Προσθήκη Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης στη Λίστα Με Τους Ασφαλείς Αποστολείς

Add an Email Address to the Safe Senders List in Outlook 2013

Πολλές φορές λαμβάνουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία θεωρούνται ως Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk E-Mail). Αυτό σημαίνει ότι αυτά τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μετακινούνται αυτόματα στο Φάκελο Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk Folder) για την προστασία μας. Τι γίνεται όμως όταν αυτά τα μηνύματα που μετακινούνται στο Φάκελο Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk Folder) δεν είναι ανεπιθύμητα και είναι αξιόπιστα. Απλώς προσθέτουμε τους Αποστολείς (Senders) αυτών των μηνυμάτων στη Λίστα Ασφαλών Αποστολέων (Safe Senders List) στο Outlook 13. Έτσι οι αποστολείς αυτών των μηνυμάτων δεν θα θεωρούνται ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία πλέον και θα θεωρούνται πάντα αξιόπιστα. Το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε τα παρακάτω βήματα:

Στο tab Κεντρική (Home) εντοπίζουμε την περιοχή της κορδέλας που ονομάζεται Διαγραφή (Delete) όπου επιλέγουμε το βέλος δεξιά της εντολής Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί η εντολή εμφανίζεται το πτυσσόμενο μενού όπου μπορούμε να επιλέξουμε μία από τις παρακάτω εντολές:

  • Αποκλεισμός Αποστολέα (Block Sender)
  • Να Μην Γίνεται Ποτέ Αποκλεισμός Του Αποστολέα (Never Block Sender)
  • Να Μην Γίνεται Ποτέ Αποκλεισμός Του Τομέα Του Αποστολέα (Never Block Sender’s Domain) (@example.com)
  • Να Μην Γίνεται Ποτέ Αποκλεισμός Αυτής Της Ομάδας Ή Του Καταλόγου Διευθύνσεων (Never Block This Group Of Mailing List)
  • Δεν Είναι Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Not Junk)
  • Επιλογές Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (Junk E-Mail Options)

Για χάρη αυτής της ανάρτησης, έχω επιλέξει την εντολή Επιλογές Ανεπιθύμητης Αλληλογραφίας (Junk E-Mail Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα.

Junk E-Mail Options

Αφού επιλεγεί η εντολή εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Ανεπιθύμητης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Junk E-Mail Options), όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα όπου θα πρέπει να επιλέξουμε το tab Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders).

Junk E-Mail Options

Στο tab Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders) μπορούμε να δούμε όλες τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή όνομα τομέα που έχουμε προσθέσει και που ποτέ δεν θα θεωρηθούν ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Για να προσθέσουμε μία ηλεκτρονική διεύθυνση στους Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders) θα πρέπει να επιλέξουμε την εντολή Προσθήκη (Add) που βρίσκεται στο δεξιό μέρος του παραθύρου. Αφού επιλέξουμε την εντολή Προσθήκη (Add), εμφανίζεται το παράθυρο διαλόγου Προσθήκη Διεύθυνσης Ή Τομέα (Add Address Or Domain) όπου απλώς πληκτρολογούμε την διεύθυνση στο πλαίσιο κειμένου που θέλουμε να προσθέσουμε και πατάμε στο κουμπί ΟΚ.

Add Address Or Domain

Απευθείας η διεύθυνση που πληκτρολογήσει έχει προστεθεί στους Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders) και δεν θα θεωρείται πια ως ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Σε αυτό το παράθυρο διαλόγου, μπορούμε να επιλέξουμε μία διεύθυνση από τη λίστα με τους Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders) και να επιλέξουμε την εντολή Επεξεργασία (Edit) που βρίσκεται στα δεξιά του παραθύρου και να επεξεργαστούμε την ηλεκτρονική διεύθυνση ή να επιλέξουμε μία διεύθυνση και να επιλέξουμε την εντολή Κατάργηση (Remove) για να καταργήσουμε τη διεύθυνση από τη λίστα με τους Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders).

Safe Senders

Στο κάτω δεξιό μέρος του παραθύρου μπορούμε να επιλέξουμε την εντολή Εισαγωγή Από Αρχείο (Import From File) για να προσθέσουμε ηλεκτρονικές διευθύνσεις που έχουμε καταχωρήσει σε αρχείο κειμένου. Μπορούμε να επιλέξουμε και την εντολή Εξαγωγή Σε Αρχείο (Export To File) για να εξάγουμε τις διευθύνσεις που έχουμε στη λίστα με τους Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders) έτσι ώστε να τα έχουμε ως αντίγραφο ασφαλείας.

Στο κάτω μέρος του παραθύρου μπορούμε να ενεργοποιήσουμε ή να απενεργοποιήσουμε τις εξής εντολές:

  • Να Θεωρείται Αξιόπιστη Η Ηλεκτρονική Αλληλογραφία Από Όσους Περιλαμβάνονται Στο Φάκελο ‘Επαφές’ (Also Trust E-Mail From My Contacts: Με την ενεργοποίηση αυτής της εντολής, όποιος έχουμε στις επαφές μας θα θεωρούνται ως αξιόπιστη.
  • Αυτόματη Προσθήκη Παραληπτών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Στη Λίστα Ασφαλών Αποστολέων (Automatically Add People I E-Mail To The Safe Senders List): Με την ενεργοποίηση αυτής της εντολής, σε οποιονδήποτε στείλουμε ηλεκτρονική αλληλογραφία, αυτόματα θα μπαίνουν στη λίστα με τους Ασφαλείς Αποστολής (Safe Senders).

Άλλος τρόπος για να εμφανίσουμε το παράθυρο διαλόγου Επιλογές Ανεπιθύμητης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Junk E-Mail Options), είναι να επιλέξουμε το φάκελο Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk E-Mail), και τότε να επιλέξουμε το μήνυμα που θεωρείται ως ανεπιθύμητο. Αφού επιλεγεί το μήνυμα, κάνουμε ένα δεξί κλικ πάνω του και από το μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία (Junk) και από το δεύτερο μενού συντόμευσης που εμφανίζεται επιλέγουμε την εντολή Επιλογές Ανεπιθύμητης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (Junk E-Mail Options) όπως εμφανίζεται και στην παρακάτω εικόνα. Αφού επιλεγεί ακολουθούμε τα ίδια βήματα που περιεγράφηκαν και πιο πάνω.

Junk E-Mail

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε και το video που περιγράφει πως μπορούμε να προσθέσουμε μία ηλεκτρονική διεύθυνση στη λίστα με τους Ασφαλείς Αποστολείς (Safe Senders) στο Outlook 13.

Add Emial Address To The Safe Senders List in Outlook 13
Advertisements

About officesmart

MVP: Honored with the MVP (Most Valuable Professional) for OFFICE SYSTEM title for the years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015 by Microsoft, for my contribution and commitment to the technical communities worldwide. Microsoft Master Specialist: This certification provides skill-verification tools that not only help assess a person's skills in using Microsoft Office programs but also the ability to quickly complete on-the-job tasks across multiple programs in the Microsoft Office system

Posted on November 14, 2014, in Microsoft Office 2013 Greek, Outlook Greek 2013 and tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. Comments Off on Προσθήκη Ηλεκτρονικής Διεύθυνσης στη Λίστα Με Τους Ασφαλείς Αποστολείς.

Comments are closed.