Απαλοιφή Μορφοποιήσεων Στο Excel 13

Clear All Formatting in Excel  13

Πιστεύω πως οι περισσότεροι από εμάς έχουμε προσπαθήσει να απαλείψουμε τα περιεχόμενα ενός συγκεκριμένου κελιού στο Excel. Πατάμε στο κουμπί Delete του πληκτρολογίου και τα περιεχόμενα του κελιού έχουν απαλειφθεί. Τι γίνεται όμως όταν θέλουμε να απαλείψουμε την μορφοποίηση που μπορεί να έχουμε εφαρμόσει σε ένα συγκεκριμένο κελί ή σε μία περιοχή κελιών; Τι γίνεται όταν θέλουμε να απαλείψουμε ένα Σχόλιο (Comment) ή μία Υπερσύνδεση (Hyperlink) που έχουμε εισάγει σε ένα κελί ή σε μία περιοχή κελιών; Εδώ κάνει την εμφάνισή της η εντολή Απαλοιφή (Clear). Το μόνο που χρειάζεται να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Selected Cells

Πρώτα επιλέγουμε το κελί ή την περιοχή κελιών που θέλουμε να απαλείψουμε από κάτι συγκεκριμένο και επιλέγουμε tab Κεντρική (Home) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Επεξεργασία (Editing) που βρίσκεται στα δεξιά της κορδέλας, επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Απαλοιφή (Clear) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αμέσως εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με τις εξής διαθέσιμες επιλογές:

Home Tab - Editing Area

Απαλοιφή Όλων (Clear All): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή όλες οι Μορφοποιήσεις (Format), Περιεχόμενα (Contents), Σχόλια (Comments), Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) θα απαλειφθούν εντελώς. Δηλαδή, η κατάσταση των κελιών θα επανέλθουν στην προεπιλεγμένη τους μορφή.

Clear All

Απαλοιφή Μορφοποιήσεων (Clear Formats): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή μόνο οι Μορφοποιήσεις (Format) των κελιών θα απαλειφθούν. Δηλαδή, οποιοδήποτε μορφοποίηση είχαμε εφαρμόσει στα κελιά όπως Γραμματοσειρά (Font), Μέγεθος Γραμματοσειράς (Font Size), Χρώμα Γραμματοσειράς (Font Color), Γέμισμα Κελιών (Cell Fill), Περίγραμμα Κελιών (Cell Border) κτλ., θα επανέλθουν στην αρχική τους κατάσταση.

Clear Formats

Απαλοιφή Περιεχομένων (Clear Contents): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή όλα τα περιεχόμενα των κελιών θα απαλειφθούν. Δηλαδή όποια μορφοποίηση είχαμε εφαρμόσει στα κελιά θα παραμείνει και μόνο τα περιεχόμενα των κελιών θα απαλειφθούν.

Clear Contents

Απαλοιφή Σχολίων (Clear Comments): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή οποιαδήποτε Σχόλια (Comments) είχαμε εισάγει σε κελιά, αυτά θα απαλειφθούν.

Clear Comments

Απαλοιφή Υπερ-Συνδέσεων (Clear Hyperlinks): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή οποιεσδήποτε Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) είχαμε εισάγει σε κελιά, αυτά θα απαλειφθούν. Δηλαδή η υπερσύνδεση θα καταργηθεί αλλά η μορφοποίηση που είχαμε εφαρμόσει στα κελιά θα παραμείνουν.

Clear Hyperlinks

Κατάργηση Υπερ-Συνδέσεων (Remove Hyperlinks): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή οι Υπερσυνδέσεις (Hyperlinks) που είχαμε εισάγει σε κελιά θα καταργηθούν καθώς και οποιεσδήποτε μορφοποιήσεις που είχαμε εφαρμόσει στα κελιά θα απαλειφθούν και αυτά.

Remove Hyperlinks

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Απαλοιφή (Clear) στο Excel 13.

Clear Formatting In Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on March 14, 2014, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Απαλοιφή Μορφοποιήσεων Στο Excel 13.

Comments are closed.