Εμφάνιση Στατιστικών Ανάλυσης Στο Word 13

Enable Readability Statistics in Word 13

Στο Microsoft Word, έχουμε τη δυνατότητα να εμφανίσουμε πληροφορίες σχετικά με το επίπεδο ανάγνωσης του εγγράφου μας, συμπεριλαμβάνοντας στατιστικά στοιχεία σύμφωνα με τα παρακάτω δύο τεστ:

Για να εμφανίσουμε τα Στατιστικά Στοιχεία (Readability Statistics) θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά. Αφού επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options) όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα. Από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου επιλέγουμε την κατηγορία Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing). Αφού επιλεγεί πλοηγούμαστε στο παράθυρο διαλόγου μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Κατά Τη Διόρθωση Ορθογραφίας Και Γραμματικής Στο Word (When Correcting Spelling And Grammar In Word). Αφού την εντοπίσουμε ενεργοποιούμε το κουμπί ελέγχου που βρίσκεται στα αριστερά της εντολής Εμφάνιση Στατιστικών Αναγνωσιμότητας (Show Readability Statistics). Αφού το ενεργοποιήσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου για να εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις.

Readability Statistics

Τότε θα πρέπει να κάνουμε ορθογραφικό και γραμματικό έλεγχο στο έγγραφό μας. Για να το κάνουμε θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αναθεώρηση (Review) και από τα αριστερά της κορδέλας στην περιοχή Γλωσσικός Έλεγχος (Proofing) να επιλέξουμε την εντολή Γλωσσικός & Ορθογραφικός Έλεγχος (Spelling & Grammar) όπως εμφανίζεται κα παρακάτω.

Spelling & Grammar

Αφού τελειώσουμε τον ορθογραφικό έλεγχο του εγγράφου μας, εμφανίζεται ένα πληροφοριακό παράθυρο διαλόγου όπου μας ενημερώνει ότι Ο Ορθογραφικός Και Γραμματικός Έλεγχος Ολοκληρώθηκαν. Είστε Έτοιμοι! (Spelling And Grammar Check Complete. You’re Good To Go!). Τότε πατάμε το κουμπί ΟΚ.

Spelling Complete

Αφού πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Στατιστικά Στοιχεία Αναγνωσιμότητας (Readability Statistics), που μας παρέχει πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά με το έγγραφό μας. Οι κατηγορίες στατιστικών είναι τα ακόλουθα:

Καταμέτρηση (Counts)

  • Λέξεις (Words)
  • Χαρακτήρες (Characters)
  • Παράγραφοι (Paragraphs)
  • Προτάσεις (Sentences)

Μέσους Όρους (Averages)

  • Προτάσεις Ανά Παράγραφο (Sentences per Paragraph)
  • Χαρακτήρες Ανά Λέξεις (Characters Per Word)

Αναγνωσιμότητα (Readability)

Readability Statistics

Αφού έχουμε ελέγξει τα στατιστικά στοιχεία του εγγράφου μας, πατάμε στο κουμπί ΟΚ και είμαστε έτοιμοι.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video για το πώς ενεργοποιούμε τα Στατιστικά Στοιχεία Αναγνωσιμότητας (Reading Statistics) στο Word 13.

Readibility Statistics in Word 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on June 13, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Εμφάνιση Στατιστικών Ανάλυσης Στο Word 13.

Comments are closed.