Αλλαγή Μονάδων Μέτρησης Του Χάρακα Στο Word 2013

Change the Ruler Measurement Unit in Word 2013

Μερικές φορές όταν δουλεύουμε σε ένα Έγγραφο του Microsoft Word, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξουμε την μονάδα μέτρησης του χάρακα σε μία άλλη μονάδα. Ποιος ξέρει, μπορεί να δουλεύουμε σε ένα έγγραφο για κάποιον άλλον που μετράει τα περιθώρια, στηλοθέτες με μία άλλη μονάδα μέτρησης. Το Word 13, μας προσφέρει αρκετές μονάδες μέτρησης για χρήση, που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε απλά και γρήγορα αρκεί να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα.

Πρώτα από όλα θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Αρχείο (File) για να περάσουμε σε προβολή backstage. Αφού μεταφερθούμε σε προβολή backstage, από τα αριστερά του πτυσσόμενου μενού που εμφανίζεται επιλέγουμε την κατηγορία Επιλογές (Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

File - Options

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Επιλογές (Options), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Του Word (Word Options), από τα αριστερά του παραθύρου διαλόγου επιλέγουμε την κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Word Options - Advanced

Αφού επιλεγεί η κατηγορία Για Προχωρημένους (Advanced) από το παράθυρο διαλόγου Επιλογές του Word (Word Options), πλοηγούμαστε στο παράθυρο μέχρι να εντοπίσουμε την περιοχή που αναγράφει Εμφάνιση (Display) όπως εμφανίζεται και παρακάτω. Κάτω από την περιοχή που αναγράφει Εμφάνιση (Display) επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής που αναγράφει Εμφάνιση Μετρήσεων Σε Μονάδες (Show Measurements In Units Of).

Από το πτυσσόμενο μενού που εμφανίζεται, μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις παρακάτω μονάδες μέτρησης:

  • Ίντσες (Inches)
  • Εκατοστά (Centimeters)
  • Χιλιοστά (Millimeters)
  • Στιγμές (Points)
  • Τετράγωνα (Picas)

Το μόνο που απομένει να κάνουμε είναι να επιλέξουμε τη μονάδα μέτρησης που θέλουμε για το χάρακά μας, και έπειτα να επιλέξουμε το κουμπί ΟΚ που βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου Επιλογές Του Word (Word Options).

Advanced - Display

Στην παρακάτω εικόνα έχω επιλέξει την μονάδα μέτρησης Στιγμές (Points) και απευθείας η μονάδα μέτρησης του χάρακα έχει αλλάξει.

Ruler

Παρακάτω μπορείτε να ελέγξετε και το video που περιγράφει τη διαδικασία Αλλαγή Μονάδας Μέτρησης Χάρακα στο Word 13 (Change the Ruler Measurement Unit in Word 13).

Change The Ruler Measurement Unit In Word 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on September 26, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Word Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Αλλαγή Μονάδων Μέτρησης Του Χάρακα Στο Word 2013.

Comments are closed.