Κύριες Προβολές Στο PowerPoint 13

Master Views In PowerPoint 13

Στο PowerPoint έχουμε μερικές προβολές διαθέσιμες που μπορούμε να τροποποιήσουμε τις παρουσιάσεις μας. Με τη χρήση αυτών των  Προβολών (Views) μπορούμε να τροποποιήσουμε διαφορετικά πράγματα που βρίσκονται στην παρουσίασή μας. Παρακάτω θα περιγράψω με λίγα λόγια τις Προβολές (Views) που έχουμε στη διάθεσή μας στο PowerPoint 13.

Για να δούμε τις διαθέσιμες Προβολές (Views) που είναι διαθέσιμα στο PowerPoint 13, θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και τότε από το αριστερό μέρος της κορδέλας να εντοπίσουμε την περιοχή που ονομάζεται Κύριες Προβολές (Master Views). Σε αυτήν την περιοχή, έχουμε τρεις διαφορετικές προβολές οι οποίες είναι οι εξής:

View - Master Views

Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master): Το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) ελέγχει την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασή μας, μαζί με τα χρώματα, τις γραμματοσειρές, τις εικόνες φόντου και σχεδόν τα πάντα. Σε αυτήν την προβολή μπορούμε να εισάγουμε μία εικόνα στο υπόδειγμα διαφανειών και αυτόματα θα εμφανιστεί σε όλες τις διαφάνειες.

Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master): Στην Προβολή Υποδείγματος Σημειώσεων (Handout Master View), μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμφάνιση της παρουσίασή μας ως εκτυπωμένες σημειώσεις ακροατηρίου. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη σχεδίαση και τη διάταξη των σημειώσεων ακροατηρίου, όπως είναι η μορφοποίηση φόντου, καθώς και που θα εμφανίζονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη διαμόρφωση της σελίδας μας.

Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master): Στο Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master) μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμφάνιση που θα έχει η παρουσίασή μας όταν εκτυπωθεί μαζί με τις σημειώσεις μας. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη σχεδίαση και τη διάταξη των σημειώσεων ακροατηρίου, όπως είναι η μορφοποίηση φόντου, καθώς και που θα εμφανίζονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη διαμόρφωση της σελίδας μας.

Κάθε προβολή θα περιγραφεί αναλυτικά σε μελλοντικές αναρτήσεις μου.

Στην εικόνα παρακάτω έχω επιλέξει την προβολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master View). Εδώ παρατηρούμε ότι ένα νέο tab κάνει την εμφάνισή του που ονομάζεται Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) με πολλές διαθέσιμες εντολές. Για να βγούμε από την προβολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master), θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της κορδέλας.

Slide Master

Στην εικόνα παρακάτω έχω επιλέξει την προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View). Εδώ παρατηρούμε ότι ένα νέο tab κάνει την εμφάνισή του που ονομάζεται Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) με πολλές διαθέσιμες εντολές. Για να βγούμε από την προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View), θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της κορδέλας.

Handout Master

Στην εικόνα παρακάτω έχω επιλέξει την προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View). Εδώ παρατηρούμε ότι ένα νέο tab κάνει την εμφάνισή του που ονομάζεται Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View) με πολλές διαθέσιμες εντολές. Για να βγούμε από την προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View), θα πρέπει να πατήσουμε στο κουμπί Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος της κορδέλας.

Notes Master

Όπως ανέφερα και πιο πάνω, οι τρεις διαθέσιμες προβολές στο PowerPoint 13, θα περιγραφούν αναλυτικά με όλες τις διαθέσιμες εντολές σε μελλοντικές αναρτήσεις.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε και το video που περιγράφει τις διαθέσιμες Κύριες Προβολές (Master Views) στο PowerPoint 13.

Master Views in PowerPoint 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on August 19, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Κύριες Προβολές Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.