Προβολές Βιβλίων Εργασίας Στο Excel 13

Workbook Views in Excel 13 

Υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι για να προβάλλουμε τα Βιβλία Εργασίας μας στο Excel 13. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προκαθορισμένες Προβολές (Views) που μας παρέχει το Excel, ή ακόμα και να δημιουργήσουμε μία Προκαθορισμένη Προβολή (Custom View) με συγκεκριμένες ρυθμίσεις που ταιριάζουνε σε εμάς. Ας δούμε λοιπόν τις διαθέσιμες Προβολές Βιβλίων Εργασίας (Workbook Views) ένα προς ένα.

Κανονική Προβολή (Normal View)

Πρώτα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και από τα αριστερά της κορδέλας στην περιοχή που ονομάζεται Προβολές Βιβλίων Εργασίας (Workbook Views) παρατηρούμε ότι Κανονική (Normal) προβολή είναι ενεργοποιημένη όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

View - Workbook Views - Normal

Προεπισκόπηση Αλλαγών Σελίδας (Page Break Preview): Με τη χρήση αυτής της προβολής μπορούμε να δούμε που θα εμφανίζονται οι αλλαγές σελίδας κατά την εκτύπωση του βιβλίου εργασίας.

Για να ενεργοποιήσουμε την προβολή, από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Βιβλίων Εργασίας (Workbook Views), επιλέγουμε την εντολή Προεπισκόπηση Αλλαγών Σελίδας (Page Break Preview) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Page Breakout Preview

Διάταξη Σελίδας (Page Layout): Με τη χρήση αυτής της προβολής, μπορούμε να δούμε πως θα είναι το έγγραφο εκτυπωμένο. Είναι ένας καλός τρόπος για να δούμε που αρχίζουν και τελειώνουν οι σελίδες όπως επίσης να δούμε και τις Κεφαλίδες (Headers) και Υποσέλιδα (Footers) που μπορεί να υπάρχουν στο έγγραφο.

Για να ενεργοποιήσουμε την προβολή αυτή, από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Βιβλίων Εργασίας (Workbook Views) επιλέγουμε την εντολή Διάταξη Σελίδας (Page Layout View) όπως εμφανίζεται στην παρακάτω εικόνα.

Page Layout View

Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Views): Μπορούμε να αποθηκεύσουμε τις τρέχουσες ρυθμίσεις οθόνης και εκτύπωσης ως προσαρμοσμένη προβολή, όπου μπορούμε απλά και γρήγορα να εφαρμόσουμε σε μελλοντικά έγγραφα.

Custom View

Για να δημιουργήσουμε μία Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom View), από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Προβολές Βιβλίου Εργασίας (Workbook Views) επιλέγουμε την εντολή Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom View). Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom View) όπως εμφανίζεται παρακάτω. Σε αυτό το παράθυρο, πατάμε στο κουμπί Προσθήκη (Add), που βρίσκεται στο δεξιό μέσο μέρος του παραθύρου.

Custom Views

Αφού επιλεγεί το κουμπί Προσθήκη (Add), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Προβολής (Add View) όπου στα δεξιά της περιοχής Όνομα (Name) πληκτρολογούμε το όνομα της Προσαρμοσμένης Προβολής (Custom View) που θέλουμε. Κάτω από την περιοχή Προσθήκη Στην Προβολή (Include In View), μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τι θέλουμε να προσθέσουμε στην Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom View). Οι εντολές που μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις Παράμετροι Εκτύπωσης (Print Settings) και τις Κρυφές Γραμμές, Στήλες Και Παράμετροι Φίλτρου (Hidden Rows, Columns And Filter Settings). Αφού τελειώσουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ και τέλος.

Custom Views - Add

Αφού πατήσουμε στο κουμπί ΟΚ, επιστρέφουμε στο παράθυρο διαλόγου Προσαρμοσμένες Προβολές (Custom Views), όπου κάτω από την περιοχή Προβολές (Views) παρατηρούμε το όνομα της Προσαρμοσμένης Προβολής (Custom View). Στο δεξιό μέρος του παραθύρου μπορούμε να πατήσουμε στο κουμπί Εμφάνιση (Show) για να εμφανίσουμε την Προσαρμοσμένη Προβολή (Custom View). Μπορούμε επίσης να πατήσουμε στο κουμπί Κλείσιμο (Close), στο κουμπί Προσθήκη (Add) ή στο κουμπί Διαγραφή (Delete) για να διαγράψουμε την προβολή.

Custom Views - Show

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video για τις Προβολές Βιβλίων Εργασίας Στο Excel 13 (Workbook Views in Excel 13).

Workbook Views in Excel 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on July 28, 2014, in Excel Greek 2013, Microsoft Office 2013 Greek and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολές Βιβλίων Εργασίας Στο Excel 13.

Comments are closed.