Δημιουργία Υπογραφής Στο Outlook 13

Create Your Signature In Outlook 13

Οι Υπογραφές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου είναι αναγκαίες στον κόσμο της τεχνολογίας που ζούμε. Κάποιες φορές χρειαζόμαστε μία επίσημη υπογραφή και κάποιες φορές μία πρόχειρη. Για να δημιουργήσουμε μία Υπογραφή Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου στο Outlook 13 θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Υπάρχουν δύο τρόποι για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές Και Επιστολόχαρτα (Signatures And Stationery) για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την Υπογραφή (Signature) μας.

Ένας τρόπος για να εμφανίσουμε το Υπογραφές Και Επιστολόχαρτα (Signatures And Stationery) για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε την υπογραφή μας είναι από το tab Κεντρική (Home) και την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Δημιουργία (New) είναι να επιλέξουμε το κουμπί Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Email) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

New Email Message

Αφού δημιουργηθεί το Νέο Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (New Email) από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συμπερίληψη (Include) επιλέγουμε το κουμπί Υπογραφή (Signature) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Υπογραφές (Signatures) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Insert Signatures

Ο άλλος τρόπος είναι να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options).Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options) όπου από τα αριστερά επιλέγουμε την κατηγορία Μήνυμα (Message) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Τότε από το μέσο του παραθύρου πλοηγούμαστε μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει το παρακάτω:

Δημιουργία Ή Τροποποίηση Υπογραφών Για Μηνύματα

Create Or Modify Signatures For Messages

Τότε από τα αριστερά της περιοχής επιλέγουμε το κουμπί Υπογραφές (Signature) όπως εμφανίζεται και παρακάτω:

Outlook Options

Οποιονδήποτε τρόπο και εάν επιλέγουμε εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Υπογραφές Και Επιστολόχαρτα (Signatures And Stationery). Στην παρακάτω εικόνα έχω ήδη δημιουργήσει δύο Υπογραφές (Signatures). Η μία υπογραφή ονομάζεται ΚΑΠΗ και η άλλη MVP. Εάν χρειαστεί να επεξεργαστώ μία υπογραφή, θα πρέπει να την επιλέξω από κάτω από την περιοχή που αναγράφει Επιλογή Υπογραφής Προς Επεξεργασία (Select Signature To Edit) και αμέσως η υπογραφή θα εμφανιστεί κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Επεξεργασία Υπογραφής (Edit Signature) όπου και επεξεργαζόμαστε την υπογραφή.

Signatures And Stationery

Κάτω από την περιοχή Επιλογή Υπογραφής Προς Επεξεργασία (Select Signature To Edit) έχουμε τέσσερα κουμπιά στη διάθεσή μας και τα οποία είναι τα εξής:

 • Διαγραφή (Delete): Επιλέγουμε την υπογραφή και πατάμε στο κουμπί Διαγραφή (Delete) για να διαγραφεί η επιλεγμένη υπογραφή.
 • Δημιουργία (New): Πατάμε στο κουμπί Δημιουργία (New) για να δημιουργήσουμε μία Νέα Υπογραφή (New Signature).
 • Αποθήκευση (Save): Πατάμε στο κουμπί Αποθήκευση (Save) για να αποθηκεύσουμε την υπογραφή μας.
 • Μετονομασία (Rename): Πατάμε στο κουμπί Μετονομασία (Rename) για να μετονομάσουμε την υπογραφή μας.

Κάτω από την περιοχή Επιλογή Προεπιλεγμένης Υπογραφής (Choose Default Signature) έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής επιλογές:

 • Λογαριασμός Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (E-Mail Account): Με τη χρήση του πτυσσόμενου μενού, μπορούμε να επιλέξουμε έναν διαφορετικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να χρησιμοποιηθούν οι υπογραφές μας.
 • Νέα Μηνύματα (New Messages): Με τη χρήση του πτυσσόμενου μενού, μπορούμε να επιλέξουμε ποια υπογραφή θα χρησιμοποιήσουμε για όλα τα Νέα Μηνύματα (New Messages) που δημιουργούμε.
 • Απαντήσεις/Προωθήσεις (Replies/Forwards): Με τη χρήση του πτυσσόμενου μενού, μπορούμε να επιλέξουμε ποια υπογραφή θα χρησιμοποιήσουμε για την Απάντηση (Reply) και για την Προώθηση (Forward) των μηνυμάτων.

Choose Default Signature

Εάν θέλουμε να δημιουργήσουμε μία νέα υπογραφή πατάμε στο κουμπί Δημιουργία (New) όπου και εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Νέα Υπογραφή (New Signature) όπου και πληκτρολογούμε το όνομα της υπογραφής και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

New Signature

Τότε κάτω από την περιοχή Επεξεργασία Υπογραφής (Edit Signature), πληκτρολογούμε όλες τις πληροφορίες που θέλουμε να συμπεριλαμβάνονται στην υπογραφή μας. Έπειτα για να μορφοποιήσουμε την υπογραφή μας έχουμε τις εξής ακόλουθες εντολές στη διάθεσή μας:

 • Είδος Γραμματοσειράς (Type of Font):
 • Μέγεθος Γραμματοσειράς (Size of Font):
 • Έντονη Γραφή (Bold):
 • Πλάγια Γραφή (Italic):
 • Υπογράμμιση (Underline):
 • Χρώμα Γραμματοσειράς (Color of Font):
 • Αριστερή Στοίχιση (Align Left):
 • Στοίχιση Στο Κέντρο (Center):
 • Δεξιά Στοίχιση (Align Right):
 • Εισαγωγή Επαγγελματικής Κάρτας (Insert Business Card):
 • Εισαγωγή Εικόνας (Insert Image);
 • Εισαγωγή Υπερσυνδέσμου (Insert Hyperlink):

Edit Signature

Αφού έχουμε τελειώσει με την πληκτρολόγηση και επεξεργασία της υπογραφής πατάμε στο κουμπί ΟΚ και η υπογραφή μας είναι έτοιμη για χρήση.

Όταν δημιουργούμε ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μία από τις διαθέσιμες υπογραφές, από το tab Μήνυμα (Message) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Συμπερίληψη (Include) επιλέγουμε το κουμπί Υπογραφή (Signature), όπου το πτυσσόμενο μενού εμφανίζεται με όλες τις υπογραφές που έχουμε δημιουργήσει όπου και επιλέγουμε την υπογραφή που θέλουμε να συμπεριληφθεί στο μήνυμά μας όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα και το μήνυμά μας είναι έτοιμο.

Include - Signature

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με τη Δημιουργία Υπογραφής Στο Outlook 13.

Create Your Signature In Outlook 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 9, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Δημιουργία Υπογραφής Στο Outlook 13.

Comments are closed.