Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου στο PowerPoint 13

Handout Master View In PowerPoint 13

Όπως αναφέρθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, στο PowerPoint έχουμε κάποιες προβολές διαθέσιμες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τροποποιήσουμε τις παρουσιάσεις μας. Αυτές οι προβολές τροποποιούν διάφορα πράγματα στην παρουσίαση. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στην Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View).

Για να χρησιμοποιήσουμε την Προβολή Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κύριες Προβολές (Master Views) επιλέγουμε την εντολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

View - Master Views - Handout Master

Τι κάνει η Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View); Μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμφάνιση της παρουσίασή μας ως εκτυπωμένες σημειώσεις ακροατηρίου. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη σχεδίαση και τη διάταξη των σημειώσεων ακροατηρίου, όπως είναι η μορφοποίηση φόντου, καθώς και που θα εμφανίζονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη διαμόρφωση της σελίδας μας.

Handout Master

Το tab Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Slide Master) αποτελείται από τις εξής περιοχές στην κορδέλα.

Handout Master Tab

Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup):

 • Προσανατολισμός Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Orientation): Μπορούμε να επιλέξουμε τον προσανατολισμό που θέλουμε για τις σημειώσεις ακροατηρίου..
 • Μέγεθος Διαφάνειας (Slide Size): Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος της διαφάνειας.
 • Διαφάνειες Ανά Σελίδα (Slides Per Page): Μπορούμε να αλλάξουμε το αριθμό των διαφανειών που θα εμφανίζονται σε κάθε σελίδα στις σημειώσεις ακροατηρίου.

Θέσεις Αντικειμένων (Placeholders):

 • Κεφαλίδα (Header): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι την κεφαλίδα στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.
 • Υποσέλιδο (Footer): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι το υποσέλιδο στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.
 • Ημερομηνία (Date): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι την ημερομηνία στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.
 • Αριθμός Σελίδας (Page Number): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι τον αριθμό σελίδας στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.

Επεξεργασία Θέματος (Edit Theme):

 • Θέματα (Theme): Μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα της παρουσίασής μας. Κάθε θέμα χρησιμοποιεί το δικό του μοναδικό σύνολο χρωμάτων, γραμματοσειρών και εφέ για να δημιουργήσουμε μία διαφορετική αίσθηση για την παρουσίασή μας.

Φόντο (Background):

 • Χρώματα (Colors): Μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται, επιλέγοντας μία διαφορετική παλέτα χρωμάτων.
 • Γραμματοσειρές (Fonts): Μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα το κείμενο, επιλέγοντας ένα νέο σύνολο γραμματοσειράς.
 • Εφέ (Effects): Μπορούμε να αλλάξουμε τη γενική εμφάνιση των αντικειμένων.
 • Στυλ Φόντου (Background Styles): Μπορούμε να επιλέξουμε ένα νέο στυλ φόντου..
 • Απόκρυψη Γραφικών Φόντου (Hide Background Graphics): Μπορούμε να αποκρύψουμε γραφικά στη διαφάνεια που αποτελούν μέρος θέματος του φόντου.

Κλείσιμο (Close):

 • Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View): Επιστρέφουμε στην επεξεργασία της παρουσίασής μας.

Χρησιμοποιούμε την Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) για να επεξεργαστούμε την εμφάνιση και τη διάταξη των σημειώσεων ακροατηρίου της παρουσίασης. Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) αυτές θα εμφανιστούν μόνο όταν τις εκτυπώσουμε. Στις σημειώσεις ακροατηρίου της παρουσίασης, μπορούμε να συμπεριλάβουμε πληροφορίες που θέλουμε για τους ακροατές μας. Μπορούμε να επεξεργαστούμε ή και να εισάγουμε κείμενο στα σημεία συγκράτησης θέσης. Μπορούμε επίσης να εισάγουμε γραφικά ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο θέλουμε στις σημειώσεις ακροατηρίου.

Στην παρακάτω εικόνα, έχω αλλάξει τον Προσανατολισμό (Orientation) των σημειώσεων ακροατηρίου σε οριζόντια, έχω επίσης επιλέξει Διαφάνειες Ανά Σελίδα (Slides Per Page) σε 9, έχω επίσης αλλάξει το Στυλ Φόντου (Background Style) και έχω εισάγει εικόνες και κείμενο στα σημεία συγκράτησης θέσης και έχω προσθέσει πληροφορίες στην Κεφαλίδα (Header) και Υποσέλιδο (Footer). Αφού τελειώσουμε, απλώς πατάμε στο κουμπί Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View) για να επιστρέψουμε στην παρουσίασή μας.

Handout Master

Οποιεσδήποτε αλλαγές κάνουμε στην Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View) αυτές δεν επηρεάζουν την παρουσίαση. Όπως αναφέρθηκα και πιο πάνω, μπορούμε μόνο να δούμε τις Σημειώσεις Ακροατηρίου (Handouts) όταν τις εκτυπώσουμε.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το σχετικό video για την Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου (Handout Master View)

Handout Master View in PowerPoint 13

About Smart Office - philippospan

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on October 23, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Ακροατηρίου στο PowerPoint 13.

Comments are closed.