Επαναπροσδιορισμός Μηνύματος Ως Αναγνωσμένο Στο Outlook

Redefine What Marks An Email As Already Read In Outlook 13

Στο Outlook αναγνωσμένα μηνύματα επισημαίνονται με διαφορετικό χρώμα από ότι τα αναγνωσμένα. Είναι πολύ εύκολα ένα μήνυμα να επισημανθεί ως αναγνωσμένο παρόλο που δεν το έχουμε δώσει τη δέουσα σημασία. Στο Outlook μπορούμε να καθορίσουμε τον αριθμό των δευτερολέπτων που μεσολαβούν μέχρι που να επισημανθεί ως αναγνωσμένο. Για να το κάνουμε αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage και τότε από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) από τα αριστερά όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Αφού επιλεγεί, εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Outlook (Outlook Options), όπου από τα αριστερά του παραθύρου επιλέγουμε την κατηγορία Αλληλογραφία (Mail) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Τότε πλοηγούμαστε στο παράθυρο μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Παράθυρα Του Outlook (Outlook Panes). Έπειτα στα δεξιά που αναγράφει Ρύθμιση Του Τρόπου Με Τον Οποίο Τα Στοιχεία Επισημαίνονται Ως Αναγνωσμένα Όταν Χρησιμοποιείται Το Παράθυρο Ανάγνωσης (Customize How Items Are Marked As Read When Using The Reading Pane) επιλέγουμε το κουμπί Παράθυρο Ανάγνωσης (Reading Pane) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Outlook Options - Mail - Outlook Panes

Το παράθυρο διαλόγου Παράθυρο Ανάγνωσης (Reading Pane) εμφανίζεται όπου έχουμε στη διάθεσή μας τις εξής επιλογές να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε:

  • Σήμανση Στοιχείων Ως Αναγνωσμένων Κατά Την Προβολή Στο Παράθυρο Ανάγνωσης (Mark Items As Read When Viewed In The Reading Pane). (Εάν ενεργοποιήσουμε αυτήν την εντολή μπορούμε να καθορίσουμε την Αναμονή Δευτερολέπτων Πριν Από Την Επισήμανση Στοιχείου Ως Αναγνωσμένου (Wait Seconds Before Marking Item As Read).
  • Σήμανση Στοιχείου Ως Αναγνωσμένου Όταν Αλλάζει Η Επιλογή (Mark Item As Read When Selection Changes)
  • Ανάγνωση Με Χρήση Πλήκτρου Διαστήματος (Single Key Reading Using Space Bar)

Reading Pane

Εφόσον έχουμε κάνει τις ρυθμίσεις που θέλουμε πατάμε στο κουμπί ΟΚ του Παράθυρου Ανάγνωσης (Reading Pane) και έπειτα το κουμπί ΟΚ του παράθυρου διαλόγου Επιλογές Του Outlook (Outlook Options) για να επιστρέψουμε στο γραμματοκιβώτιό μας.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με το τι καθορίζει ένα μήνυμα ως αναγνωσμένου στο Outlook 13.

Redefine What Marks An Email As Already Read
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 4, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Επαναπροσδιορισμός Μηνύματος Ως Αναγνωσμένο Στο Outlook.

Comments are closed.