Αλλαγή Προβολής Του Γραμματοκιβωτίου Στο Outlook 13

Change The Way You View Your Inbox In Outlook 13

Σε πολλούς από εμάς δεν μας αρέσει το πώς εμφανίζεται το Γραμματοκιβώτιο μας στο Outlook όταν ξεκινάμε την εφαρμογή. Μία προκαθορισμένη προβολή εμφανίζεται, με την οποία δεν είμαστε και τόσο ικανοποιημένοι. Μην ανησυχείτε!!! Δεν χρειάζεται να εμφανίζεται κατά αυτόν τον τρόπο. Μπορούμε πολύ απλά και γρήγορα να προσαρμόσουμε την εμφάνιση του γραμματοκιβωτίου μας απλώς ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από τα αριστερά της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Change View) να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις προκαθορισμένες Προβολές (Views). Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την Προβολή Συμπύκνωση (Compact View) και απευθείας το γραμματοκιβώτιο μας προσαρμόζεται ανάλογα με την Προβολή (View) που επιλέξαμε.

Compact View

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει και πάλι το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Current View), έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχω επιλέξει την Προβολή Μονή (Single View) και απευθείας το γραμματοκιβώτιο μας προσαρμόζεται ανάλογα με την Προβολή (View) που επιλέξαμε.

Single View

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει και πάλι το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Current View), έχω επιλέξει την εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται έχω επιλέξει την Προβολή Προεπισκόπησης (Single View) και απευθείας το γραμματοκιβώτιο μας προσαρμόζεται ανάλογα με την Προβολή (View) που επιλέξαμε.

Preview View

Από το πτυσσόμενο μενού Αλλαγή Προβολής (Change View), μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Διαχείριση Προβολών (Manage Views). Αφού επιλεγεί η εντολή, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Διαχείριση Όλων Των Προβολών (Manage All Views) όπου μπορούμε να δούμε όλες τις διαθέσιμες Προβολές (Views). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να δημιουργήσουμε μία νέα προβολή επιλέγοντας το κουμπί Δημιουργία (New View), μπορούμε να επιλέξουμε μία Προβολή (View) κάτω από την περιοχή Προβολές Για Το Φάκελο Inbox (Views For Folder Inbox) και είτε να επιλέξουμε την εντολή Αντιγραφή (Copy) για να αντιγράψουμε την Προβολή (View) είτε να επιλέξουμε την εντολή Τροποποίηση (Modify) για να τροποποιήσουμε την επιλεγμένη Προβολή (View).

Manage All Views

Εάν έχουμε τροποποιήσει την Προβολή (View) για το πώς θα εμφανίζεται ο φάκελος Εισερχομένων (Inbox) και θέλουμε να αποθηκεύσουμε την Προβολή (View) για να τη χρησιμοποιήσουμε σε έναν άλλο φάκελο του γραμματοκιβωτίου μας, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Τρέχουσα Προβολή (Current View) να επιλέξουμε την εντολή Αλλαγή Προβολής (Change View) και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την εντολή Αποθήκευση Τρέχουσας Προβολής Ως Νέας Προβολής (Save Current View As New View). Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Αντιγραφή Προβολής (Copy View) όπου κάτω από την περιοχή που ονομάζεται Όνομα Νέας Προβολής (Name Of New View) πληκτρολογούμε το όνομα που θέλουμε για την Προβολή (View). Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την Προβολή (View) για ένα από τα εξής:

  • Αυτόν Το Φάκελο, Ορατό Σε Όλους (This Folder, Visible To Everyone)
  • Αυτόν Το Φάκελο, Ορατό Μόνο Σε Εμένα (This Folder, Visible Only To Me)
  • Όλους Τους Φακέλους Αλληλογραφία Και Δημοσίευση (All Mail And Post Folders)

Copy Views

Το μόνο που θα πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε το κουμπί ελέγχου στα αριστερά των εντολών και να πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστεί η Προβολή (View).

Εάν θέλουμε να τροποποιήσουμε τις Ρυθμίσεις Προβολής (View Settings), θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Ρυθμίσεις Προβολής (View Settings) που βρίσκεται στην περιοχή της κορδέλας Τρέχουσα Προβολή (Current View) του tab Προβολή (View). Αφού ενεργοποιήσουμε την εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Ρυθμίσεις Προβολής Για Προχωρημένους (Advanced View Settings) με την ονομασία της τρέχουσας Προβολής (View) που επιλέξει για να τροποποιήσουμε όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου μπορούμε να τροποποιήσουμε τα ακόλουθα ενεργοποιώντας το κατάλληλο κουμπί:

  • Στήλες (Columns)
  • Ομαδοποίηση Κατά (Group By)
  • Ταξινόμηση (Sort)
  • Φίλτρο (Filter)
  • Άλλες Ρυθμίσεις (Other Settings)
  • Μορφοποίηση Υπό Όρους (Conditional Formatting)
  • Μορφοποίηση Στηλών (Format Columns)

Advanced View Settings

Αφού έχουμε τροποποιήσει αυτό που θέλουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ για να εφαρμοστούν οι τροποποιήσεις.

Έτσι απλά αλλάξαμε την εμφάνιση του γραμματοκιβωτίου μας στο Outlook 13.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video για το πώς μπορούμε να αλλάξουμε την εμφάνιση του Γραμματοκιβωτίου μας στο Outlook 13.

Change The Way You View Your Inbox In Outlook 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on May 23, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Προβολής Του Γραμματοκιβωτίου Στο Outlook 13.

Comments are closed.