Υπόδειγμα Διαφανειών Στο PowerPoint 13

Slide Master View In PowerPoint 13

Όπως αναφέρθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, στο PowerPoint έχουμε κάποιες προβολές διαθέσιμες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τροποποιήσουμε τις παρουσιάσεις μας. Αυτές οι προβολές τροποποιούν διάφορα πράγματα στην παρουσίαση. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στην Προβολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master View).

Για να χρησιμοποιήσουμε την Προβολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master View) θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κύριες Προβολές (Master Views) επιλέγουμε την εντολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

View - Master Views - Slide Master

Τι κάνει η Προβολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master View); Ελέγχει την εμφάνιση ολόκληρης της παρουσίασή μας, μαζί με τα χρώματα, τις γραμματοσειρές, τις εικόνες φόντου και σχεδόν τα πάντα. Σε αυτήν την προβολή μπορούμε να εισάγουμε μία εικόνα στο υπόδειγμα διαφανειών και αυτόματα θα εμφανιστεί σε όλες τις διαφάνειες.

Slide Master

Το tab Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) αποτελείται από τις εξής περιοχές στην κορδέλα.

Slide Master Tab

Επεξεργασία Υποδείγματος (Edit Master):

 • Εισαγωγή Υποδείγματος Διαφάνειας (Insert Slide Master): Μπορούμε να προσθέσουμε νέο υπόδειγμα διαφάνειας στην παρουσίαση.
 • Εισαγωγή Διάταξης (Insert Layout): Μπορούμε να προσθέσουμε μία προσαρμοσμένη διάταξη στο υπόδειγμα διαφανειών.
 • Διαγραφή (Delete): Μπορούμε να καταργήσουμε την επιλεγμένη διαφάνεια από την παρουσίαση.
 • Μετονομασία (Rename): Μπορούμε να μετονομάσουμε την προσαρμοσμένη διάταξη, ώστε να μπορούμε να τη βρούμε εύκολα στη συλλογή διατάξεων.
 • Διατήρηση (Preserve): Μπορούμε να διατηρήσουμε το επιλεγμένο υπόδειγμα, να παραμείνει στην παρουσίαση ακόμα και εάν δεν χρησιμοποιείται.

Διάταξη Υποδείγματος (Master Layout):

 • Διάταξη Υποδείγματος (Master Layout): Μπορούμε να επιλέξουμε τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στο υπόδειγμα διαφανειών.
 • Εισαγωγή Θέσης Αντικειμένου (Insert Placeholder): Μπορούμε να προσθέσουμε ένα σύμβολο κράτησης θέσης στη διάταξη διαφάνειας για διατήρηση περιεχόμενου.
 • Τίτλος (Title): Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε το σύμβολο κράτησης θέσης τίτλου σε αυτήν την διαφάνεια.
 • Υποσέλιδα (Footer): Μπορούμε να εμφανίσουμε ή να αποκρύψουμε το σύμβολο κράτησης θέσης του υποσέλιδου.

Επεξεργασία Θέματος (Edit Theme):

Θέματα (Theme): Μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα της παρουσίασής μας. Κάθε θέμα χρησιμοποιεί το δικό του μοναδικό σύνολο χρωμάτων, γραμματοσειρών και εφέ για να δημιουργήσουμε μία διαφορετική αίσθηση για την παρουσίασή μας.

Φόντο (Background):

 • Χρώματα (Colors): Μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται, επιλέγοντας μία διαφορετική παλέτα χρωμάτων.
 • Γραμματοσειρές (Fonts): Μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα το κείμενο, επιλέγοντας ένα νέο σύνολο γραμματοσειράς.
 • Εφέ (Effects): Μπορούμε να αλλάξουμε τη γενική εμφάνιση των αντικειμένων.
 • Στυλ Φόντου (Background Styles): Μπορούμε να επιλέξουμε ένα νέο στυλ φόντου..
 • Απόκρυψη Γραφικών Φόντου (Hide Background Graphics): Μπορούμε να αποκρύψουμε γραφικά στη διαφάνεια που αποτελούν μέρος θέματος του φόντου.

