταστήσει, όπως Ελληνικά, Αγγλικά κ.τ.λ., όπως και άλλες πληροφορίες. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε το κουμπί Προσθήκη (Add) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του παραθύρου.

Custom Dictionaries - Add

Αφού επιλεγεί το κουμπί Προσθήκη (Add) εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Προσαρμοσμένου Λεξικού (Add Custom Dictionary) όπου πρέπει να πλοηγηθούμε έτσι ώστε να εντοπίσουμε που βρίσκεται το λεξικό που θέλουμε να προσθέσουμε. Αφού το εντοπίσουμε, το επιλέγουμε και τότε επιλέγουμε το κουμπί Άνοιγμα (Open) που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Add Custom Dictionary

Αυτό είναι, το λεξικό Chemistry έχει προστεθεί στο Προσαρμοσμένο Λεξικό (Custom Dictionary)!!! Στην παρακάτω εικόνα το Λεξικό Chemistry έχει επισημανθεί και ακριβώς από κάτω βλέπουμε τη Διαδρομή Αρχείου (File Path) όπου βρίσκεται το αρχείο λεξικού του οποίου μόλις έχουμε εγκαταστήσει, όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Selected Dictionary - Path

Στο δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Προσαρμοσμένα Λεξικά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Κατάργηση (Remove) για να καταργήσουμε το λεξικό που μόλις είχαμε εγκαταστήσει στο Προσαρμοσμένα Λεξικά (Custom Dictionaries) σε περίπτωση που κάναμε λάθος ή δεν το χρειαζόμαστε άλλο πλέον.

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Επεξεργασία Λίστας Λέξεων (Edit Word List) που βρίσκεται στο πάνω δεξιό μέρος του παραθύρου διαλόγου Προσαρμοσμένα Λεξικά (Custom Dictionaries) για να δώσω ένα παράδειγμα του Λεξικού Chemistry που μόλις εγκαταστήσαμε στο Word 13.

Edit Dictionary

Με την ίδια διαδικασία μπορούμε να εγκαταστήσουμε και άλλα λεξικά. Εάν εγκαταστήσουμε ένα λεξικό στο Word, αυτό θα είναι διαθέσιμο και στα άλλα προγράμματα του Microsoft Office, έτσι δεν πρέπει να ανησυχούμε ότι θα πρέπει να κάνουμε την ίδια διαδικασία ξανά και ξανά από την αρχή προκειμένου να εγκαταστήσουμε ένα λεξικό. Η ίδια διαδικασία εγκατάστασης ισχύει και για τα άλλα προγράμματα.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς μπορούμε να εγκαταστήσουμε ένα λεξικό σε προγράμματα του Office.

Add A Dictionary In Word 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 5, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσθήκη Λεξικού Στο Word 13.

Comments are closed.