Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Προσθέτων Στο Office 13

Enable Disable Add-Ins in Office 13

Ένα πρόσθετο είναι μια εγκατεστημένη λειτουργικότητα που προσθέτει προσαρμοσμένες εντολές και νέες δυνατότητες προγράμματα του Microsoft Office System. Αυξάνουν την παραγωγικότητά μας και κάνουν τη δουλειά μας πιο αποτελεσματική. Για να τα ενεργοποιήσουμε ή να τα απενεργοποιήσουμε θα πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται να επιλέξουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως μπορούμε να δούμε και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Από τη στιγμή που επιλεγεί εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Excel (Excel Options) όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Πρόσθετα (Add-Ins). Αφού επιλεγεί στο μέσο του παραθύρου μπορούμε να δούμε όλα τα Ενεργά Πρόσθετα Εφαρμογής (Active Application Add-ins) και όλα τα Ανενεργά Πρόσθετα Εφαρμογής (Inactive Application Add-Ins). Αφού επιλέξουμε ένα Πρόσθετο (Add-In) στο κάτω μέρος του παραθύρου βλέπουμε το όνομα του Εκδότη (Publisher), τη Συμβατότητα (Compatibility), τη Θέση (Location) καθώς και τη Περιγραφή (Description) του.

Excel Options - Add-Ins

Στο κάτω μέρος του παραθύρου Επιλογές του Excel (Excel Options) μπορούμε να δούμε την εντολή Διαχείριση (Manage), όπου εάν επιλέξουμε το πτυσσόμενο μενού στα δεξιά της εντολής έχουμε τις ακόλουθες εξής επιλογές:

Πρόσθετα Του Excel (Excel Add-ins): Τα πρόσθετα είναι μια δυνατότητα του Microsoft Excel, τα οποία παρέχουν πρόσθετες δυνατότητες και εντολές.

Πρόσθετα Com (Com Add-ins): Πρόσθετα COM παρουσιάζουν τον προγραμματιστή έναν τρόπο για να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα των εφαρμογών του Office για τις προσαρμοσμένες εργασίες. Πρόσθετα COM χρησιμοποιούνται συνήθως για να αυτοματοποιήσετε το Excel ως απόκριση σε ένα κλικ σε ένα κουμπί της γραμμής εντολών, μια φόρμα ή πλαίσιο διαλόγου ή κάποιο άλλο συμβάν συγκεκριμένα στο Excel, όπως το άνοιγμα ή το κλείσιμο βιβλίων εργασίας ή εισαγωγή δεδομένων σε φύλλα εργασίας.Προσθέτου COM λειτουργίες δεν μπορεί να κληθεί άμεσα από τύπους κελιών σε φύλλα εργασίας.

Ενέργειες (Actions): Οι ενέργειες κάνουν πιο εύκολα να πραγματοποιήσουμε κάποιες εργασίες στο Office, και μας παρέχουν τον έλεγχο σε κάποια αυτοματοποιημένα χαρακτηριστικά. 

Πακέτα Επέκτασης XML (XML Expansion Packs): Ένα πακέτο επέκτασης XML περιέχει πολλά στοιχεία, όπως αρχεία XML (Extensible Markup Language) και ένα αρχείο δηλώσεων που αναφέρεται σε αυτά τα στοιχεία. Τα έξυπνα έγγραφα δημιουργούνται και διανέμονται από προγραμματιστές και επαγγελματίες τεχνολογιών πληροφορικής. Μπορείτε να διαπιστώσετε αν το έγγραφο Word είναι έξυπνο έγγραφο, αν υπάρχει συνημμένο πακέτο επέκτασης XML.

Απενεργοποιημένα Στοιχεία (Disabled Items): Εάν επιλέξουμε αυτήν την εντολή το παράθυρο διαλόγου Απενεργοποιημένα Στοιχεία (Disabled Items) εμφανίζεται, όπου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε τα απενεργοποιημένα στοιχεία εάν το θέλουμε.

Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε αυτό που θέλουμε και έπειτα να επιλέξουμε το κουμπί Μετάβαση (Go..) που βρίσκεται στα δεξιά.

Manage - Go

Στο παράδειγμα παρακάτω έχω επιλέξει Πρόσθετα Com (Com Add-Ins) και έπειτα έχω επιλέξει την εντολή Μετάβαση… (Go…) και απευθείας εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Πρόσθετα Com (Com Add-ins). Σε αυτό το παράθυρο μπορούμε να δούμε όλα τα Διαθέσιμα Πρόσθετα (Add-Ins Available) και ποια από αυτά είναι ενεργοποιημένα ή απενεργοποιημένα. Το σημάδι ελέγχου στα αριστερά των κουμπιών ελέγχου υποδηλώνει ποια είναι ενεργοποιημένα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε αυτό που θέλουμε και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

Εάν θέλουμε να προσθέσουμε ένα Πρόσθετο Com (Com Add-In) πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add) στα δεξιά του παραθύρου, και τότε πλοηγούμαστε να εντοπίσουμε που βρίσκεται το Πρόσθετο Com (Com Add-in) στον υπολογιστή. Εάν θέλουμε να καταργήσουμε ένα Πρόσθετο Com (Com Add-In) το επιλέγουμε και πατάμε στο κουμπί Κατάργηση (Remove) που βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου.

Com Add-Ins

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και σε όλα τα Προγράμματα του Microsoft Office.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει πώς μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε Πρόσθετα (Add-Ins) στα προγράμματα του Microsoft Office 13.

Enable Or Disable Add-Ins and Coms in Excel 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 4, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Ενεργοποίηση Απενεργοποίηση Προσθέτων Στο Office 13.

Comments are closed.