Μέγεθος (Size):

 • Μέγεθος Διαφάνειας (Slide Size): Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος των διαφανειών για αυτή την παρουσίαση.

Κλείσιμο (Close):

 • Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View): Επιστρέφουμε στην επεξεργασία της παρουσίασής μας.

Όταν δημιουργούμε μία παρουσίαση, αυτή πάντα περιέχει τουλάχιστον ένα Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master). Όταν τροποποιούμε ένα Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master), εφαρμόζουμε τις αλλαγές σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασής μας, συμπεριλαμβάνοντας και αυτές που μπορεί να προσθέσουμε αργότερα. Με τα Υποδείγματα Διαφανειών (Slide Master), κερδίζουμε αρκετό χρόνο γιατί δεν πρέπει να πληκτρολογούμε τα ίδια πράγματα σε κάθε διαφάνεια της παρουσίασης. Είναι αρκετά χρήσιμο ειδικά για παρουσιάσεις με πολλές διαφάνειες.

Ένα Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) είναι η πρώτη διαφάνεια στην ιεραρχία από τις διαφάνειες στα αριστερά της οθόνης όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Κάτω από το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) παρατηρούμε μικρογραφίες από διατάξεις που εμφανίζονται, που περιέχουν πληροφορίες όπως θέματα χρωμάτων, γραμματοσειρές, εφέ, στυλ φόντου κτλ.

Slide Master

Καθώς βρισκόμαστε σε προβολή Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master), παρατηρούμε σύμβολα κράτησης θέσης που περιέχουν μόνο κείμενο. Το κείμενο βρίσκεται εκεί για να μας θυμίσει ότι θα πρέπει να πληκτρολογήσουμε το κείμενο που θέλουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε άλλο θέλουμε με το σύμβολο κράτησης θέσης.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω εφαρμόσει ένα διαφορετικό Θέμα (Theme) στην παρουσίαση. Έχω μορφοποιήσει το κείμενο στο σύμβολο κράτησης θέσης με διαφορετική γραμματοσειρά και διαφορετικό χρώμα γραμματοσειράς. Επίσης έχω εισάγει και μία εικόνα στην κάτω δεξιά γωνία της διαφάνειας. Όπως μπορούμε να δούμε όλες οι αλλαγές που έχω κάνει έχουν εφαρμοστεί και στις μικρογραφίες του Υποδείγματος Διαφανειών (Slide Master). Εάν βγούμε από την Προβολή Υποδείγματος Διαφανειών (Slide Master View) και επιστρέψουμε σε Κανονική Προβολή (Normal View), θα παρατηρήσουμε ότι όλες οι διαφάνειες στην παρουσίαση μας έχει μορφοποιηθεί κατά τον τρόπο με τον οποίο είχαμε κάνει στην Προβολή Υποδείγματος Διαφανειών (Slide Master View), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

clip_image008

Slide Master Thumbnail

Αυτό σημαίνει ότι όταν μορφοποιούμε μία οι περισσότερες από τις διατάξεις που βρίσκονται κάτω από το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master), στην ουσία μορφοποιούμε το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master). Είναι προτιμότερο να δημιουργήσουμε πρώτα το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master), όταν δημιουργούμε την Παρουσίασή μας. Εάν δημιουργήσουμε και μορφοποιήσουμε το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) πρώτα, όλες οι διαφάνειες που θα προσθέτουμε αργότερα στην παρουσίαση θα είναι βασισμένες στο Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) καθώς και όλες οι διατάξεις.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video που περιγράφει το Υπόδειγμα Διαφανειών (Slide Master) στο PowerPoint 13.

Slide Master View In PowerPoint 13

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 16, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Υπόδειγμα Διαφανειών Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.