Χρήση Σταγονόμετρου για Ταίριασμα Χρωμάτων Στο PowerPoint 13

Use Eyedropper To Match Colors in PowerPoint 13

Έχετε βρεθεί στην ανάγκη για να ταιριάξετε απολύτως ακριβώς το χρώμα από αντικείμενα και σχήματα με άλλα μέρη της Παρουσίασής μας, έτσι ώστε όλα να ταιριάζουν ακριβώς αναμεταξύ τους έτσι ώστε να έχουμε μία πιο επαγγελματική Παρουσίαση; Δεν χρειάζεται να ανησυχούμε πλέον, γιατί εδώ κάνει την εμφάνιση του η εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper) που βρίσκεται στη διάθεσή μας με το PowerPoint 13.

Για να χρησιμοποιήσουμε την εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper) έτσι ώστε να ταιριάξουμε και να εφαρμόσουμε στο επιλεγμένο αντικείμενο ή σχήμα έτσι ώστε να ταιριάξουμε το χρώμα αναμεταξύ τους θα πρέπει να ακολουθήσουμε έναν από τους παρακάτω τρόπους:

Πρώτος Τρόπος:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε την εικόνα στην Παρουσίασή μας. Αφού επιλεγεί ενεργοποιείται το tab Εργαλεία Εικόνας (Picture Tools) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα όπου βεβαιωνόμαστε ότι είναι επιλεγμένο το tab Μορφοποίηση (Format). Τότε από τα δεξιά της περιοχής Στυλ Εικόνας (Picture Styles) που βρίσκεται στην κορδέλα επιλέγουμε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Περίγραμμα Εικόνας (Picture Border). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου από το κάτω μέρος του, επιλέγουμε την εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Eyedropper Way 1

Δεύτερος Τρόπος:

Πάλι επιλέγουμε την εικόνα στην Παρουσίασή μας, όπου έπειτα επιλέγουμε το tab Κεντρική (Home) και εντοπίζουμε την περιοχή που ονομάζεται Σχεδίαση (Drawing) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Από αυτήν την περιοχή μπορούμε να επιλέξουμε είτε το βέλος που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Γέμισμα (Shape Fill) είτε το βέλος στα δεξιά της εντολής Περίγραμμα (Shape Outline). Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την εντολή Γέμισμα (Shape Fill) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχω επιλέξει την εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper).

Εάν επιλέξουμε Γέμισμα (Shape Fill) και Σταγονόμετρο (Eyedropper) θα γεμίσει το επιλεγμένο αντικείμενο με το χρώμα από το οποίο πήραμε το δείγμα.

Εάν επιλέξουμε την εντολή Περίγραμμα (Shape Outline) και Σταγονόμετρο (Eyedropper) θα αλλάξει το χρώμα του περιγράμματος του αντικειμένου με το χρώμα από το οποίο πήραμε το δείγμα.

Eyedropper Way 2

Τρίτος Τρόπος:

Άλλος τρόπος για να χρησιμοποιήσουμε το Σταγονόμετρο (Eyedropper), θα πρέπει να επιλέξουμε πάλι το αντικείμενο και κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω στο αντικείμενο και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture) που βρίσκεται στο κάτω μέρος του πτυσσόμενου μενού όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Format Picture

Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture) στα δεξιά της οθόνης μας. Από το παράθυρο εργασιών Μορφοποίηση Εικόνας (Format Picture) επιλέγουμε το πρώτο εικονίδιο που ονομάζεται Γέμισμα (Fill) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Τότε ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής Συμπαγές Γέμισμα (Solid Fill) και έπειτα επιλέγουμε το εικονίδιο που βρίσκεται στα δεξιά της εντολής Χρώμα (Color). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού με όλα τα διαθέσιμα χρώματα όπου και επιλέγουμε την εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper) που βρίσκεται στο κάτω μέρος όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

Eyedropper Way 3

Αφού έχουμε επιλέξει την εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper) με οποιονδήποτε από τους τρόπους που περιεγράφηκαν πιο πάνω, πλοηγούμαστε με το ποντίκι μας πάνω από τα διαφορετικά χρώματα του αντικειμένου ή σχήματος και έχουμε μία ζωντανή προεπισκόπηση του χρώματος εμφανίζεται. Αφού πλοηγούμαστε ή σταματάμε πάνω από ένα συγκεκριμένο χρώμα που βρίσκεται μέσα στο σχήμα ή αντικείμενο εμφανίζονται οι συντεταγμένες του χρώματος RGB (Red Green Blue). Το μόνο που πρέπει να κάνουμε εφόσον έχουμε βρει το επιθυμητό χρώμα είναι να κάνουμε ένα απλό κλικ με το ποντίκι μας και το επιλεγμένο χρώμα έχει εφαρμοστεί στο επιλεγμένο αντικείμενο ή σχήμα.

Στην παρακάτω εικόνα μπορούμε να δούμε τις συντεταγμένες του χρώματος RGB (Red Green Blue) από το αντικείμενο.

Eyedropper Info

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει το αντικείμενο σχεδίασης Γελαστό Πρόσωπο και έπειτα έχω επιλέξει την εντολή Σταγονόμετρο (Eyedropper) και έχω πλοηγηθεί πάνω από την εικόνα του Spiderman έτσι ώστε να εντοπίσω το κατάλληλο χρώμα που θέλω να εφαρμόσω στο Γελαστό Πρόσωπο. Παρατηρούμε τις ακριβείς συντεταγμένες χρώματος RGB (Red Green Blue) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Eyedropper Info

Το μόνο που έχουμε να κάνουμε τώρα είναι ένα απλό κλικ και το επιθυμητό χρώμα με τη χρήση του Σταγονόμετρου (Eyedropper) έχει εφαρμοστεί στο Γελαστό Πρόσωπο όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Changed Color

Αυτό είναι!!! Με μερικά απλά βήματα έχουμε ταιριάξει τα χρώματα μεταξύ διαφορετικών αντικειμένων και σχημάτων στην Παρουσίασή μας με τη χρήση του Σταγονόμετρου (Eyedropper).

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τα βήματα για να χρησιμοποιήσουμε το Σταγονόμετρο (Eyedropper) που είναι διαθέσιμο στο PowerPoint 13.

Use Eyedropper To Match Colors In PowerPoint 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on April 30, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Χρήση Σταγονόμετρου για Ταίριασμα Χρωμάτων Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.