Αντικατάσταση Γραμματοσειρών Στο PowerPoint 13

Replace Fonts In PowerPoint 13

Μόλις έχουμε τελειώσει τη δημιουργία της Παρουσίασής μας, και συνειδητοποιούμε ότι μία συγκεκριμένη Γραμματοσειρά (Font) δεν είναι αυτή που επιθυμούσαμε. Τι κάνουμε; Οπωσδήποτε δεν ξεκινάμε να αντικαθιστούμε τη συγκεκριμένη Γραμματοσειρά (Font) μία προς μία σε όλη τη Παρουσίαση. Απλώς χρησιμοποιούμε την εντολή Αντικατάσταση Γραμματοσειράς (Replace Font) που είναι διαθέσιμη στο PowerPoint 13. Σε αυτήν την ανάρτηση θα περιγράψω τη διαδικασία αυτή.

 

Πρώτα από όλα θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι έχουμε επιλεγμένο το tab Κεντρική (Home) και τότε εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Επεξεργασία (Editing) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της κορδέλας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Presentation

Αφού εντοπίσουμε την περιοχή Επεξεργασία (Editing) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Αντικατάσταση (Replace) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το μενού όπου επιλέγουμε την εντολή Αντικατάσταση Γραμματοσειρών (Replace Fonts) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Replace Fonts

Αμέσως εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντικατάσταση Γραμματοσειράς (Replace Font) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται δεξιά και  κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Αντικατάσταση: (Replace:). Αφού το επιλέξουμε εμφανίζονται όλες οι Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε χρησιμοποιήσει στην Παρουσίασή μας, όπου επιλέγουμε την Γραμματοσειρά (Font) που θέλουμε να αντικαταστήσουμε.

Έπειτα επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται δεξιά και κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Με: (With:). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλες τις Γραμματοσειρές (Fonts) που έχουμε εγκατεστημένες στον υπολογιστή μας. Εδώ επιλέγουμε την Γραμματοσειρά (Font) που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ως νέα γραμματοσειρά στην Παρουσίασή (Presentation) μας. Αφού την επιλέξουμε πατάμε στο κουμπί Αντικατάσταση (Replace) για να γίνει η αντικατάσταση.

Replace With

Αυτό είναι, η αντικατάσταση της γραμματοσειράς έχει γίνει. Στην παρακάτω εικόνα έχω αντικαταστήσει τη Γραμματοσειρά Calibri με την Γραμματοσειρά 28 Days Later.

Replace With

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τη λειτουργία Αντικατάσταση Γραμματοσειρές στο PowerPoint 13.

Replace Fonts in PowerPoint 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 10, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αντικατάσταση Γραμματοσειρών Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.