Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Στο PowerPoint 13

Notes Master View In PowerPoint 13

Όπως αναφέρθηκα σε προηγούμενη ανάρτησή μου, στο PowerPoint έχουμε κάποιες προβολές διαθέσιμες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να τροποποιήσουμε τις παρουσιάσεις μας. Αυτές οι προβολές τροποποιούν διάφορα πράγματα στην παρουσίαση. Σε αυτήν την ανάρτηση θα αναφερθώ στην Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View).

Για να χρησιμοποιήσουμε την Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View) θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Προβολή (View) και τότε από την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Κύριες Προβολές (Master Views) επιλέγουμε την εντολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master) όπως εμφανίζεται και παρακάτω.

Views - Master View - Notes Master View

Τι κάνει η Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View); Μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμφάνιση που θα έχει η παρουσίασή μας όταν εκτυπωθεί μαζί με τις σημειώσεις μας. Εδώ μπορούμε να επιλέξουμε τη σχεδίαση και τη διάταξη των σημειώσεων ακροατηρίου, όπως είναι η μορφοποίηση φόντου, καθώς και που θα εμφανίζονται οι κεφαλίδες και τα υποσέλιδα. Μπορούμε να επιλέξουμε και τη διαμόρφωση της σελίδας μας.

Notes Master

Το tab Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View) αποτελείται από τις εξής περιοχές στην κορδέλα.

Notes Master Tab

Διαμόρφωση Σελίδας (Page Setup):

 • Προσανατολισμός Σελίδας Σημειώσεων (Notes Page Orientation): Μπορούμε να αλλάξουμε τον προσανατολισμό για τη σελίδα σημειώσεων.
 • Μέγεθος Διαφάνειας (Slide Size): Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος των διαφανειών για αυτή την παρουσίαση.

Θέσεις Αντικειμένων (Placeholders):

 • Κεφαλίδα (Header): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι την κεφαλίδα στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.
 • Εικόνα Διαφάνειας (Slide Image): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε μία εικόνα της διαφάνειας στις σελίδες σημειώσεων.
 • Υποσέλιδο (Footer): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι το υποσέλιδο στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.
 • Ημερομηνία (Date): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι την ημερομηνία στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.
 • Σώμα (Body): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ένα ξεχωριστό πλαίσιο με το κείμενο της διαφάνειας στη σελίδα σημειώσεων.
 • Αριθμός Σελίδας (Page Number): Μπορούμε να συμπεριλάβουμε ή όχι τον αριθμό σελίδας στις εκτυπωμένες σημειώσεις ή σημειώσεις ακροατηρίου.

Επεξεργασία Θέματος (Edit Theme):

 • Θέματα (Theme): Μπορούμε να αλλάξουμε το θέμα της παρουσίασής μας. Κάθε θέμα χρησιμοποιεί το δικό του μοναδικό σύνολο χρωμάτων, γραμματοσειρών και εφέ για να δημιουργήσουμε μία διαφορετική αίσθηση για την παρουσίασή μας.

Φόντο (Background):

 • Χρώματα (Colors): Μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα όλα τα χρώματα που χρησιμοποιούνται, επιλέγοντας μία διαφορετική παλέτα χρωμάτων.
 • Γραμματοσειρές (Fonts): Μπορούμε να αλλάξουμε γρήγορα το κείμενο, επιλέγοντας ένα νέο σύνολο γραμματοσειράς.
 • Εφέ (Effects): Μπορούμε να αλλάξουμε τη γενική εμφάνιση των αντικειμένων.
 • Στυλ Φόντου (Background Styles): Μπορούμε να επιλέξουμε ένα νέο στυλ φόντου..
 • Απόκρυψη Γραφικών Φόντου (Hide Background Graphics): Μπορούμε να αποκρύψουμε γραφικά στη διαφάνεια που αποτελούν μέρος θέματος του φόντου.

Κλείσιμο (Close):

 • Κλείσιμο Προβολής Υποδείγματος (Close Master View): Επιστρέφουμε στην επεξεργασία της παρουσίασής μας.

Μπορούμε να πληκτρολογήσουμε και να μορφοποιήσουμε τις σημειώσεις μας όταν δουλεύουμε σε Κανονική Προβολή (Normal View) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα, αλλά για να δούμε πώς οι σημειώσεις θα εμφανίζονται όταν εκτυπωθούν καθώς και τυχόν μορφοποιήσεις που έχουμε εφαρμόσει θα πρέπει να μπούμε σε Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View). Μπορούμε επίσης να ελέγξουμε και τις Κεφαλίδες (Header) και Υποσέλιδα (Footers).

Comments Pane

Όταν είμαστε σε Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View), σε κάθε σελίδα σημειώσεων έχουμε μία μικρογραφία της διαφάνειας, μαζί με τις σημειώσεις που ακολουθούν την διαφάνεια όπως παρακάτω. Οποιεσδήποτε αλλαγές, προσθήκες ή διαγραφές κάνουμε στη σελίδα σημειώσεων μπορούμε να τις δούμε μόνο στη σελίδα σημειώσεων και όχι στην Κανονική Προβολή (Normal View).

Notes Master View

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video σχετικά με την Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων (Notes Master View) στο PowerPoint 13.

Notes Master View in PowerPoint 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 5, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, PowerPoint Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προβολή Υπόδειγμα Σημειώσεων Στο PowerPoint 13.

Comments are closed.